free portfolio web templates

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Savjetovanje ‘’Unapređenje kvaliteta u sprovođenju ZZNR - važan korak ka članstvu u EU’’  24. do 26. april 2024. godine, hotel Palas, Petrovac 

U periodu od 24. do 26. aprila 2024. godine održano je savjetovanje pod nazivom "Unapređenje kvaliteta u sprovođenju ZZNR - važan korak ka članstvu u EU". Organizatori ovog značajnog događaja bili su Udruženje zaštite na radu Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Savjetovanje je okupilo 96 stručnjaka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, uključujući predstavnike poslodavaca, inspektore, profesore sa relevantnih fakulteta, doktore medicine rada, kao i eksperte iz Crne Gore i regiona. Cilj savjetovanja bio je identifikacija nedostataka i izazova u sprovođenju Zakona o zaštiti i zdravlju na radu kako bi se ispunili standardi i zahtjevi EU, te osiguralo zdravije i bezbjednije radno okruženje za sve zaposlene u Crnoj Gori.

Tokom trodnevnog savjetovanja, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima i praksama u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i da razmjene iskustva sa kolegama iz struke. Ključne teme koje su obuhvaćene bile su procedure za procjenu profesionalnog rizika, učešće stručnih lica u osposobljavanju za bezbjedan rad, izgradnja kulture rada u skladu sa zakonskim obavezama i uticaj psihosocijalnih rizika na bezbjednost i zdravlje zaposlenih, kao i uloga doktora medicine rada.

Predavači na savjetovanju bili su vodeći stručnjaci iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, uključujući profesore sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i medicinskog fakulteta u Skoplju, kao i predstavnike struke iz Hrvatske, Srbije i Makedonije, Uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Tokom panel diskusija, interaktivnih sesija i predavanja, učesnici su aktivno učestvovali u razmatranju ključnih pitanja i izazova sa kojima se susreću u praksi. Dinamične diskusije doprinijele su boljem razumijevanju suštinske uloge stručnih lica u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i podizanju svijesti o važnosti ovog segmenta za radno okruženje.

Zaključci Savjetovanja su ključni za dalji razvoj i implementaciju politika zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Neki od ključnih zaključaka:
1. Identifikacija važnosti stručnih lica: Prepoznato je da stručna lica imaju ključnu ulogu u sprovođenju ZZNR radi obezbjeđivanja sigurnog i zdravog radnog okruženja. Njihovo aktivno učešće u savjetovanju, kao i potreba za kontinuiranom obukom i podrškom, istaknuta su kao prioritet.
2. Saradnja i odgovornost poslodavaca: Naglašena je odgovornost poslodavaca u izgradnji kulture rada u kojoj se poštuju sve obaveze prema Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu. Ovo uključuje ulaganje u obuku zaposlenih, procjenu profesionalnih rizika i podršku stručnim licima.
3. Potreba za unapređenjem praksi i procedura: Prepoznata je potreba za usklađivanjem praksi i procedura sa najnovijim standardima i zahtjevima EU. Ovo uključuje uspostavljanje efikasnih mehanizama za procjenu i upravljanje rizicima, kao i pravilnu dokumentaciju i izvještavanje.
4. Razmjena iskustava i edukacija: Važnost razmjene iskustava i kontinuirane edukacije u oblasti zaštite na radu istaknuta je kao ključni faktor za unapređenje kvaliteta sprovođenja ZZNR. Savjetovanje je pružilo platformu za ove aktivnosti i potrebno je nastaviti slične inicijative u budućnosti.
5. Angažovanje relevantnih aktera: Kako bi se ostvarili napredak i implementacija zakonskih zahtjeva, važno je dalje angažovati relevantne aktere, uključujući stručnjake iz akademske zajednice, predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja, inspekcije, sindikata i poslodavaca.

Zaključno, Savjetovanje je označilo važan korak ka unapređenju kvaliteta sprovođenja ZZNR u Crnoj Gori, ali kontinuirani napor.

Zaključno, prisustvo i aktivno učešće svih učesnika na savjetovanju doprinijeli su ostvarenju postavljenih ciljeva, ali i podsjetili na neophodnost ulaganja kontinuiranih napora uz saradnju svih relevantnih aktera, za postizanje punog uspjeha u ovoj ključnoj oblasti. Očekuje se da će predložene mjere i strategije, koje su proizašle iz ovog skupa, biti od velike koristi u unapređenju kvaliteta sprovođenja ZZNR u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Nagrada "NAJ MENADŽERKA U CRNOJ GORI" za 2023. godinu

Sa velikim ponosom ističemo da je naša Đina Janković ovogodišnja laureatkinja prestižne nagrade "NAJ MENADŽERKA U CRNOJ GORI" za 2023. godinu! Ovo izvanredno priznanje se dodjeljuje od strane Unije poslodavaca Crne Gore, Skupštine Glavnog grada Podgorica i Međunarodne organizacije rada.

Tom prilikom je organizovana konferencija "Žene u menadžmentu – snaga promjena i ekonomskog napretka", koja je imala za cilj da promocijom uspješnih poslovnih žena u Crnoj Gori dodatno ukaže na ulogu, snagu i potencijal ženskog liderstva, kao i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja.

Događaj su otvorili predsjednik UPCG 𝐒𝐥𝐨𝐛𝐨𝐝𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐯𝐢𝐜𝐚, predsjednica Skupštine Glavnog grada Podgorica 𝐉𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢ć 𝐁𝐨𝐣𝐨𝐯𝐢ć i nacionalna koordinatorka ILO-a 𝐍𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐫𝐠𝐨𝐯𝐢ć.

Radni dio konferencije otvorila je guvernerka Centralne banke Crne Gore 𝐝𝐫 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢ć koja je održala uvodno izlaganje na temu „Više žena u menadžmentu: Put do ravnopravnosti i ekonomskog razvoja“.

U nastavku je održan panel „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Stanje i perspektive“ u kojem su učestvovale ministarka Ministarstva rada i socijalnog staranja 𝐍𝐚𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐢š𝐢ć, samostalna savjetnica, iz Ministarstva ekonomskog razvoja 𝐀𝐧𝐚 Š𝐞𝐛𝐞𝐤, nacionalna projektna koordinatorka #ILO 𝐝𝐫 𝐈𝐧𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐣𝐨𝐯𝐢ć i predsjednica Asocijacija poslovnih zena Crne Gore/Business Women Association Montenegro 𝐋𝐣𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐢ć 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚.

U okviru svečane ceremonije, dodijeljene su 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞 #UPCG "𝐍𝐀𝐉 𝐦𝐞𝐧𝐚𝐝ž𝐞𝐫𝐤𝐞 𝐮 𝐂𝐫𝐧𝐨𝐣 𝐆𝐨𝐫𝐢” za 2023. godinu. Za laureatkinje UPCG proglašeno je osam uspješnih poslovnih žena – dobitnica nagrada u sledećim kategorijama: Privreda, Javni sektor, Civilni sektor i Mediji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak predstavnika Udruženja zaštite na radu Crne Gore i predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja
13.03.2024.

U današnjem globalnom kontekstu, zaštita i zdravlje na radu predstavljaju esencijalne elemente socijalne politike svake države. U Crnoj Gori, ova tema postaje sve značajnija s obzirom na napore države ka evropskim integracijama i unapređenju standarda rada. Upravo u tom kontekstu, održan je sastanak između predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja – ministarke Naide Nišić, sekretara ministarstva Adisa Pepića i direktora Direktorata za zaštitu i zdravlje na radu Aleksandra Memčevića i Udruženja zaštite na radu Crne Gore - predsjednika Zdenka Jankovića i generalne sekretarke Đine Janković.

Centralni fokus sastanka je bilo zajedničko organizovanje Savjetovanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koje će se održati od 24. do 26. aprila, povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, u hotelu Palas u Petrovcu. Ministarka će otvoriti ovaj skup, a prisustvo ministarke prosvjete je takođe predloženo, imajući u vidu neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore.

Jedan od ključnih momenata sastanka je bio na naglašavanju važnosti formalizacije i unapređenja saradnje između Ministarstva rada i socijalnog staranja i Udruženja zaštite na radu Crne Gore u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji, čiji bi opšti cilj bio zalaganje za efikasnije funkcionisanje sistema zaštite i zdravlja na radu u zemlji, kao i unapređivanje politika u ovoj oblasti u skladu sa evropskim standardima. Obje strane su se složile da je neophodno uspostaviti bolje partnerske odnose i sarađivati na projektima koji će doprinijeti poboljšanju stanja u ovoj oblasti.

Posebni ciljevi saradnje su istaknuti kao ključni elementi koji će definisati konkretne aktivnosti. To uključuje zajedničko praćenje, proučavanje i podsticanje unapređenja zaštite i zdravlja na radu, identifikovanje potreba i realizaciju projekata koji će unaprijediti kvalitet rada stručnih lica i ovlašćenih organizacija iz ove oblasti, kao i edukaciju zaposlenih i poslodavaca.

Takođe, istaknuta je važnost Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. godine i njenog Akcionog plana. Sagovornici su se složili da je neophodno raditi na stvaranju okvira koji će omogućiti efikasnu primjenu strateških ciljeva.

U zaključku, sastanak je bio izuzetno produktivan, a dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji predstavlja važan korak ka unapređenju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Očekuje se da će implementacija ovog Memoranduma doprinijeti ostvarivanju evropskih standarda i podizanju nivoa zaštite na radu, što će imati pozitivan uticaj na sve slojeve društva.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Završna konferencija "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika"

Dana 28. februara 2024. godine održana je završna konferencija posvećena prezentaciji rezultata istraživanja i Studije nastale u okviru projekta "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika". Ovaj projekat je predstavljao pionirski korak u istraživanju psihosocijalnih rizika koji značajno utiču na kvalitet života, zdravlje i dužinu radnog i životnog vijeka novinara i novinarki u Crnoj Gori. Važno je naglasiti da je ovo istraživanje prvo ovakve vrste koje je sprovedeno u Crnoj Gori, čime je postavljena značajna osnova za dalje razumijevanje i unapređenje zdravlja novinara.

Konferenciji je prisustvovalo 34 učesnika, uključujući zaposlene u medijima i predstavnike relevantnih ministarstava, inspekcijskih organa, Instituta za javno zdravlje, Uprave za statistiku i organizacija civilnog društva. Ovo široko učešće pokazuje visok stepen interesovanja i važnost tema koje su bile predmet istraživanja.

Gospodin Milan Radović iz Građanske Aliejnse, u ime donatora, pozdravio je prisutne i predstavio projekat "Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori", koji doprinosi borbi za ljudska prava u zemlji i jačanje demokratije, a koji se sprovodi u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika.

Đina Janković, u ime MADOP-a u UZNR CG, detaljno je prezentovala aktivnosti realizovane u okviru projekta "Iza kamere ispred zdravlja" tokom prethodnih 6 mjeseci. Naglasila je važnost istraživanja u razumijevanju dubokih slojeva problema s kojima se novinari suočavaju, kao i potrebu za daljim koracima ka rješavanju tih problema.

Dražen Đurašković iz Sindikata medija Crne Gore je iznio rezultate istraživanja koji su ukazali na alarmantno stanje u vezi sa zaštitom i zdravljem na radu zaposlenih u medijima. Posebno je istaknuto da samo 20% zaposlenih u medijima ima adekvatno razumijevanje koncepta zaštite i zdravlja na radu, što zahtijeva hitne intervencije.

Predsjednik Sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković, govorio je o različitim rizicima sa kojima se novinari suočavaju, ističući nedovoljnu pažnju koja se posvećuje ovom pitanju i neophodnost konkretnih akcija kako bi se zaštitili zaposleni.

Snežana Ivanović iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je istakla brojne psihosocijalne rizike sa kojima se zaposleni u javnim institucijama, posebno u PR službama i biroima za odnose s javnošću, suočavaju svakodnevno. Podvukla je potrebu za sveobuhvatnim pristupom zaštiti zdravlja zaposlenih.

Kroz analizu stresa, pritiska, prijetnji i nesigurnosti s kojima se novinari suočavaju, istraživanje je imalo za cilj osvijetliti dublje slojeve problema i podstaknuti na konkretne akcije i rješenja.

Predstavljeni su egzaktni podaci i nalazi do kojih se došlo, koji ukazuju na sistemske manjkavosti u sprovođenju cilja zaštite zdravlja zaposlenih u medijskom sektoru. Diskutovano je o preporukama i koracima ka unapređenju situacije.

Zaključno, istaknuto je da zaštita i zdravlje na radu ne smiju se posmatrati isključivo kao pravna obaveza, već kao odgovornost poslovanja. Investiranje u sigurnost zaposlenih donosi dugoročne koristi kroz povećanje produktivnosti, zadovoljstvo zaposlenih i održivost organizacije. Naglašeno je da su zaštita i zdravlje na radu i procjena rizika za zaposlene u medijima važne iz najmanje tri razloga:

1. Sigurnost zaposlenih

U medijskom sektoru, gdje novinari često rade na terenu, izlažući se različitim rizicima, procjena rizika i zaštita i zdravlje na radu postaju izuzetno važni. Identifikacija i procjena potencijalnih opasnosti, bilo da su to fizički rizici na terenu ili digitalni rizici vezani uz onlajn sigurnost, omogućuju poslodavcima stvaranje strategija zaštite kojima se minimalizuju rizici po zaposlene. Ovo je posebno ključno u situacijama gdje novinari izvještavaju iz konfliktnih područja ili rade na pričama koje uključuju izloženost opasnostima.

2. Očuvanje slobode medija

Zaštita i zdravlje na radu u medijima takođe doprinosi očuvanju slobode medija. Novinari, kamermani i drugi profesionalci u medijima često se suočavaju s izazovima kao što su prijetnje, fizički napadi ili digitalni napadi s ciljem ograničavanja njihove slobode izražavanja. Postojanje jasnih sigurnosnih protokola i zaštitnih mjera ne samo da štiti novinare, već i osigurava neometano izvještavanje o relevantnim temama, čime se čuva ključna uloga medija u demokratskom društvu.

3. Reputacija i odgovornost medijskih organizacija

Organizacije u medijskom sektoru koje ozbiljno pristupaju procjeni rizika i zaštiti na radu ne samo da čuvaju svoje zaposlene, već i čuvaju svoju reputaciju. Negativni događaji vezani uz povrede ili sigurnosne propuste mogu imati ozbiljne posljedice po imidž medijske kuće. Stvaranje sigurnog radnog okruženja pokazuje odgovornost prema zaposlenima i društvu te doprinosi izgradnji pozitivne percepcije organizacije. Sveukupno, važnost procjene rizika i zaštite i zdravlja na radu u medijima odražava se na ljudske aspekte, slobodu medija i poslovnu reputaciju.

Na kraju je prezentovano 11 preporuka, koje su proizašle iz ovog istraživanja i koje će biti dostavljene i prezentovane donosiocima odluka.

1. Obuke i edukacija
Neophodno je kreirati i implementirati plan redovne obuke novinara i ostalih zaposlenih u medijima o specifičnim rizicima u ovoj branši, s posebnim naglaskom na rad na terenu, sigurnosti digitalnog novinarstva i postupcima u vanrednim situacijama.

2. Bezbjednosni protokoli
Neophodno je razvijanje i redovno ažuriranje protokola koji obuhvataju sve aspekte rada u medijima.

3. Zaštitna oprema
Osiguranje odgovarajuće zaštitne opreme, poput prsluka s oznakama, kaciga, rukavica i drugih sredstava potrebnih za rad u opasnim uslovima.

4. Psihološka podrška
Uspostavljanje servisa za podršku zaposlenima u svrhu pružanja psihološog savjetovanja.

5. Pravna zaštita
Osiguranje pravne zaštite za novinare, uključujući informacije o njihovim pravima, pravne savjete u vezi s izvještavanjem o kontroverznim temama i potrebne procedure u slučaju pravnih napada.

6. Evaluacija i povratne informacije
Redovna evaluacija implementiranih mjera kroz povratne informacije zaposlenih, izvještavanje o incidentima i prilagođavanje protokola stvarnim potrebama i promjenama u radnom okruženju.

7. Promovisanje kulture bezbjednosti
Razvijanje kulture bezbjednosti koja podstiče svijest o važnosti zaštite i zdravlja na radu, odgovornog ponašanja i međusobne podrške među zaposlenima.

8. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskih akata
Izmjene su neophodne kako bi se obezbjedilo adekvatno adresiranje psihosocijalnih rizika na radnom mjestu. Trenutna praksa ne uključuje odgovarajuću procjenu ovih rizika, što stvara ozbiljne nedostatke u zaštiti zdravlja i bezbjednosti zaposlenih. Stoga, preporučuje se detaljna revizija zakona i podzakonske regulative kako bi se obezbjedilo da psihosocijalni rizici budu uključeni i na odgovarajući način tretirani u okviru sistema zaštite i zdravlja na radu. Ovo će pružiti bolju zaštitu zaposlenih od potencijalnih štetnih uticaja na njihovo mentalno i emocionalno zdravlje tokom obavljanja radnih aktivnosti.

9.Provjera kvaliteta Akta o procjeni rizika
Neophodno je da se sprovede kontrola urađenih Akata o procjeni rizika u medisjkim organizacijama, ukoliko su oni donijeti.

10. Imenovanje zaposlenih za zaštitu na radu
Neophodno je da svi poslodavci u medijima imenuju zaposlene za zaštitu na radu i otvore dijalog sa predstavnicima zaposlenih o ovom pitanju.

11. Procjena psihosocijalnih rizika zaposlenih u PR službama i biroima za odnose s javnošću
Procjena psihosocijalnih rizika zaposlenih u PR službama i biroima za odnose s javnošću je bitna jer omogućava prepoznavanje potencijalnih izvora stresa, pritiska i konflikata na radnom mjestu. To pomaže u identifikaciji faktora koji mogu negativno uticati na mentalno i emocionalno zdravlje zaposlenih. Takođe, takva procjena omogućava implementaciju preventivnih mjera i intervencija kako bi se obezbjedilo zdravo radno okruženje i smanjio rizik od burnouta, depresije i drugih mentalnih problema. Ovo je važno ne samo za dobrobit zaposlenih već i za produktivnost organizacije i očuvanje njenog ugleda i odnosa s javnošću.

Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.

Projekat finansira EU i Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak Upravnog odbora 23.02.2024. 


Dana 23.02.2024. godine održan je sastanak Upravnog odbora, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija članova Upravnog odbora i potpredsjednika
2. Usvajanje komisija UZNR CG kao stručnih tijela
3. Organizacija Savjetovanja iz ZZNR povodom 28. aprila i formiranje organizacionog odbora
4. Dogovor oko organizacije sastanka sa MRSS oko zajedničkih ingerencija.
5. Razno

Sastanku su prisustvovali: Rajko Radusinović, Anđa Strugar, Zdenko Janković, Sanja Dujović, Branislav Šebek, Klara Vuletić (umjesto člana UO Igora Bakića), Andrijana Kaljević, Zlatko Popović i Đina Janković. Ostali članovi UO: Dušan Bjelica, Miroslav Jaredić, Radmila Mićović, Marko Burić, Boško Radulović, Filip Lopičić i Milorad Terzić, iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da prisustvuju sastanku.

Jednoglasno je usvojen dnevni red i verifikovani članovi Upravnog odbora

Usvojen je predlog da se, na nivou Udruženja, formiraju stručna tijela:

1. Komisija za rješavanje spornih pitanja iz oblasti ZZNR
2. Komisija za kontroju kvaliteta i cijena usluga iz oblasti ZZNR
3. Komisija za saradnju sa državnim organima i organizaciju edukacija iz ZZNR

Ovi predlozi će biti dostavljene svim članovima Udruženja kako bi imali priliku da se izjasne i predlože sebe ili nekoga od kolega, ko bi mogao dati najveći doprinos u radu ovih komisija. Zdenko se obavezao da će u narednom periodu uraditi pravilnike o radu komisija

Kao i mnogo puta ranije, diskusija je vođena i oko načina i kvaliteta izrade Akta o procjeni rizika, koji je prema mišljenju svih prisutnih često vrlo upitan pa su se usaglasili da jedna od aktivnosti Udruženja u narednom periodu mora biti usmjerena na provjeru kvaliteta rada ovlašćenih orgnaizacija.

Kada je u pitanju često prisutno “dampingovanje” cijena usluga, koje u najvećoj mjeri utiče na stalno slabljenje kvaliteta usluga, bez obzira na postojanje potrebe za usvajanje univerzalnog cjenovnika, najveći broj prisutnih je bio mišljenja da bi tako nešto bilo gotovo nemoguće uzimajući u obzir činjenicu da je donošenjem Zakona o prestanku važenja Zakona o društvenoj kontroli cijena, koji je stupio na snagu 2006. godine, propisano slobodno formiranje cijena na tržištu, čime je Vladi ili bilo kojem drugom tijelu onemogućeno da vrši uticaj na cjenovnu politiku.

Rješenje ovog problema bi se moglo postići kroz izmjene Zakona o javnim nabavkama i dodavanjem/vraćanjem člana kojim se definiše da se, prilikom razmatranja ponuda, ne uzimaju u razmatranje najmanja i najveća cijena/ponuda.

Shodno tome, neophodno je da Udruženje podnese Inicijativu za izmjene Zakona o javnim nabavkama. Važno se naglasiti da ovo dovodi do problema u svim oblastima, a ne samo u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Predloženo je da se, u narednom periodu, napravi plan procjene psihosocijalnih rizika. Ovo je zanemarivana tema kojoj se u razvijenim zemljama posvećuje posebna pažnja pa je i od strane EU OSHA-e prepoznato kao jedan od najvećih problema kojem treba posvetiti posebnu pažnju i kroz kampanje i aktivnosti, u naredne dvije godine, djelovati u cilju podizanja svijesti. Na izradi plana o procjeni psihosocijalnih rizika će raditi Zdenko Janković, Zlatko Popović i Đina Janković.

Kada je u pitanju organizacija Savjetovanja/Konferencije iz ZZNR povodom 28. aprila, potvrđeno je da će događaj biti organizovan prema unaprijed predloženom i usvojenom programu, u periodu od 24. do 26. aprila, u hotelu Palas, u Petrovcu. Zdenko i Đina su podijelili utiske sa sastanka koji je održan 16.02.2024. u Ministartvu rada i socijalnog staranja, sa predstavnicima Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu, kao i sa sastanka koji je održan prije toga 13.02.2024. sa direktorom Direktorata za rad i radne odnose – Aleksandrem Memčevićem. Najvažniji zaključak oba sastanka je bio taj da će Ministartvo rada i socijalnog staranja biti jedan od suorganizatora planirane konferencije.

Uzimajući u obzir velike probleme, koji se javljaju u praksi, zbog neadekvatnog funkcionisanja medicine rada, značajno je da, u skladu s predloženim programom, jedna od tema bude posvećena upravo medicini rada, ali njihovo učešće će zavisiti od raspoloženja i raspoloživosti vremena samih doktora medicine rada, kako je dr Marko Burić informisao Đinu u komunikaciji koju su imali u prethodnom periodu.

Gostujući predavači na konferenciji će biti sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu – prof. dr Ivan Krstić i sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – prof. dr Bojana Zoraja.

O standardizaciji i uvođenju standarda, kroz iskustvo u kompaniji Tarkett, koja ima preko 2500 zaposlenih, će govoriti Miodrag Meseldžija. On će kroz prezentaciju Sistemski pristup i standardizacija u organizaciji poslova zaštite i zdravlja na radu u kompaniji podijeliti iskustva iz regiona, a o tome kakva je praksa kod nas u Crnoj Gori, predloženo je da govori neko iz EPCG. Andrijana Kaljević će razgovarati sa svojim pretpostavljenima i iznijeto ovaj predlog Velimiru Strugaru.

Dogovor oko toga ko će iz Udruženja biti predavač po ostalim predloženim temama će biti napravljen u narednom periodu, a nakon toga će biti sačinjena draft agenda, koja će moći da se šalje uz pozivno pismo potencijalnim učesnicima konferencije.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 06.02.2024.

U okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika“, koji realizuje Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP i Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovana je obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Obuci koja je održana 06.02.2024. prisustvovalo je 30 novinara.

Obuku su voditi eksperti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu: Zlatko Popović, glavni inspeltot zaštite i zdravlja na radu, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore i Dragana Đokić. psihološkinja/psohoterapeutkinja s bogatim iskustvom u ovoj oblasti.

Glavni cilj obuke je bilo osvješćivanje zaposlenih u medijima o psihosocijalnim rizicima i izazovima sa kojima se novinari i ostali zaposleni u medijima suočavaju, uzimajući u obzir činjenicu da često rade u teškim uslovima, izloženi pritiscima, prijetnjama i nasilju. Nedostatak efikasne zaštite novinara i druga kršenja njihovih prava dodatno otežava situaciju. Novinarska profesija nosi sa sobom specifične probleme i prepreke koji utiču na dužinu životnog vijeka novinara. Stres, tortura, psihosocijalni rizici i drugi izazovi imaju ozbiljan uticaj na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, što rezultira skraćenjem životnog vijeka i visokom stopom umiranja u mladim godinama. Ova tema je često zanemarena, iako ima ozbiljne posljedice po novinare i novinarstvo u Crnoj Gori uopšte.

Povećanje svijesti o tim problemima i njihova adekvatna adresacija su ključni za jačanje demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava u zemlji. Stoga, cilj je bio da se istakne važnost zaštite novinara i njihovih prava, te da se podstaknu relevantne institucije da preduzmu konkretne korake za poboljšanje radnih uslova novinara i smanjenje psihosocijalnih rizika.

Takođe, bitno je bilo da se sami novinari, kao i ostali zaposleni u medijima, upoznaju sa različitim rizicima, poput psiho-socijalnih rizika, uticaja stresa, burnout-a i načinima na koje mogu upravljati njima, kao i o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite i zdravlja na radu, obavezama i odgovornostima poslodavaca, kao i pravima i odgovornostima zaposlenih.

Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.

Projekat finansira EU i djelom Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca 22.01.2024. 

Dana 22. januara 2024. godine održan je važan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca, okupljajući relevantne aktere sa ciljem istraživanja pitanja radnih prava mladih, njihove zaštite, kao i promocije zdravlja na radu.

Sastanku su prisustvovali ključni predstavnici organizacija i udruženja posvećenih ovim temama:
1. Đina Janković, projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore,
2. Rumica Kostić, Šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog, Unija poslodavca,
3. Marina Jovanović, Savjetnica za marketing i edukaciju, Unija poslodavca,
4. Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća, i
5. Miljan Lončar, predstavnik UMHCG (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) i MOACG (Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore).

Centralna tema sastanka bila je posvećena radnim pravima mladih, uz fokus na njihovu zaštitu i zdravlje na radu. Cilj je bio istražiti mogućnosti jačanja saradnje sa Unijom poslodavaca i ojačati njihovu ulogu u podizanju svijesti poslodavaca o ovim pitanjima. Đina Janković, kao projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, predstavila je relevantne podatke i izazove sa kojima se mladi suočavaju u oblasti radnih prava i zaštite i zdravlja na radu.

Rumica Kostić, Šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca, izrazila je otvorenost za saradnju i razgovor o mogućim inicijativama koje bi unaprijedile položaj mladih na radnom mjestu. Marina Jovanović, Savjetnica za marketing i edukaciju u istoj organizaciji, istakla je važnost edukacije poslodavaca o pravima mladih radnika i ulozi poslodavaca u unapređenju radnih uslova.

Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća, pružio je dodatne uvide u potrebu za partnerstvom između nevladinog sektora i poslodavaca radi unapređenja programa radnih prava mladih. Miljan Lončar, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, dao je perspektivu mladih sa hendikepom i predstavio konkretne izazove s kojima se ova ranjiva grupa suočava.

Sastanak je rezultirao konkretnim dogovorima o budućim koracima, uključujući planiranje zajedničkih edukativnih programa, kampanja osvješćivanja i aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u oblasti radnih prava i zaštite i zdravlja na radu mladih. Saradnja sa Unijom poslodavaca postavlja temelje za održive inicijative usmjerene ka poboljšanju radnih uslova i prava mladih u Crnoj Gori.

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR