Press/Media

Mobirise
best css templates
Mobirise

Gostovanje u Jutarnjem programu “Dobro jutro Crna Goro”na Javnom servisu – RTCG 1 28.04.2024. 

U okviru Jutarnjeg programa "Dobro jutro Crna Goro" na RTCG 1, gostovala je Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, 28. aprila. Tokom razgovora, Đina je dotakla nekoliko ključnih tema koje su od značaja za unaprjeđenje sistema zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

https://www.youtube.com/watch?v=49Q70JJoZHA

U okviru Jutarnjeg programa "Dobro jutro Crna Goro" na RTCG 1, gostovala je Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, 28. aprila. Tokom razgovora, Đina je dotakla nekoliko ključnih tema koje su od značaja za unaprjeđenje sistema zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.
Prvo se osvrnula na tragične smrtne slučajeve na radu koji su obilježili početak godine, ističući nedostatak adekvatnog sistema zaštite kao glavni uzrok ovih incidenata. Naglasila je ozbiljne nedostatke u postojećem sistemu koji ugrožavaju bezbjednost zaposlenih i istakla važnost unapređenja kvaliteta sprovođenja Zakona o zaštiti i zdravlju na radu kao ključnog koraka ka članstvu u EU.
Posebnu pažnju posvetila je problemima kao što su stres na radu, mobing i radna mjesta sa posebnim uslovima rada. Naglasila je da su ovi faktori od velikog uticaja na zdravlje radnika i produktivnost, te je istakla potrebu za efikasnijim sprovođenjem mjera zaštite i zdravlja na radu.
Takođe je pomenula nedavno održano Savetovanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, kao važan korak ka unapređenju sistema zaštite na radu. Istakla je značaj angažovanja eksperata iz Crne Gore i regiona u identifikaciji najboljih praksi i strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu.
Tokom diskusije, postavljena su i praktična pitanja poput toga kome prijaviti povredu na radu i šta uraditi u slučaju povrede. Đina je dala pojašnjenja na ova pitanja ističući važnost pravovremenog i adekvatnog reagovanja kako bi se zaštitilo zdravlje i bezbjednost zaposlenih.
U zaključku, Đina Janković je istakla da je zaštita i zdravlje na radu ključno pitanje za svaku državu, te da je neophodno ulagati napore u unapređenje sistema zaštite kako bi se obezbjedilo sigurno i zdravo radno okruženje za sve zaposlene.
                    

Mobirise

Gostovanje u emisiji Sa Srpskom u centar
19. april 2024. 

U emisiji "Sa Srpskom u centar" na TV Srpska, gostovala je Đina Janković, kako bi govorila o zaštiti i zdravlju na radu u Crnoj Gori, psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu, neophodnosti edukacija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, i drugim relevantnim temama.
Đina Janković je u uvodnom dijelu emisije istakla značaj zaštite i zdravlja na radu kao ključnog elementa za očuvanje dobrobiti zaposlenih i produktivnosti radne snage. Istakla je da je to pitanje od velike važnosti u Crnoj Gori, posebno u građevinskoj industriji koja je jedna od najrizičnijih grana privrede.

https://www.youtube.com/watch?v=6tgjV96OjyY

Tokom razgovora, Đina je naglasila da je jedan od najvećih problema na terenu nedovoljna osposobljenost radnika za bezbjedan rad, posebno na visini, kao i nedostatak prethodne provjere zdravstvene sposobnosti. Ukazala je na česte povrede na gradilištima koje se mogu izbjeći pravilnom primjenom mjera zaštite, poput korišćenja sredstava za ličnu zaštitu i obezbjeđivanja radnih površina.
Posebno je istaknula izazove koje donosi angažovanje radnika iz inostranstva, kao što su jezička barijera i nedostatak adekvatnih obuka o mjerama zaštite i zdravlja na radu. Đina je naglasila da poslodavci moraju da primenjuju sve propise i zakone i na stranu radnu snagu koju angažuju, kako bi se obezbjedila sigurnost i zdravlje svih zaposlenih.
Dalje, Đina je govorila o psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu, istakavši važnost prepoznavanja i adekvatnog upravljanja ovim rizicima. Naglasila je potrebu za edukacijom iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako među zaposlenima tako i među poslodavcima, kako bi se podigla svijest o važnosti ovog pitanja i unaprijedila praksa na terenu.
Dotakla je i problematiku rada na visokim temperaturama, istakavši nedostatak odgovarajuće zakonske regulative koja bi adekvatno definisala ovu oblast. Naglasila je da su zaposleni u visokorizičnim industrijama, poput građevinarstva, izloženi intenzivnoj sunčevoj radijaciji tokom rada na otvorenom prostoru. Ova izloženost može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući rak kože, toplotni udar i oštećenja očiju.
Navela je da postojeće mjere zaštite na radnom mestu nisu dovoljne da zaštite radnike od negativnih posljedica visokih temperatura, a dodatni problem predstavlja i nedostatak svijesti o ovoj temi. Podaci iz Evrope i svijeta su pokazali porast slučajeva raka kože, posebno među radnicima na otvorenom, u poslednjih nekoliko godina, dok u Crnoj gori ne postoje nikakvi podaci i statistike o tome.
Đina je istakla važnost donošenja odgovarajuće zakonske regulative koja bi definisala rad na visokim temperaturama i propisala obavezne mjere zaštite i prevencije. Ovakvi propisi bi omogućili poslodavcima da primjenjuju efikasne mjere zaštite i osiguraju bezbjednost i zdravlje svojih zaposlenih tokom rada u ekstremnim uslovima.
Tokom diskusije, Đina je ukazala na potrebu za aktivnim angažovanjem državnih institucija, sindikata, poslodavaca i zaposlenih u procesu definisanja i implementacije ove regulative. Naglasila je da bi zakonski okvir trebao biti usklađen sa međunarodnim standardima i najboljom praksom u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Na kraju, Đina je istakla važnost sveobuhvatnog pristupa zaštiti zdravlja radnika, uključujući prepoznavanje i upravljanje svim potencijalnim rizicima na radnom mjestu, uključujući i rad na visokim temperaturama. Naglasila je da je to pitanje od ključnog značaja za očuvanje dobrobiti i produktivnosti radne snage u Crnoj Gori. Još jednom je podsjetila da su zaštita i zdravlje na radu osnovno ljudsko pravo, te da je neophodno ulagati napore u poboljšanje uslova rada i sprečavanje povreda i oboljenja na radnom mjestu.  

Mobirise

Gostovanje u emisiji Lice Podgorice 29. mart 2024. 

U emisiji "Lice Podgorice", gostovala je Đina Janković, laureatkinja nagrade Unije poslodavaca Crne Gore za najbolju menadžerku u 2023. godini.

https://www.youtube.com/watch?v=qDSxn2uRhCI

Na pitanje o značaju dobijanja ove nagrade, Đina je istakla da je izuzetno počastvovana što je prepoznata na ovaj način, te da nagrada ne samo što predstavlja lično priznanje za njen rad, već i podsticaj za dalje zalaganje u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Istakla je da je njena vizija stvaranje radnog okruženja u kojem su bezbjednost i zdravlje na prvom mjestu, uz istovremeno promovisanje inkluzivnosti i rodne ravnopravnosti. Njena poslovna filozofija se zasniva na saradnji, edukaciji i kontinuiranom unapređenju standarda u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
U vezi sa pitanjem o borbi za rodnu ravnopravnost, Đina je istakla važnost kontinuirane edukacije, osvješćivanja i podrške kako bi se prevazišle predrasude i diskriminacija prema ženama u poslovnom svijetu. Takođe, naglasila je potrebu za promjenom društvenih normi i praksi koje ograničavaju karijerne mogućnosti žena. Naglasila je da veće uključivanje žena u ekonomiju može značajno doprinojeti dugoročnom ekonomskom uspjehu države, jer diverzitet perspektiva i iskustava koje žene donose na radno mjesto često vodi inovacijama i efikasnijem poslovanju.
Što se tiče mogućnosti za žene u Crnoj Gori da pokažu svoj pun potencijal, Đina je istakla da i dalje postoji prostor za poboljšanje, ali da se, kroz različite inicijative i programe podrške, stvara okruženje u kojem se ženski talenat i sposobnosti sve više prepoznaju i cijene.
Na pitanje o međusobnom umrežavanju žena i prednostima članstva u poslovnim asocijacijama, Đina je naglasila značaj razmjene iskustava i podrške među ženama u poslovnom svijetu, te je podstakla dalji razvoj mreža koje omogućavaju povezivanje i razmjenu resursa.
Kada je u pitanju upoznavanje zaposlenih sa zaštitom na radu, Đina je istakla da je to kontinuirani proces koji zahtjeva saradnju svih aktera uključenih u radno okruženje, te je naglasila važnost edukacije i osvješćivanja o bezbjednosti i zdravlju na radu.
Smatra da bi integracija obuke o zaštiti i zdravlju na radu u školski obrazovni sistem bila korisna kako bi se mladi ljudi već u ranim fazama obrazovanja upoznali sa ovom važnom temom i stekli osnovna znanja i vještine. Sprovođenje mjera iz oblasti zaštite i zdravlja na radu je od vitalnog značaja za mlade ljude, jer im omogućava sigurnije i zdravije radno okruženje, te podstiče dugoročni ekonomski i društveni razvoj.
Đina je istakla da je nova Strategija za unapređenje zaštite i zdravlje na radu u Crnoj Gori za period od 2022. do 2027. godine ključni dokument koji definiše prioritete i akcione planove za unapređenje zaštite i zdravlja na radu. Njen cilj je ostvariv jedino uz aktivno učešće svih relevantnih aktera i primjenu konkretnih mjera koje podržava i promoviše Udruženje zaštite na radu Crne Gore.
Gostovanje Đine Janković u emisiji "Lice Podgorice" na Gradska TV završeno je uz naglasak na važnosti saradnje i zajedničkog angažovanja svih aktera kako bi se ostvarili ciljevi rodne ravnopravnosti i unapređenja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.
                 

Mobirise

Prilog u Jutarnjem programu RTCG 12.03.2024. 

U jutarnjem programu Radiotelevizije Crne Gore (RTCG), Đina Janković je istakla ključne probleme i izazove u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, naglašavajući hitnu potrebu za izmjenom zakonske regulative kako bi se unaprijedila bezbjednost zaposlenih u zemlji.
Tokom razgovora, Janković je stavila naglasak na važnost adekvatne zaštite na radu kao temeljnog prava svakog zaposlenog. Istakla je da su nedavni slučajevi povreda i gubitka života na radnom mjestu jasno upozorenje da trenutni pristup zaštiti na radu nije dovoljan. Bezbjednost zaposlenih mora biti prioritet, a trenutni izazovi zahtijevaju brze i efikasne akcije.

Jedan od ključnih problema koje je Janković istakla je nedovoljna svijest o važnosti bezbjednosti na radu među poslodavcima i zaposlenima. Osim toga, naglasila je i nedostatak adekvatne zakonske regulative koja bi pružila jasne smjernice i standarde zaštite na radu. Postojeći propisi često nisu dovoljni da adekvatno zaštite zaposlene, posebno one koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom.
U cilju rješavanja ovih problema, Janković je istakla neophodnost izmjene zakonske regulative kako bi se uskladila sa najboljim međunarodnim praksama i standardima. Nova zakonska regulativa trebalo bi da postavi jasne i striktne standarde za zaštitu na radu, kao i da predvidi adekvatne mehanizme nadzora i sankcija za nepoštovanje propisa.
Pored toga, Janković je istakla važnost kontinuirane edukacije i obuke kako poslodavaca tako i zaposlenih o bezbjednosnim mjerama i procedurama. Samo kroz zajednički angažman svih relevantnih aktera možemo stvoriti radno okruženje koje je sigurno i bezbjedno za sve zaposlene.
Uzimajući u obzir sve ove faktore, Janković je zaključila da je neophodno da se hitno preduzmu koraci ka unapređenju zaštite na radu u Crnoj Gori. Samo kroz odlučne akcije i saradnju svih relevantnih strana možemo osigurati da svaki zaposleni ima pravo na sigurno i bezbjedno radno okruženje. 

Mobirise

Prilog u Centralnom Dnevniku na Nova M 03.03.2024. 

Đina Janković, predstavnica Udruženja zaštite na radu Crne Gore, dala je intervju za Centralni Dnevnik, odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa nedavnim slučajevima povreda i smrtnih slučajeva na radnom mjestu.
Na početku razgovora, Janković je izrazila duboko žaljenje povodom nedavnih tragičnih slučajeva u Pljevljima i Beranama, gdje su radnici zadobili povrede i izgubili život tokom obavljanja svojih radnih dužnosti. Istakla je da su ovi slučajevi podsjetnik na hitnu potrebu za poboljšanjem stanja zaštite na radu u Crnoj Gori.

https://www.youtube.com/watch?v=HpXvYUTGA3k

Stanje zaštite na radu u zemlji trenutno se suočava sa nizom izazova. Nedostatak svijesti o važnosti bezbjednosti na radu, kako među poslodavcima tako i među zaposlenima, predstavlja jedan od ključnih problema. Često se dešava da poslodavci ne pridaju dovoljno pažnje bezbjednosnim procedurama i propisima, dok zaposleni možda nisu dovoljno informisani o svojim pravima i mjerama koje treba da preduzmu.
Dodatni problemi nastaju na radnim mjestima sa povećanim rizikom, kao što su gradilišta, industrijski pogoni i rudnici, gdje su zaposleni izloženi opasnostima koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda ili smrtnih slučajeva. Nedovoljna ulaganja u obuku, edukaciju i opremu zaštite dodatno doprinose povećanju rizika na ovim radnim mjestima.
U cilju unapređenja stanja zaštite na radu, neophodno je preduzeti niz koraka. Prvo, potrebno je povećati svijest o važnosti zaštite i zdravlja na radu putem obuka i edukacija kako poslodavaca, tako i zaposlenih. Osim toga, poslodavci bi trebalo da ulože više napora u obezbjeđivanje adekvatne zaštitne opreme i usklađivanje sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu. Takođe je važno jačati inspekcijske nadzore i sankcije za nepoštovanje bezbjednosnih standarda.
U krajnjem, unapređenje zaštite na radu zahtijeva zajednički angažman svih relevantnih aktera - vlade, poslodavaca, sindikata i civilnog društva. Samo kroz koordinisane napore možemo stvoriti radno okruženje koje je sigurno i bezbjedno za sve zaposlene u Crnoj Gori.
    

Mobirise

Gostovanje u emisiji "Znam da znaš" na TV Gradska
29.02.2024. 

Đina Janković, predstavnica UZNR CG, gostovala je na TV Gradska, u emisiji "Znam da znaš", dana 29. februara 2024. godine. Tokom gostovanja, Janković je govorila o nekoliko ključnih tema vezanih za zaštitu na radu u Crnoj Gori, koje su obrađene na nedavno održanoj konferenciji.

https://www.youtube.com/watch?v=NmMgLMXI9sw

Na početku, fokus razgovora je bio na dva smrtna slučaja na radu koja su se desila prethodne sedmice. Istakla je da je razlog ovih tragičnih događaja nedostatak adekvatnog sistema zaštite na radu, bez obzora da li je u pitanju odgovornost poslodavca ili zaposlenog. Naglasila je hitnost rješavanja ovog problema kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti.
Drugo, Janković je govorila o opštem stanju zaštite na radu u Crnoj Gori. Istakla je da postojeći sistem ima ozbiljne nedostatke koji ugrožavaju bezbednost zaposlenih. Pozvala je na hitne reforme i poboljšanja kako bi se osiguralo adekvatno obezbeđenje zaštite i zdravlja na radu.
Treće, Đina Janković je informisala gledaoce o nedavno održanoj obuci iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za zapoelne u medijima. Istakla je važnost kontinuirane edukacije zaposlenih o rizicima i mjerama zaštite na radu kako bi se unaprijedila svijest i spriječile eventualne tragedije.
Na kraju, Janković je iznijela zaključke i preporuke koje su proizašle iz nedavno održane konferencije "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika". Podvukla je neophodnost hitnih akcija i promjena kako bi se unaprijedila situacija u oblasti zaštite na radu u medijskom sektoru.
Gostovanje Đine Janković u emisiji "Znam da znaš" na TV Gradska predstavljalo je značajan doprinos u podizanju svijesti javnosti o važnosti zaštite na radu i potrebi za sistemskim unapređenjima u ovoj oblasti. 

Mobirise

Gostovanje u emisiji Link, koja se emituje na radiju i RTCG
28.02.2024. 

U emisiji "Link", koja se emituje na RTCG i RCG, Dana 28. februara 2024. godine, Đina Janković, predstavnica Udruženja zaštite na radu Crne Gore, otvorila je dijalog o ključnim izazovima i potrebama u oblasti zaštite i zdravlja na radu, nastojeći da osvjetli tamne uglove rada u Crnoj Gori, ističući nužnost koraka prema poboljšanju uslova rada za sve.
Crna Gora, kao mnoge zemlje, suočava se s brojnim izazovima u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Nedostatak adekvatnih mjera, nedovoljna edukacija, te nedostatak implementacije propisa često dovode do rizika po zdravlje i sigurnost zaposlenih. U tom kontekstu, istraživanje koje je sprovela Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja u saradnji sa Udruženjem zaštite na radu Crne Gore predstavlja dragocjen doprinos razumijevanju situacije.

https://rtcg.me/radio/izdvajamo/525090/-u-linku-o-uslovima-zaposlenih-u-crnoj-gori-.html

Naziv istraživanja, "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika", ukazuje na fokus na psihosocijalne rizike koji utiču na novinare i novinarke, ali i ostale zaposlene u medijima. Ovaj aspekt zaštite i zdravlja na radu često ostaje nevidljiv ili nedovoljno istražen. Kroz analizu stresa, pritisaka, prijetnji i drugih oblika rizika, istraživanje je osvijetlilo složenost problema s kojima se novinari suočavaju u svom profesionalnom okruženju.
Rezultati istraživanja iznose niz preporuka koje bi trebalo da posluže kao osnova za dalje akcije i promjene. Obuka i edukacija zaposlenih, razvoj bezbjednosnih protokola, psihološka podrška, pravna zaštita i promovisanje kulture zaštite i zdravlja na radu samo su neki od ključnih koraka koji su identifikovani kao neophodni za poboljšanje stanja.

Najava završne konferencije na kojoj će biti prezentovani detaljni rezultati istraživanja predstavlja važan trenutak u ovom procesu. Konferencija će pružiti priliku za širu raspravu o izazovima i potrebama u oblasti zaštite i zdravlja na radu, te za identifikaciju konkretnih koraka ka implementaciji preporuka iz istraživanja.
U zaključku, gostovanje Đine Janković u emisiji "Link" predstavlja korak naprijed ka podizanju svijesti o važnosti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Istraživanje koje je predstavila pruža dublji uvid u probleme s kojima se suočavaju zaposleni, kao i konkretne smjernice za poboljšanje situacije. Nadamo se da će rezultati ovog istraživanja poslužiti kao pokretač za promjene i unapređenje radnih uslova u zemlji. 

Mobirise

Izveštaj iz Centralnog Dnevnika na Nova M: Konferencija o zaštiti novinara 28.02.2024. 

Novinarska ekipa Nova M je ispratila završnu konferenciju "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika" o čemu je u Centralnom Dnevniku emitovala prilog iste večeri. Naglašena je ključna uloga koju ima zaštita i zdravlje novinara u obezbjeđivanju integriteta medijske slobode i jačanju demokratskih vrijednosti.

https://www.youtube.com/watch?v=3XHsuXkL6S8

Konferencija "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika" istakla je hitnost unapređenja uslova rada novinara kako bi se obezbijedila njihova sigurnost i očuvao integritet novinarske profesije.
Ovaj događaj je podigao svijest o izazovima s kojima se novinari suočavaju u svakodnevnom obavljanju svojih dužnosti i istakao važnost preduzimanja konkretnih mjera u ciju zaštite njihovog zdravlja i bezbjednosti.
Nadalje, naglašeno je da je unapređenje uslova rada novinara ključno za očuvanje slobode medija i demokratskih principa, te je istaknuta potreba za daljim akcijama i promjenama u praksi radi poboljšanja situacije novinarske zajednice. 

Mobirise

Prilog u večernjem dnevniku na RTCG 28.02.2024. 

Televizijska ekipa RTCG je ispratila cjelokupnu konferenciju "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika" i prilog o tome emitovala u večernjem dnevniku. U ovom prilogu je istaknuta ključna uloga zaštite i zdravlja novinara u demokratizaciji društva i obezbjeđivanju slobode medija.

https://www.youtube.com/watch?v=3XHsuXkL6S8

Naglašena je važnost ove inicijative u poboljšanju uslova rada novinara i osiguranju neometanog novinarskog izvještavanja, čime se čuva ključna uloga medija u demokratskom društvu.
Skrenuta je pažnja na potrebu za sistemskim unapređenjem zaštite novinara kako bi se osigurala njihova sigurnost i očuvao integritet medijske profesije.
Ova inicijativa je dodatno istakla važnost zaštite novinara u kontekstu jačanja demokratije i očuvanja slobode medija, te ukazala na neophodnost daljih akcija i poboljšanja uslova rada novinarske zajednice. 

Mobirise

Gostovanje u emisiji "Naša prava" na RTV Budva 21.02.2024. 

U emisiji "Naša prava" koja se emituje na RTV Budva, gostovala je Đina Janković, koja je diskutovala o zaštiti i zdravlju na radu. Istakla je da je upravljanje zaštitom i zdravljem na radu u poslovanju ključno za poboljšanu performansu i profitabilnost. Naglasila je da svi akteri u poslovanju, uključujući poslodavce, zaposlene i podizvođače, imaju koristi od unaprijeđenih politika i praksi zaštite i zdravlja na radu.
Posebno se osvrnula na specifične rizike s kojima se suočavaju zaposleni u medijima. Istakla je da fizički napadi, prijetnje i uvrede nisu jedini izazovi, već da novinari često rade pod stresom, izloženi su pritiscima i nesigurnosti. Navela je primjere incidenata koji su se dogodili u Crnoj Gori i naglasila važnost integrisane bezbjednosti u medijima.

https://www.youtube.com/watch?v=7pLZNyta-Xo

Takođe Janković je predstavila projekat "Novinarski životni vijek u sjenci rizika", koji je prvo istraživanje takve vrste sprovedeno u Crnoj Gori. Cilj projekta bio je istražiti psihosocijalne rizike koji utiču na kvalitet života, zdravlje i dužinu radnog vijeka novinara. Kroz analizu stresa, pritisaka i drugih oblika rizika, istraživanje je identifikovalo ključne probleme i preporuke za poboljšanje situacije novinara.
U zaključku, Janković istakla je važnost obuke i edukacije zaposlenih, razvoja bezbjednosnih protokola, psihološke podrške i promovisanja kulture zaštite i zdravlja na radu u medijskim organizacijama.
Ovo gostovanje je pružilo dublji uvid u izazove s kojima se suočavaju novinari i istaklo potrebu za adekvatnim mjerama zaštite i podrške u medijskom sektoru.
Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.
Projekat finansira EU i Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori. 

Mobirise

Gostovanje u Jutarnjem programu RTV Budva 15.02.2024. 

Đina Janković je gostovala u Jutarnjem programu RTV Budva i tom prilikom predstavila projekat "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika". Ovo gostovanje bilo je prilika da se javnosti predstave detalji istraživanja koje je sprovedeno u okviru ovog projekta, kao i nedavno realizovane obuke za zaposlene u medijima.
Janković je naglasila ozbiljnost problema s kojima se novinari suočavaju u Crnoj Gori, uključujući nedostatak zaštite, kršenje njihovih prava i česte napade na novinare. Istakla je da je projekat osmišljen s ciljem istraživanja psihosocijalnih rizika s kojima se novinari suočavaju i njihovog uticaja na kvalitet života, zdravlje i dužinu životnog vijeka.
Tokom gostovanja, Đina je predstavila ključne rezultate nedavno sprovedenog istraživanja koje je obuhvatilo analizu radnih uslova novinara u Crnoj Gori. Rezultati istraživanja ukazuju na alarmantan uticaj psihosocijalnih rizika na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

https://www.youtube.com/watch?v=E-xaeYBuAK0

Posebno je istakla nedavno realizovanu obuku za zaposlene u medijima, koja je organizovana kao dio projekta. Obuka je bila fokusirana na pružanje informacija i alata za suočavanje s psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu, kao i na promovisanje zdravih radnih navika i strategija za prevenciju stresa.
Tokom diskusije, Đina je naglasila važnost kontinuirane podrške novinarima i promocije zdravog radnog okruženja u medijskom sektoru. Istakla je da su novinari ključni za demokratsko društvo i da je njihova zaštita od suštinskog značaja za očuvanje slobode medija i jačanje vladavine prava.
Gostovanje Đine Janković u Jutarnjem programu RTV Budva predstavljalo je korak ka podizanju svijesti o problemima s kojima se novinari suočavaju u Crnoj Gori, kao i prilika za promociju projekta "Iza kamere ispred zdravlja" i njegovih ciljeva. Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja i realizovane obuke doprinijeti unapređenju radnih uslova novinara i smanjenju psihosocijalnih rizika u medijskom sektoru.
Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori , a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.
                       

Mobirise

Gostovanje u Dnevniku na TV Srpska 10.02.2024. 

Gostovanje naše Đine Janković, u Dnevniku na TV Srpska, donelo je važan osvrt na nedavno održanu obuku za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koju je organizovala Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP u saradnji sa Udruženjem zaštite na radu Crne Gore.
Obuka, održana 06.02.2023., okupila je 30 novinara koji su imali priliku da se upoznaju sa ključnim psihosocijalnim rizicima i ostalim izazovima sa kojima se suočavaju u svojoj profesiji. Ovi rizici, kako je istaknuto, često su izraženi usljed teških uslova rada, pritisaka, prijetnji i konstantnog stresa kojima su novinari često izloženi.

https://www.youtube.com/watch?v=LZMEzEjo_jQ

Gostujući eksperti, među kojima su bili Zlatko Popović, glavni inspektor zaštite i zdravlja na radu, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, kao i Dragana Đokić, psihološkinja/psihoterapeutkinja sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, predstavili su učesnicima različite aspekte zaštite na radu i načine kako upravljati stresom i drugim izazovima koji utiču na fizičko i mentalno zdravlje novinara.
U fokusu razgovora bila je važnost podizanja svijesti o ovim problemima, kao i potreba za konkretnim koracima koje treba preduzeti kako bi se poboljšali radni uslovi novinara i smanjili psihosocijalni rizici. Osim toga, istaknuta je i važnost zakonske regulative u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih.
Nadalje, Đina Janković je naglasila da je tema zaštite novinara često zanemarena, iako ima ozbiljne posljedice po novinarsku profesiju i društvo uopšte. Ona je istakla da jačanje demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava zahteva adekvatnu zaštitu novinara i njihovih prava.
Uzimajući u obzir sve navedeno, postaje jasno da je ova obuka predstavljala korak ka podizanju svijesti o važnosti zaštite novinara i unapređenju njihovih radnih uslova. Dalji napori biće usmjereni ka kontinuiranom radu na ovim pitanjima, kako bi se novinarima omogućilo sigurno i produktivno obavljanje njihovog posla, što je od ključnog značaja za integritet novinarstva i demokratske procese u Crnoj Gori
Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.
Projekat finansira EU i djelom Minisatrtvo javne uprave u Crnoj Gori. 

Mobirise

Gostovanje u Jutarnjem programu na TV E 08.02.2024. 

Đina Janković, iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, bila je gošća Jutarnjeg programa na TV E, gdje je razgovarala o nedavno održanoj obuci za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Tokom gostovanja, Đina je istakla značaj obuke koja je organizovana u okviru projekta "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika", koji su realizovali Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP i Udruženje zaštite na radu Crne Gore. Naglasila je da je obuci prisustvovalo 30 novinara, a da su je vodili eksperti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, među kojima su bili Zlatko Popović, glavni inspektor zaštite i zdravlja na radu i psihološkinja/psihoterapeutkinja Dragana Đokić, s bogatim iskustvom u ovoj oblasti.
Glavni cilj obuke bio je osvješćivanje zaposlenih u medijima o psihosocijalnim rizicima i izazovima s kojima se novinari i ostali zaposleni u medijima suočavaju, uzimajući u obzir teške uslove rada, pritiske, prijetnje i nasilje s kojima se često susreću. Đina je istakla da nedostatak efikasne zaštite novinara dodatno otežava situaciju, te da ova tema često biva zanemarena, iako ima ozbiljne posljedice po novinare i novinarstvo u Crnoj Gori.
Takođe, Đina je istakla važnost povećanja svijesti o ovim problemima i njihove adekvatne adrese, kao ključnog koraka za jačanje demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava u zemlji.
Gostovanje Đine Janković u Jutarnjem programu na TV E bilo je odlična prilika da se informiše šira javnost o ovim važnim temama i da se naglasi potreba za zaštitom novinara i poboljšanjem njihovih radnih uslova, što je doprinijelo podizanju svijesti o psihosocijalnim rizicima sa kojima se novinari suočavaju.
Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.
Projekat finansira EU i djelom Minisatrtvo javne uprave u Crnoj Gori.
                   

Mobirise

Gostovanje na Gradska TV 05.02.2024. 

Đina Janković, predstavnica Udruženja zaštite na radu Crne Gore, bila je gost emisije na Gradska TV, gde je najavila obuku pod nazivom "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika". Cilj gostovanja bio je da se informiše javnost o psihosocijalnim rizicima i izazovima s kojima se novinari suočavaju u svom radu, te da se pozovu svi zainteresovani da se prijave i učestvuju u obuci.
U toku gostovanja, Đina Janković je naglasila važnost ove obuke, ističući da novinari često rade u teškim uslovima, izloženi pritiscima, prijetnjama i nasilju, što može ozbiljno uticati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Govorila je o specifičnim problemima i preprekama koje novinari suočavaju tokom svoje karijere, kao što su stres, tortura i drugi psiho-socijalni rizici, naglašavajući da ovi faktori mogu dovesti do skraćenja životnog vijeka i visoke stope umiranja u mladim godinama.
Takođe, Đina je predstavila ciljeve obuke, među kojima su osvješćivanje zaposlenih u medijima o rizicima, upoznavanje sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i podsticanje relevantnih institucija da preduzmu konkretne korake za poboljšanje radnih uslova novinara i smanjenje psihosocijalnih rizika.
Gledaoci emisije su imali priliku da čuju o programu obuke, kao i o aktivnostima koje će biti realizovane u okviru projekta "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika", što je dodatno podstaklo interesovanje za prijavljivanje i učešće u obuci.
Gostovanje je bilo korisno u promociji obuke i podizanju svijesti o važnosti zaštite novinara i njihovih prava, te je doprinelo širenju informacija o psihosocijalnim rizicima sa kojima se novinari suočavaju u svom svakodnevnom radu.
Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.
Projekat finansira EU i djelom Minisatrtvo javne uprave u Crnoj Gori. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji Budilnik na TV E 06.11.2023.

Gostovanje Đine Janković u TV emisiji "Budilnik" pružilo je priliku za diskusiju o važnim temama koje se tiču radnih prava mladih ljudi u Crnoj Gori. Tokom razgovora sa novinarkom, fokus je bio na rezultatima trodnevne obuke koja se bavila pitanjem da li mladi dovoljno poznaju svoja radna prava.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje na TV E - 11.10.2023. 

Đina Janković je gostovala na TV E. Tema gostovanja bila je konferencija održana u Draču od 28.-30.09.2023. godine, na kojoj je Udruženje zaštite na radu Crne Gore uzelo učešće i koja je okupila preko 20 organizacija i stručnjaka iz cijelog regiona. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Vijesti

Organizacije Zapadnog Balkana traže da se radnička i socijalna prava uključe u Berlinski proces

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Dan

Radnička i socijalna prava da budu imperativ

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal CDM

Organizacije sa Zapadnog Balkana zahtijevaju da radnička i socijalna prava budu uključena u okvir Berlinskog procesa

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

RTNK

Radnička i socijalna prava da budu uključena u okvir Berlinskog procesa

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

RTCG

Radnička i socijalna prava da budu uključena u okvir Berlinskog procesa

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gradski RTV

Organizacije sa Zapadnog Balkana zahtijevaju da radnička i socijalna prava budu uključena u okvir Berlinskog procesa

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

MINA

Radnička i socijalna prava budu uključena u okvir Berlinskog procesa

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Analitika

Manifest o dostojanstvenom radu potpisalo 20 ogranizacija sa Zapadnog Balkana

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Mašina

Manifest o dostojanstvenom radu potpisalo dvadeset organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

FoNet

Dostojanstven rad

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Politika

Manifest o dostojanstvenom radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Razgovor o zaštiti i zdravlju na radu pri visokim temperaturama za jutarnji program RTCG-a,
27.07.2022. sa našom Đinom Janković.  

❗❗❗ 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐧𝐚 𝐨𝐭𝐯𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐧𝐨 𝐯𝐢𝐬𝐨𝐤𝐢𝐦 𝐬𝐩𝐨𝐥𝐣𝐧𝐢𝐦 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐤𝐚𝐝𝐚 𝐣𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐳𝐧𝐚𝐝 𝟑𝟔° 𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐨𝐛𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐣𝐮, 𝐨𝐬𝐢𝐦 𝐮 𝐬𝐥𝐮č𝐚𝐣𝐞𝐯𝐢𝐦𝐚 𝐨𝐳𝐛𝐢𝐥𝐣𝐧𝐞, 𝐧𝐞𝐩𝐨𝐬𝐫𝐞𝐝𝐧𝐞 𝐢 𝐧𝐞𝐢𝐳𝐛𝐣𝐞ž𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐚𝐬𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢, 𝐤𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐮 𝐮𝐠𝐫𝐨ž𝐞𝐧𝐢 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐬𝐤𝐢 ž𝐢𝐯𝐨𝐭𝐢 𝐢 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐨𝐝 𝐝𝐫𝐮š𝐭𝐯𝐞𝐧𝐨𝐠 𝐳𝐧𝐚č𝐚𝐣𝐚.

❗ Usljed dužeg izlaganja ovako visokim temperaturama, koje su usljed toplotnog talasa „Lucifer“ pogodile čitavu Evropu, dolazi do toplotne iscrpljenosti. Gubitak natrijuma inače nije ozbiljan problem, jer je ta so obično u organizmu prisutna u prevelikoj količini, ali kad dođe do gubitka kalijuma, magnezijuma i litijuma, problemi postaju ozbiljniji, jer dolazi do poremećaja u cijelom sistemu hemijskih reakcija u organizmu.
❗ Zaposleni mogu dobiti i toplotni udar, koji je najozbiljniji od ovih poremećaja, kada dolazi do otkazivanja mehanizama u organizmu koji regulišu tjelesnu temperaturu.
❗ Kada živa u termometru dostigne 40. podjeljak, dramatično se mijenja i ljudski psihički bioritam. Dolazi do pada koncentracije i usporavanja refleksa.
❗ Poremećaj kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog sistema dovodi do pada krvnog pritiska, ubrzanog srčanog rada - tahikardije, umora, pospanosti. Povećava se smrtnost od moždanog i srčanog infarkta.
❗ UV zračenje direktno uzrokuje dobijanje melanoma, a posljedice se manifestuju tek nakon 10-20 godina. Maligni melanom je maligni tumor melanocita i najzloćudniji je tumor kože sa veoma visokom stopom smrtnosti.

Poslodavcima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu od 11 do 16h ukoliko proces rada to dozvoljava, a ako nije moguće prekinuti rad poslodavci su dužni da preduzmu sve mjere zaštite i zdravlja na radu.

Praviti češće pauze uz obezbjeđivanje velike količine vode i bezalkoholnih napitaka.

Izvršiti osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći.

𝐃𝐚 𝐛𝐢 𝐬𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐞č𝐢𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐯𝐚ž𝐧𝐨 𝐣𝐞:
𝐮𝐧𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐚𝐣𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐝𝐯𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐨𝐝𝐞 𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐧; 𝐢𝐳𝐛𝐣𝐞𝐠𝐚𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐚𝐩𝐢𝐭𝐤𝐞 𝐬𝐚 𝐤𝐨𝐟𝐞𝐢𝐧𝐨𝐦, 𝐚𝐥𝐤𝐨𝐡𝐨𝐥𝐨𝐦, 𝐠𝐚𝐳𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐢ć𝐚 𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐩𝐢𝐭𝐤𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐨 š𝐞ć𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐝𝐫ž𝐞 𝐬𝐚𝐬𝐭𝐨𝐣𝐤𝐞 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐢𝐳𝐚𝐳𝐢𝐯𝐚𝐣𝐮 𝐝𝐞𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮;
𝐮𝐧𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐚 𝐬𝐯𝐚𝐤𝐢𝐡 𝟏𝟓 – 𝟐𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐩𝐨 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐮 č𝐚š𝐮 𝐫𝐚𝐬𝐡𝐥𝐚đ𝐞𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐝𝐞; 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐢 č𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐮𝐳𝐞 𝐮 𝐡𝐥𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐥𝐢 𝐮 𝐫𝐚𝐬𝐡𝐥𝐚đ𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐚𝐦𝐚; 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐧𝐚 𝐢𝐬𝐡𝐫𝐚𝐧𝐚 – 𝐢𝐳𝐛𝐣𝐞𝐠𝐚𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐭𝐞š𝐤𝐮 𝐢 𝐨𝐛𝐢𝐦𝐧𝐮 𝐡𝐫𝐚𝐧𝐮, 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐬𝐯𝐣𝐞ž𝐞 𝐯𝐨ć𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐯𝐫ć𝐞. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji „Dobro jutro, Crna Goro“ na RTCG-u
13.06.2022

U Jutarnjem programu RTCG-a „Dobro jutro, Crna Goro“, Đina Janković, projektna koordinatorka je govorila o projektu “Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, koji finansira Evropska komisija, a koji je podržan od strane NVO Prima i YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske.
Udruženje nastoji da ovim projektom doprinese podizanju svijesti mladih ljudi o važnosti stupanja u radni odnos po osnovu ugovora o radu i prednosti koje takav vid zapošljavanja nudi, posebno s aspekta povređivanja na radnom mjestu ili profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, odnosno izbjegavanja rizika koje zona sive/neformalne ekonomije nosi, budući da mladi ljudi zbog neinformisanosti o posljedicama ali i benefitima formalnog zaposlenja, često nisu adekvatno zaštićeni na radnom mjestu pa dolazi do lakših i težih povreda, nerijetko do trajnog invaliditeta, što ih čini nekonkurentnima i na duge staze ih udaljava sa tržišta rada.
Fokus razgovora je bio na istraživanju koje Udruženje, u okviru ovog projekta, trenutno sprovodi o broju povreda na radu mladih u Crnoj Gori, u posljednjih 5 godina.
Budući da u Crnoj Gori najveći problem predstavlja nedostatak evidencije o broju povreda na radu, kao i o broju profesonalnih bolesti, cilj ovog upitnika je da se na osnovu dobijenih podataka stekne realnija slika o stvarnom stanju u ovoj oblasti, ali će poslužiti i kao osnova za planiranje budućih aktivnosti i izmjenu zakonske regulative i argument za zagovaranje za adekvatniju zaštitu na radu i zdravlje mladih, kao i adekvatne mjere za veće formalno zapošljavanje mladih iz NEET kategorije.
Da bismo uspjeli da stimulišemo mlade da popune upitnike i time dođemo do podataka, neophodno je bilo da izradimo promotivni video koji se trenutno emituje na društvenim mrežama i TV-u. Ovo gostovanje je poslužilo i kao prilika da se video premijerno emituje na Javnom servisu. Budući da je Javni servis prepoznao ovu aktivnost kao djelatnost od javnog interesa, daće svoj doprinos time što će emitovati video tri puta dnevno u periodu od 7 dana. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje na TV7 – Razgovor o aktivnostima projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, 04.05.2022.

Razgovor o temama ZZNR kao i o aktivnostima projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Boje jutra - Konferencija povodom svjetskog dana ZZNR
29.04.2022.

UZNRCG je 28.04.2022. godine, povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, tradicionalno organizovalo konferenciju u znak sjećanja na sve one koji su u prethodnoj godini izgubili živote - zarađujući za život.
Panelisti su bili sudski vještaci, predstavnici sudstva i Osnovnog državnog tužilaštva.
Ovom prilikom smo dodijelili i godišnja priznanja pravnim i fizičkim licima za doprinos razvoja ZZNR u 2021. godini.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji “Naglas” na RTCG-u
21.03.2022.

O tome ko je odgovoran za novu pogibiju na crnogorskim gradilištima, da li su zaposleni u CG zaštićeni, ko se ne pridržava svojih zakonom propisanih obaveza i zašto je građevinski sektor jedan od najrizičnijih u zemlji, bilo je riječi u emisiji “Naglas”, koju uređuje i vodi Marija Marković, ponedjeljkom u 20 h. Gosti emisije bili su:
-Zlatko Popović-inspektor zaštite na radu, UIP,
-Dragan Žarković-predsjednik Nezavisnog udruženja sudskih vještaka CG,
-Vukas Radonjić-državni tužilac ODT u PG,
-Djina Janković-projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore i
-Nenad Marković-predsjednik Sindikata gradjevinarstva i industrije gradjevinskog materijala CG.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u Bojama jutra - TV Vijesti 17.03.2022.

Tema jutarnjeg programa na TV Vijesti je bila zaštita i zdravlje na radu. Gosti emisije su bili Đina Janković, ispred Udruženja zaštite na radu Crne Gore i Dragan Žarković – predsjednik Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

CIN Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore 

OSIGURANJE OD POVREDA NA RADNOM MJESTU NEDOVOLJNO REGULISANO U CRNOJ GORI: ŽIVOT KOŠTA 6.200 EURA

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

CIN Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

SUDSKA PRAKSA NE IDE U PRILOG JAČANJU NIVOA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU: BLAGE KAZNE NE PODSTIČU OPREZ

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Vijesti

Svaki propust korak ka nesreći

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

MINA News
U organizaciji MOR-a predstavljen Nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

MINA Foto
Nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Portal Vijesti
Godišnje umre 80.000 radnika od kancera zbog uslova rada

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

UZNRCG predstavljeno na biltenu Sajma bezbjednosti

Udruženje zaštite na radu Crne Gore predstavljeno na biltenu za Međunarodni sajam pametnih tehnologija...

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR