free website templates
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Ciljevi

Razvijanje aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

VIZIJA

Poboljšanje uslova rada i radne sredine u Crnoj Gori

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

SARADNJA

Saradnja sa organizacijama koje se bave zaštitom na radu

Novosti

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
28
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
28.04.2021.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je u koorganizaciji i uz podršku MOR-a i Ministarstva ekonomskog razvoja, obilježilo Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu konferencijom koja je organizovana u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” koji je podržan i finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja...

26
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak ovlašćenih organizacija
25.03.2010.

Na sastanku ovlašćenih organizacija koji je održan u hotelu Terminus, u Podgorici, 25.03.2021 godine, predstavnici su izdvojili nekoliko ključnih problema sa kojima se susreću pri poslovanju...

18
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore dodjeljuje nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) dodjeljuje “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu”...

16
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Uvodni sastanak
u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 16.02.2021. godine, u hotelu Terminus održalo Uvodni sastanak u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja...

11
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja 19.01.2021.

Zdenko Janković, Rajko Radusinović i Đina Janković, predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore, su 19. januara 2021...

10
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Zapisnik sa sastanka UZNR CG 09.02.2021.

Dana 09.02.2021. je održan sastanak u UZNR CG. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Đina Janković, Tijana Rakočević...

18
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta Ministarstva ekonomskog razvoja

Dana 18.01.2021. godine, Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Udruženja zaštite ...

08
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Webinar na temu uvođenja Zakona o zaštiti na radu u BiH

Dana 08.12.2020. godine, održan je webinar povodom konačnog usvajanja Zakon o zaštiti na radu u BiH, pa je shodno tome...

30
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Webinar na temu uslova rada u toku pandemije COVID-19

Dana 30.11.2020. godine, u organizaciji EU-OSHA, održan OSH IPAs webinar, na kojem su diskutovane različite teme iz oblasti...

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Članstvo

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Postanite član

Pravna i fizička lica mogu biti članovi udruženja. Ispunite prijavu za članstvo. OVDJE

Članovi udruženja

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR