free web builder

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji “Lice Podgorice” na Gradskoj televiziji,
02.08.2022.

Razgovor o zaštiti i zdravlju na radu pri visokim temperaturama, kao i o položaju mladih na tržištu rada, sa našom Đinom Janković.

Radovi na otvorenom pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju – osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja.
Iako je ova preporuka unijeta u okvire pravne regulative kroz čak dva pravilnika, koji definišu mjere zaštite i zdravlja na radu na privremenim pokretnim gradilištima, kao i radnoj sredini i radnoj okolini, poslodavci je ne poštuju.

Shodno podacima Uprave za inspekcijske poslove od 01.06.2022. izrečena je SAMO JEDNA mjera zabrane rada po osnovu rada na ekstremno visokim spoljnim temperaturama.
Posebno su ugroženi zaposleni u:
• sektoru građevinarstva,
• komunalnoj djelatnosti,
• održavanju energetskih vodova,
• održavanju vodovodne mreže,
• izdavanju plažnog mobilijara i plažnim barovima,
• svi oni koji radne zadatke obavljaju na otvorenom.

Mladi od 15 do 30 godina su posebno ranjiva kategorija.
Svakodnevne prijave, koje mladi dostavljaju Udruženju zaštite na radu Crne Gore, ukazuju na zabrinjavajuće nepravilnosti, kršenje odredbi Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, odnosno veoma slabu implementaciju.
Implementacija treba da bude djelotvornija, a svijest o pravima zaposlenih da se poveća.

Cilj projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ je povećanje zapošljivosti mladih iz NEET kategorije, kroz podizanje svijesti o zaštiti i zdravlju na radu, kao i o rizicima koje nosi rad „na crno“.
Pošto mladima često nedostaju znanje i iskustvo o rizicima povezanim sa njihovim zadacima, informacije i obuke o zaštiti na radu tokom obrazovanja ključni su za smanjenje stope profesionalnih nezgoda među njima. Budući da obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju preventivne kulture, mnoge države su počele da uključuju osnovno obrazovanje o prevenciji rizika u programe osnovnih, srednjih škola i fakulteta.

Crna Gora je JEDINA zemlja u regionu koja nema zaštitu i zdravlje na radu u obrazovnom programu.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Nvo Prima
Fondacija Ana i Vlade Divac
Youth Alliance
Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG
Partners Albania for Change and Development
Projekat finansira Evropska unija
#yhwbt 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za angažovanje predavača u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
08.07.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore


UZNR CG poziva eksperte iz oblasti zaštite i zdravlja na radu (članove Udruženja) za predavanja na edukativnim radionicima i obukama, koje će biti realizovane tokom oktobra i novembra 2022. godine, u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim i tehničko-tehnološkim fakultetima u Podgorici. Kroz obuke, koje će biti prilagođene ciljnim grupama, mladi ljudi će biti upoznati sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.
Ova aktivnost će biti sprovedena u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ koji je finansiran u od strane Evropske komisije i Ministrastva javne uprave, a koji se realizuje u saradnji i uz podršku NVO Prima i YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske.
Poziv je otvoren do 16. jula 2022. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima MOSHA-e
01.06.2022.


U okviru aktivnosti BALcanOSH mreže, 01.06.2022. godine je održan radni sastanak predstavnika UZNRCG i MOSHA-e. Sastanku su prisustvovali predsjednik UZNRCG Zdenko Janković, nacionalna koordinatorka za Crnu Goru Đina Janković, predsjednik MOSHA-e Milan Petkovski i nacionalna koordinatorka za Makedoniju Slavica Petkovska.
Tema sastanka su bile buduće aktivnosti u okviru projekta „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ i način i dinamika njihove realizacije.
Zaključeno je da je neophodno posvećeno, sinergijskim djelovanjem, raditi na pronalaženju najefikasnijih načina za prevazilaženje izazova koji se tiču modela saradnje između stručnjaka za oblast ZZNR i donosioca odluka u zemlji i regionu, bolje koordinacije svih aktera koji su uključeni u proces implementacije zakona, te unaprjeđenje istih, uz stvaranje prostora za povećanje ulaganja u istraživanja, posebno kada su u pitanju razlozi povređivanja na radnim mjestima, evidencije o povredama i profesionalnim bolestima i uvođenje ZZNR u obrazovni sistem.
Ponovo je akcenat stavljen na jednu od važnih prepreka u realizaciji planiranih aktivnosti i napretku stanja u ovoj oblasti, a to je nepostojanje Nacionalnog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u Crnoj Gori. Aktivnosti UZNRCG i u narednom periodu moraju biti usmjerene na stvaranje uslova za formiranje takvog tijela.
Sljedeći sastanak, na kojem će biti prisutni partneri iz svih IPA zemalja učesnica projekta, je najavljen za kraj juna i biće organizovan u Ohridu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa „Alfa Centrom Nikšić“
Podgorica, 31. maj 2022.

Potpisan je ugovor sa „Alfa Centrom Nikšić“ za realizaciju projekta „For healthier workplaces 2022-2024 in Montenegro“.
Ovaj projekat biće realizovan u okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, čije se aktivnosti realizuju i IPA zemljama - Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radionica „Bezbjednost kao izbor“
Nikšić, 25. maj 2022.

Pivara „Trebjesa“ Nikšić je 25. maja 2022. godine organizovala dan posvećen zaštiti i zdravlju na radu i tim povodom je održana radionica "BEZBJEDNOST KAO IZBOR".
Sve proizvodne i procesne aktivnosti, oprema i transport su zaustavljeni tog dana, kako bi svi zaposleni u proizvodnji i logistici mogli da uzmu učešće na radionici.
Radionica se sastojala iz dva dijela. U prvom dijelu su, nakon uvodnih riječi Milana Kilibarde,
EHS rukovodioca, i Vanje Lazarevića, direktora proizvodnje i logistike - svoja izlaganja imale Đina Janković, sekretarka i projektna koordinatorka UZNRCG, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Udruženja zaštite na radu Crne Gore“ i Danijela Šuković, načelnica direkcije za poslove zastite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Ministarstva rada i socijalnog staranja“.
U drugom dijelu su bile organizovane teorijske i praktične radionice iz nekoliko različitih tema: Prva pomoć, Zaštita od požara, Rad na visini i LOTO standard.
Na kraju dana je bilo proglašenje najbolja 3 slogana i uručenje nagrada sa konkursa.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
Konferencija „Saradnjom do kulture zaštite i zdravlja na radu”
28.04.2022.


Udruženje zaštite na radu Crne Gore je povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu organizovalo konferenciju, s ciljem podsjećanja na sve one koji su u prethodnoj godini izgubili živote – zarađujući za život.
Kako bi se postigli pozitivni rezulati u ovoj djelatnosti od javnog interesa, koji se ogledaju u podizanju svijesti, smanjenju broja povreda, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi s radom, neophodno je zajedničko djelovanje i uključivanje svih aktera.
Budući da ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi, učesnici konferencije su bili organi vlasti, poslodavci, zaposleni, ovlašćene organizacije za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu, zdravstvene i naučno-istraživačke institucije, sudski vještaci, sudstvo, tužilaštvo i organizacije civilnog društva. Uzimajući u obzir činjenicu da zaštita i zdravlje na radu pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, konkurentnost i poslovni uspjeh poslodavaca, kao i ukupan ekonomski i socijalni razvoj svake države, to zahtijeva otvorenu komunikaciju i dijalog izgrađen na povjerenju i međusobnom poštovanju svih učesnika ovog procesa, što je i bila poruka ovog skupa. Svoju ulogu u vrlo kompleksnom lancu zaštite na radu na konferenciji su prezentovali:

1. Đina Janković, Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Godina za nama – aktivnosti UZNRCG koje su obilježile prethodni period, strateški ciljevi razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu
2. Doc. dr Dragan Žarković, dipl.građ.ing., Predsjednik Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore, ovlašćeni: projektant, revizor, sudski vještak i procjenitelj Crnogorska iskustva u implementaciji standarda zaštite na radu

3. Radovan Vlaović, sudija Osnovnog suda Podgorica, Iskustva iz prakse

4. Arman Selmanović, Rukovodilac Državnog tužilaštva Podgorica, Značaj poštovanja propisa koji regulišu oblast ZZNR i posljedice njihovog nepridržavanja – primjeri prakse

S ciljem promovisanja dobre prakse UZNRCG je dodijelilo priznanja institucijama i pojedincima koji su dali najveći doprinos razvoju zaštite i zdravlja na radu u prethodnoj godini.
Plakete su dobili:

Pravna lica
1. Unija poslodavaca Crne Gore
2. Pivara „Trebjesa“, Nikšić
3. EPCG AD
4. Institut za javno zdravlje
5. Daido Metal, Kotor
6. Neregelia
Fuzička lica
7. Mihailo Caušević, predsjednik sindikalne organizacije CNP-a
8. Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore

Unija poslodavaca Crne Gore, prepoznata je od strane Udruženja kao organizacija koja je svih prethodnih godina, od svog osnivanja 2005. davala nemjerljiv doprinos razvoju oblasti zaštite i zdravlja na radu i podizanju svijesti svojih članova – poslodavaca - kroz brojne okrugle stolove i seminare, koje su organizovali na ovu temu. Takođe su dali veliki doprinos svojim učešćem u radnim grupama za izradu i unapređenje nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz ove oblasti. Osim toga, uvjek su davali nesebičnu podršku svim aktivnostima koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovodilo.
Poruka Unije poslodavaca svih prethodnih godina je bila da “zaštita na radu i bezbjedno radno mjesto jesu i treba da budu prioritet za sve aktere na tržištu rada – i poslodavce i zaposlene i državu. Sa aspekta privrede, kada su zaposleni zadovoljni i bezbjedni, za očekivati je da će njihovi poslovni rezultati biti bolji, odnosno da će produktivnost biti veća, a poslovanje kompanije ekonomičnije, rentabilnije i uspješnije.“
Mnogo puta su se mogle čuti riječi, izgovorene od strane predstavnika Unije poslodavaca, da je jedan od preduslova poslovne uspješnosti upravo kvalitetan sistem zaštite zdravlja zaposlenih, čime su uticali na promjenu načina razmišljanja mnogih poslodavaca u Crnoj Gori.
Pivara „Trebjesa“ je značajno doprinijela razvoju zaštite i zdravlja na radu, kao društveno odgovorna kompanija koja brine o bezbjednosti i zdravlju na radu, kao i o zaštiti životne sredine. Ona svoju djelatnost temelji na socijalnim, ekološkim i ekonomskim načelima, svrstavajući otvoren i pošten odnos prema društvenoj zajednici u najveće prioritete. U 2021. godini, Pivara „Trebjesa“ je organizovala dvodnevni trening na temu kreiranja kulture zaštite na radu „Safe by choice“ iliti „Sigurni po izboru“, zahvaljujući kom su učesnici mogli doći do zaista važne poruke – Biti bezbjedan je stvar izbora, a ne oslanjanja na sreću. Takođe, ova kompanije je u istoj godini relizovala cijeli niz projekata iz oblasti ZZNR.
Institut za javno zdravlje Crne Gore učestvovao je u radnim grupama za izradu nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ova visoko specijalizovana javna ustanova je, u cilju sprovođenja i unaprijeđenja mjera zaštite i zdravlja na radu, implementirala standard za sistem menadžmenta i formirala radnu grupu za implementaciju i praćenje Integrisanog menadžment sistema. IJZCG je sproveo cjelodnevnu edukaciju za zaposlene iz kulture rada i kulture dijaloga „Kako da komuniciramo a da se razumijemo“, radi oslobađanja od stresa, podizanja raspoloženja i motivacije za rad. Osim brige o zdravstvenom stanju stanovništva Crne Gore, IJZCG kroz brojne obuke i predavanja brine o zdravlju i bezbjednosti svojih zaposlenih.
Pažnju Udruženja zavrijedila je i kompanija Daido Metal Kotor AD, koja posluje kao dio grupe fabrika, a prva je osnovana u Japanu 1945. godine. Radi se o fabrici koja ima izrađenu procjenu rizika za svako radno mjesto u njoj. Kada dođe do povreda u bilo kojoj kompaniji koja pripada Daido Metal Group-u, obavezujuće je za istu kompaniju da uradi analizu uzroka i nastanka povrede na radu, kao i da sačini sveobuhvatan izvještaj o povredi.Kompanija posjeduje obrazac za pomenuti izvještaj, koji se koristi za podjelu informacija svim kompanijama unutar Daido Metal Group-a. Izvještaj se prevodi na službeni jezik kompanije DMK i kao takav se stavlja na oglasnu tablu, da bi bio dostupan svakom radniku.
Kompanija osnovana prije dvije decenije, a danas već vodeća na polju distribucije u Crnoj Gori - Neregelia, posjeduje Pravilnik o ZZNR i kompanija je čije redovne obavezne aktivnosti uključuju inicijalnu i ponovnu obuku zaposlenih prije zapošljavanja, prethodne i periodične ljekarske preglede u skladu sa Aktom o procjeni rizika i kompanijskim pravilnikom o ZZNR. Unutar kompanije se vrše redovne kontrole prohodnosti evakuacionih puteva, stanja i dostupnosti hidranata i PP aparata, a takođe se i uredno vode evidencije o povredama na radu. Neregelia čini dio sistema više pravnih lica, u kojem svako pravno lice ima svoje stručno lice za ZZNR, što potvrđuje njihovu nameru da zaštiti na radu posvećuju neophodnu pažnju. Zaposlenima su pružene obuke iz prve pomoći i zaštite od požara, Neregelia je partner Podgoričkog maratona preko 10 godina, organizovala je akcije dobrovoljnog davanja krvi, online radionice o upravljanju stresom i karijerom, akciju kompanijski ljekar-besplatan pregled za sve zaposlene, učestvovala i u radnim akcijama zaštite životne sredine.
Neko ko se trudi da zadovolji standarde u oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti, te je sertifikovana po zahtjevima internacionalnih standarda je nacionalna elektroenergetska kompanija - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić.
Kompanija je koja se razvija sa ciljem da unaprijedi odnos prema svojim korisnicima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama. U skladu sa Zakonom o UZNR i Aktom o procjeni rizika, EPCG organizuje i sprovodi ljekarske i sanitarne preglede zaposlenih. Takođe, posjeduje i sopstveni Program osposobljavanja za rad. Zaposlenima se svake godine nabavlja i obezbjeđuje LZSO, koju isti redovno zadužuju, u skladu sa Zakonskim zahtjevima i rokovima definisanim Normativom LZS i KZS, o čemu se vodi evidencija. Na godišnjem nivou se donosi i Plan internih kontrola i prema istom se vrše provjere iz oblasti ZZNR.
Elektroprivreda Crne Gore, u okviru svojih aktivnosti odnosa sa javnostima, realizuje sponzorstva i donacije. Kada je briga o zaposlenima u pitanju, posebno se izdvajaju rješavanje stambenih potreba zaposlenih, rehabilitacija zaposlenih, finansijska pomoć i njihovo liječenje, naknada štete nastala usljed povrede na radu, podsticanje zaposlenih za učešće u kulturnim manifestacijama i događajima, kao i briga o porodicama preminulih radnika kroz stipendiranje i zapošljavanje članova njihove porodice i obezbeđivanje stambenih kredita. U EPCG-u se iz godine u godinu dešava sve manji broj povreda na radu, što dodatno svjedoči o njihovoj posvećenosti ZZNR.
Mihailo Caušević, predsjednik je sindikalne organizacije CNP-a, i neko je ko je u zaista dugom vremenskom periodu ukazivao na probleme zaposlenih koji se posebno odražavaju na radni, profesionalni i ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih.
Njegova dobro poznata rečenica glasi: „Ako je kultura stub društva, pozorište je stub kulture“.
CNP se dugi niz godina suočavao sa problemom nedonošenja akta o sistematizaciji, što je za sobom povuklo i izradu više ključnih akata, svih vezanih za zaštitu i zdravlje zaposlenih, među kojima je i Akt o procjeni rizika. Zaslugu za donošenje pomenutih akata pripisujemo upravo upornom i istrajnom radu i trudu Mihaila Cauševića.
Neko ko je zaslužio priznanje i nagradu od strane Udruženja je i Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore, koji je baveći se sindikalnim radom organizovao dvadesetak seminara na temu ZZNR. Zaključio je GKU za građevinarstvo i doprinosio razvoju ZZNR-a kroz različite projekte i projektne aktivnosti.
Uloga Nenada Markovića posebno je bitna jer je građevinarstvo najrizičnija industrijska grana sa najvećim brojem povreda na radu - od kojih se mnoge završe smrtnim ishodom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak članova projektnog tima
16.03.2022.  

Budući da je Udruženje zaštite na radu Crne Gore postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će realizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija, članovi projektnog tima održali su sastanak 16.03.2022. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zdenko Janković, potpredsjednici Zlatko Popović i Branislav Šebek, član Upravnog odbora Nebojša Vujošević, projektna koordinatorka Đina Janković i praktikantkinja Ana Vuković.

Budući da je cilj ovog projekta povećanje udjela mladih iz NEET kategorije na tržištu rada, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnju kulture sprečavanja povreda i oboljevanja, napravljen je plan za realizaciju planiranih aktivnosti za naredni period.

U prvom periodu fokus aktivnosti će biti na razvoju Upitnika u svrhu istraživanja o broju i vrstama povređivanja mladih na radu, kao i o vrstama profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (za dvije kategorije mladih – onih koji su nadležnoj instituciji prijavili povredu/profesionalno oboljenje i bolest u vezi sa radom i onih koji to, iz nekih razloga nijesu uradili, čime su bili ukraćeni za sva prava koja ih po tom osnovu sljeduju.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Dostojanstven rad – počinje dok si mlad
30.03.2022.  

Svakog dana u svijetu pogine na radnom mjestu ili umre od profesionalnih bolesti - 7.600 ljudi, a oko milion ljudi bude povrijeđeno na poslu. Najveću stopu povreda na radu trpe mladi, zbog nedostatka svijesti o pravilima i pravima zaposlenih o zaštiti i zdravlju na radu, ograničenih radnih vještina i radnog iskustva, nedostatka obuke, prevencije opasnosti ili izbjegavanja izloženosti štetnim agensima, dugog radnog vremena i neadekvatnih uslova rada.

Kakvo je stanje u Crnoj Gori kada su u pitanju mladi ljudi starosti 16-29 godina, istražuje UZNRCG u okviru projekta „Dostojanstven rad – počinje dok si mlad", koji finansira Evropska unija, u okviru mreže Youth HUB for WB&T.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa NVO Prima – članstvo u YouthHUB mreži Zapadnog Balkana i Turske i početak realizacije projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
15.03.2022.  

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će relizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija.

Budući da svi podaci EU OSHA govore da su mladi između 18 – 24 godine u mnogo većem riziku od povređivanja, a EU strateški okvir zaštite i zdravlja na radu 2022 – 2027, poseban akcenat stavlja na mlade ljude, cilj ovog projekta će biti povećanje udjela mladih iz NEET kategorije, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnjom kulture sprečavanja i oboljevanja.

Kroz upitnik koji ćemo razviti, očekujemo da ćemo na kraju projektne godine imati jasniju sliku o broju povreda koje su mladi ljudi doživjeli na svojim radnim mjestima, posebno u zoni sive ekonomije.
Realizovaćemo edukativne radionice u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim fakultetima i na taj način, barem djelimično, upoznati mlade ljude sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR