free website creation software

Oglasi

Mobirise
Udruženje zaštite na radu CG

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je otvorilo pozicije za sedam korisnika/ca Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

07.12.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je otvorilo pozicije za sedam korisnika/ca Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem:

Zaštita na radu (2)
Odnosi sa javnošću (1)
Poslovni engleski jezik (1)
Engleski jezik i književnost (1)
Pravo (1)
Marketing (1)


Pozivamo te da se pridružiš našem timu, a o aktivnostima koje realizujemo se možeš informisati putem naših društvenih mreža.
Za sve dodatne informacije, budi slobodan/a da nas kontaktiraš putem mejla/nekog od navedenih brojeva telefona.
Adresa Udruženja: Ulica 4. jula 109/3, zgrada Zetagradnje na Zabjelu.
Radujemo se budućem druženju! Dobro došli!

Prijave se mogu izvršiti do 10.12.2022. godine, na sajtu e-uprave:  https://www.euprava.me/program-strucno-osposobljavanje

Udruženje zaštite na radu CG

Poziv za angažovanje predavača u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
08.07.2022.

UZNR CG poziva eksperte iz oblasti zaštite i zdravlja na radu (članove Udruženja) za predavanja na edukativnim radionicima i obukama, koje će biti realizovane tokom oktobra i novembra 2022. godine, u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim i tehničko-tehnološkim fakultetima u Podgorici. Kroz obuke, koje će biti prilagođene ciljnim grupama, mladi ljudi će biti upoznati sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.
Ova aktivnost će biti sprovedena u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ koji je finansiran u od strane Evropske komisije i Ministrastva javne uprave, a koji se realizuje u saradnji i uz podršku NVO Prima i YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske.
Poziv je otvoren do 16. jula 2022. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu CG

Udruženje zaštite na radu Crne Gore dodjeljuje nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Konkurs je otvoren do 22.04.2022.godine
Preuzmi PDF dokument.

Regionalni poziv za dodjelu grant sredstava za lokalne NVO za aktivnosti u okviru regionalne saradnje za poboljšanje uslova rada kroz primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i umrežavanje u okviru IPA regiona.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore u partnerstvu sa Makedonskm udruženjem za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA), Eko centrom Srbija, Kosovskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (KOSHA) i Albanskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (AOSHC), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj unijiʺ (broj ugovora IPA /2019 /413-810), uz podršku Evropske komisije, objavljuje regionalni poziv za šemu subgrantiranja lokalnih NVO za projekte u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Rok za prijavu s punom aplikacijom je 23.02.2022. u 16:00 h.

Info sesija vezana za dodjelu bespovratnih sredstava održaće se 18. januara, u 11 h putem ZOOM platforme.

Zainteresovani treba da prijave svoje učešći na sljedeći e-mail: kontakt@mzzpr.org.mk
Svi detalji poziva kao i prijavna dokumentacija nalaze se u prilozima:


POZIV ZA MEDIJSKE ORGANIZACIJE/NOVINARE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ MEDIJSKOJ MREŽI U OBLASTI RADA 

U okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj Uniji“ prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava podržanom i finansiranom od strane Evropske Unije BALcanOSH mreža poziva sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada. Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavalje njene političke, ekonomske i društvene reforme u Evropskim integracijama. Specifični ciljevi:
-Podrška stalnom poboljšanju novinarske nezavisnosti i profesionalizma i jačanje integriteta medija;
-Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, a naročito pravima zaposlenih, smanjunju broja povreda na radu i profesionalnih bolesti;
-Uspostavljanje saradnje i bliskog partnerstva izmjeđu regionalnih medijskih organizacija, civilnog društva i BALcanOSH mreže, a sve u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih i zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Na ovaj način biće uključeno najmanje petnaest novinara iz Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije i Crne Gore.
Novinari koji budu odabrani imaće priliku da budu dio sledećih aktivnosti:
Radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izvještavanja;
Postanu članovi i djeluju u okviru neformalne medijske mreže čemu će predhoditi potpisivanje memoranduma o saradnji;
Da daju podršku u pripremi medijskih priča/članaka i njihovom dijeljenju, odnosno objavljivanju na regionalnom nivou;
Učestvuju na povremenim konsultativnim sastancima mreže medijskih organizacija;
Učestvuju na razvoju inovativnog IT rješenja, koje bi poslužilo kao alat podrške u radu mreže;
Budu uključeni u promotivne aktivnosti u okviru projekta;
Imaju mogućnost učestvovanja u šemi podrške koja se finansira u okviru ovog projekta.
Prijavu i imenovanje osobe koja će učestvovati u aktivnostima regionalne medijske mreže u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu, uz kratku biografiju potrebno je poslati na mail kontakt@mzzpr.org.mk
Molimo vas da prijavite svoje predstavnike najkasnije do 08.10.2021.godine do 17h.
Prijavu ćete naći na ovom linku.  

Poziv u okviru projekta „Gradi znanje – zaštiti sebe“

Poziv za angažovanje eksperta iz oblasti ZZNR za izradu Vodiča za inspektore rada za oblast ZZNR.
Vodič će inspektorima služiti kao smjernica koja će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta gradilištima, u okviru projekta „Gradi znanje – zaštiti sebe“ koji je finansiran u od strane Ministarstva ekonomskog razvoja. 

Promocija regionalne strategije

Priprema kandidata za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. 

PRIPREMA KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU


Organizujemo pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Obuka je namijenjena prvenstveno licima koja će, nakon položenog stručnog ispita, profesionalno obavljati poslove zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.
Sve informacije i prijave na mail info@uznr.me ili na br.tel. 067 412 900

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR