site maker

Arhiva novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu Izgradnje turističkog naselja
Portonovi, Kumbor – Herceg Novi
Izvođači radova: Pizzarotti Montenegro d.o.o. Herceg Novi, i Star Landscape Architecture & Construction d.o.o. Podgorica 
- 24.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na gradilištu izgradnje turističkog naselja Portonovi iz firmi: Pizzarotti Montenegro d.o.o. Herceg Novi i Star Landscape Architecture & Construction d.o.o. Podgorica.

Budući da je, statistički gledano, oko 90% zaposlenih u građevinskom sektoru muškaraca, a u odnosu na starosne grupe, najveći broj spada u grupu od 35 do 44 godine, a nešto manje u grupu od 25 do 34 godine. Procenat onih zaposlenih koji imaju završenu samo osnovnu školu je i dalje jako veliki. Osim toga, postoji značajan udio rada na crno, što je prepoznato kao još jedan problem - činjenica da se Crna Gora godinama u nazad borila sa nedostatkom adekvatne radne snage i isti nadomještala zapošljavanjem radne snage iz regiona, a najveći broj radno angažovanih na gradilištima dolazi iz Albanije.

Cilj ove obuke bio je jačanje kapaciteta zaposlenih, budući da postoji velika neispunjena potreba za unapređenjem kapaciteta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako kod poslodavca, tako i kod zaposlenih, kako bi djelotvornije primjenjivali mjere ZZNR. Ovo je postignuto kroz obuke, angažovanje kompetetnih stručnjaka iz ove oblasti. Akcenat je naročito bio stavljen na edukaciji zaposlenih sa niskim nivoom obrazovanja, kod kojih načešće dolazi do povreda, kroz praktičnu obuku na licu mjesta, na samom greadilištu, pri čemu ih je, tim sastavljen od stručnjaka iz oblasti ZZNR upoznao sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 15 zaposlenih je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, budući da na padove otpada visoki procenat nesreća na gradilištima i, zbog same prirode njihovog posla, veliki broj tih nesreća rezultira ozbiljnim pa čak i smrtonosnim povredama. Shodno tome, svim zaposlenima i njihovim organizatorima rada pružene su informacije kroz obuku i percepciju rizika i bezbjednim radnim praksama sa aspekta rada na visini, kao i o važnosti upotrebe sredstava lične zaštite, kao zaštitne mjere kako bi se spriječilo izlagaje opasnosti, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

Tom prilikom učesnicima obuke su podjeljeni flajeri koji sadrže osnovne, na slikovit način prikazane informacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištima. Osim toga, učesnici obuke su dobili promotivne majice, jakne i kabanice BALcan OSH mreže.

U Podgorici, 25.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnje puta Vrulja – Mijakovići, u Pljevljima
Izvođač radova „Tehnoput“ d.o.o. Podgorica - 21.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „Tehnoput“ doo Podgorica, koja izvodi radove na gradilištu izgradnje puta Vrulja-Mijakovići u Pljevljima.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 43 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova.

Na navedenom gradilištu se obavljaju radovi na nasipanju, ravnjanju i valjanju terena i izgradnji potpornih zidova. Pored ovih poslova obavljaju se i poslovi opsluživanja mobilne drobilice. Edukacija zaposlenih je usmjerena na opasnosti i štetnosti na gradilištu sa posebnim osvrtom na opasnosti i štetnosti zaposlenih koji upravljaju teretnim vozilima i rukuju građevinskim mašinama.

U Pljevljima, 21.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnje objekata 3B3, 4.6, 3B4 u turističkom naselju Luštica Bay
Izvođač radova „M.D.I. DSD“ d.o.o. Tivat
Investitor Luštica Development Tivat – 06.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „M.D.I. DSD“ d.o.o. Tivat koja izvodi radove na gradilištu izgradnje objekata 3B3, 4.6, 3B4 u turističkom naselju Luštica Bay u Tivtu.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom gradilištu se obavljaju grubi građevinski radovi pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu fazu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 10 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, rad u dubini, rad sa teretom, rad sa ručnim i mehanizovanim alatom, rad sa armaturom i oplatom, kretanje po gradilištu i drugo.

Podgorica, 16.08.2021.
Izvještaj sačiinila  Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnja poslovnog objekta, I faza (UP1 koju čine KP 3646/1, 3647, 3645/1 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a „Titex“), za „Cungu&Co“ d.o.o. Ulcinj, u Podgorici
Izvođač radova „Kod Brkanovića“ d.o.o. Podgorica - 02.08.2021.
 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „Kod Brkanovića“ doo Podgorica, koja izvodi radove na gradilištu izgradnja poslovnog objekta, I faza, (UP1 koju čine KP 3646/1, 3647, 3645/1 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a „Titex“) za „Cungu&Co“ doo Ulcinj, u Podgorici.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom gradilištu se obavljaju grubi građevinski radovi pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu fazu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 10 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, rad u dubini, rad sa teretom, rad sa ručnim i mehanizovanim alatom, rad sa armaturom i oplatom, kretanje po gradilištu i dr.

Tom prilikom učesnicima obuke su podijeljeni flajeri koji sadrže osnovne, na slikovit način prikazaneinformacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištima.


U Podgorici, 03.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu Remedijacija zemljišta na Brodogradilištu „Bijela“ u Bijeloj
Izvođač radova: VALGO s.a. Francuska-DSD „Valgo“, Podgorica - 23.07.2021. 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na gradilištu iz firmi: VALGO s.a. Francuska-DSD „Valgo“, Podgorica i firme DOO „Mijušković-Trend“, Nikšić, koje izvode radove na gradilištu Remedijacija zemljišta na Brodogradilištu „Bijela“ u Bijeloj.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom radilištu se obavljaju poslovi remedijacije zemljišta pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu vrstu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) 22 zaposlenih, različitih zanimanja i nivoa obrazovanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na radilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad sa građevinskom mehanizacijom, rad sa kranom, rad sa teretom,rad sa opasnim otpadom (azbest i grit), rad na odvajanju ulja iz zauljene zemlje, rad na mehaničkom prečišćavanju zemljišta, utovar broda rasutim materijalom i dr.

U Bijeloj, 28.07.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu Stambeno – Poslovnog objekat Udruženja penzionera u Baru (k.p.6068 KO Novi Bar)
Izvođač radova: „LIPA Ing“ doo Podgorica - 16.07.2021.


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na gradilištu iz firmi: „LIPA Ing“ doo Podgorica, koja izvodi radove na Stambeno-poslovnom objektu Udruženja penzionera u Baru.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom gradilištu se obavljaju zanatski poslovi pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu fazu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) 17 zaposlenih, različitih zanimanja i nivoa obrazovanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, rad u dubini, rad sa teretom, rad sa ručnim i mehanizovanim alatom, podopolagački poslovi, poslovi postavljanja elektro, vodovodne i termotehničke instalacije, molersko-fasaderski poslovi i dr.

U Podgorici, 28.07.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka zaposlenih na gradilištima
- Jul 2021 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na nekoliko gradilišta u Tivtu i Podgorici.

Budući da je, statistički gledano, oko 90% zaposlenih u građevinskom sektoru muškaraca, a u odnosu na starosne grupe, najveći broj spada u grupu od 35 do 44 godine, a nešto manje u grupu od 25 do 34 godine. Procenat onih zaposlenih koji imaju završenu samo osnovnu školu je i dalje jako veliki. Osim toga, postoji značajan udio rada na crno, što je prepoznato kao još jedan problem - činjenica da se Crna Gora godinama u nazad borila sa nedostatkom adekvatne radne snage i isti nadomještala zapošljavanjem radne snage iz regiona, a najveći broj radno angažovanih na gradilištima dolazi iz Turske i Albanije.

Cilj ove obuke bio je jačanje kapaciteta zaposlenih, budući da postoji velika neispunjena potreba za unapređenjem kapaciteta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako kod poslodavca, tako i kod zaposlenih, kako bi djelotvornije primjenjivali mjere ZZNR. Ovo je postignuto kroz obuke, angažovanje kompetetnih stručnjaka iz ove oblasti. Akcenat je naročito bio stavljen na edukaciji zaposlenih sa niskim nivoom obrazovanja, kod kojih načešće dolazi do povreda, kroz praktičnu obuku na licu mjesta, na samom greadilištu, pri čemu ih je, tim sastavljen od stručnjaka iz oblasti ZZNR upoznao sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 200 zaposleih je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, budući da na padove otpada visoki procenat nesreća na gradilištima i, zbog same prirode njihovog posla, veliki broj tih nesreća rezultira ozbiljnim pa čak i smrtonosnim povredama. Shodno tome, svim zaposlenima i njihovim organizatorima rada pružene su informacije kroz obuku i percepciju rizika i bezbjednim radnim praksama sa aspekta rada na visini, kao i o važnosti upotrebe sredstava lične zaštite, kao zaštitne mjere kako bi se spriječilo izlagaje opasnosti, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

Budući da su na svim gradilištima zaposleni, osim ljjudi sa našeg govornog područja, ljudi iz Turske i Albanije, obuka je organizovana u posebnim grupama – na crnogorskom jeziku i uz prevodioce na Albanskom i Turskom jeziku.

Tom prilikom učesnicima obuke su podijeljeni flajeri koji sadrže osnovne, na slikovit način prikazane informacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištima. Osim toga, učesnici obuke su dobili promotivne majice, jakne i kabanice BALcan OSH mreže.

Ovom prilikom su ustanovljene velike razlike u organizaciji rada na samim gradilištima, njihovoj uređenosti, higijeni, nivou informisanosti i osvješćenosti zaposlenih o zaštiti na radu, neophodnosti korišćenja lične zaštitne opreme i načinu kako se odnose prema poštovanju pravila i upustava, ali i poznavanju svojih prava, obaveza i odgovornosti.

Zaposleni su iskazali strah da bi ukoliko bi tražili svoja prava od poslodavca, u tom slučaju, po njihovom doživljaju to značilo gubitak posla i povratak u zemlje iz kojih su došli (Turska, Albanija). 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Godišnje druženje članova UZNR CG
26.06.2021. – Trebinje 


Članovi Udruženja zaštite na radu Crne Gore su 26.06.2021. godine, u okviru tradicionalnog godišnjeg druženja, organizovali zajednički izlet tokom kojeg su posjetili Trebinje.

Ovom prilikom učesnici su obišli:

• Hercegovačku Gračanicu
• Manastir i Vinariju Tvrdoš
• Arslanagića most
• Stari grad Trebinje i centar grada

Grad Trebinje je grad platana i grad Sunca, jer ga ono obasjava čak 260 dana u godini. Jedna od asocijacija na ovo mjesto, je čuveno hercegovačko vino, koje su članovi imali priliku da degustiraju u podrumima manastira Tvrdoš, koji se nalazi na samo 5 km od Trebinja i sagrađen je na temeljima crkve iz IV vijeka. Danas bez dileme spada u red najstarijih kulturno istorijskih spomenika u Republici Srpskoj.

Nakon obilaska Manastira i Vinarije Tvrdoš, naši članovi su imali priliku da obiđu i turistički kompleks Hercegovačke Gračanice – koji je najposjećeniji vjerski objekat u Istočnoj Hercegovini. Izgrađen je da ispuni želju poznatog pjesnika Jovana Dučića, navedenu u testamentu. Sa vidikovca ovog kompleksa pruža se divan pogled na grad Trebinje i njegovu okolinu, rijeku Trebišnjicu, divni Arslanagića ili Perovića most, vrh Leotar, itd., gdje je ovo druženje ovekovječeno grupnim fotografijama.

Takođe, članovi su imali priliku da sa turističkim vodičem obiđu Stari grad Trebinje i da uživaju u njegovim čarima, kao i u hladovini džinovskih platana, nakon čega je za kraj druženja upriličen zajednički ručak u restoranu Brana Gorica.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Konferencija CIN-a „Kako do sigurnosti i zaštite“
Hotel Cue 25.06.2021. U organizaciji CIN-a održana je konferencija „Kako do sigurnosti i zaštite“ u okviru Projekta „Koliko su bezbijedni radnici na našim gradilištima“, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja. Na konferenciji su, između ostalih govorili: Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG), Zlatko Popović inspektor rada i koordinator poslova zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori (UIP), Jevrosima Pejović direktorica Direktorata za rad i zapošljavanje (Vlada Crne Gore), Milka Tadić Mijović predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), Jovana Bošković samostalna savjetnica za zaštitu na radu Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER), Slavoljub Šćekić glavni i odgovorni urednik CIN-CG i Goran Kapor novinar ND Vijesti.
Đina Janković iz UZNRCG je prezentovala strateške ciljeve regionalnog razvoja zaštite i zdravlja na radu za period 2019-2023. godinu i to:

1. Efikasan pravni okvir (politike zaštite i zdravlja na radu),
2. Edukacija/sistem obrazovanja zaštite i zdravlja na radu,
3. Jačanje ZZNR kapaciteta,
4. Promocija i podizanje svijesti iz zaštite i zdravlja na radu,
5. Evidencija zaštite i zdravlja na radu (povrede i profesionalna oboljenja),
6. Formiranje nacionalnog Savjeta za ZZNR,
7. Sektorska i međusektorska saradnja (na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou)

Podgorica, 28.06.2021.
Izvještaj sačinila: Đina Janković
 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka za koordinatore K1 i K2
u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova
i inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu
22 – 24 jun 2021 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore, u saradnji sa MOR-om, organizovalo je obuku za koordinatore za zaštitu i zdravlje na radu na gradilištima u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova (K1 i K2), kao i za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, budući da je od ključnog značaja da koordinatori i inspektori budu što bolje obučeni kako bi pronalazili najbolja moguća rješenja i proaktivno djelovali, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu zaposlenih u građevinskom sektoru.
Trodnevna obuka je održana 22. 23. i 24. juna, u Grand sali hotela CUE, i to iz dva dijela, tako što je prva dva dana obuka bila namjenjena koordinatorima K1 i K2, a trećeg dana obuka je bila za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, pri čemu je akcenat obuke bio na inspekcijskom nadzoru na gradilištima.

Predavači na obuci su bili međunarodni esperti:

• Andrew Christian, Specijalista za Inspekciju rada i zaštitu i zdravlje na radu, MOR, iz Ženeve
• Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR-a za Republiku Srbiju .

Prvog dana obuke, sem međunarodnih eksperata iz ove oblasti, priliku da se predstave učesnicia imali su i:
• Đina Janković, predstavnica UZNR CG i koordinatorka projekta “Gradi znanje-zaštiti sebe”
• Nina Krgović, predstavnica MOR-a za Crnu Goru
• Jevrosima Pejović, direktorica Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja

Budući da je obuka imala interaktivni karakter, koordinatori K1 i K2 imali su priliku da iznesu svoja iskustva, probleme i zaključke. Koordinatori su bili jednoglasni kada su navodili primjere iz dosadašnjeg iskustva uočavanja opasnosti i primjene odgovarajućih mjera zaštite na gradilištima. Komentari, sugestije i primjedbe su se odnosile na sledeće:

• Komfuznost i nerazumjevanje uloge koordinatora, budući da obaveze i dužnosti koordinatora nisu definisane posebnim podzakonskim aktom koji bi, po njihovm mišljenju bio neophodan.
• Nedefinisana komunikacija između koordinatora i stručnih lica na gradilištima pri čemu su navedeni brojni primjeri nepostojanja komunikacije na zadovoljavajuććem nivou, pa čak i odbijanje koordinatora da komuniciraju i sarađuju sa stručnim licima.
• Nedostatak konkretnih uputstava i smjernica pri izradi dokumentacije prilikom projektovanja, kao i svim ostalim procedurama rada koordinatora od trenutka ulaska na gradilište.
• Postojanje pojave da jedno lice istovremeno obavlja i poslove stručnog lica i koordinatora, pri čemu se dovodi u pitanje postojanje komfilikta interesa.
• Skela kao osnovno sredstvo zaštite od pada sa visine postavlja se samo u fazi fasaderskih radova, dok se sve ostale faze (AB radovi, zidarski, montaža spoljne stolarije i krovopokrivački radovi) izvode bez skele kao osnovnog sredstva zaštite od pada sa visine.
• Zaštitne ograde kao osnovno sredstvo od pada u dubinu i pada preko otvorenih ivica pretežno se ne postavljaju, a i to što bude postavljeno uklanja se sa završetkom radova firme koja izvodi grube građevinske radove.
• Podgrade kao osnovno sredstvo zaštite temeljne jame, rovova i ostalih zemljanih radova, izuzev rijetkih projekata na primorju sa više podzemnih etaža, nisu predviđeni glavnim projektom. Dalje ti troškovi nisu jasno definisani, nisu jasno naznačeni i kao takvi nisu ukalkulisani u cijenu radova. Naknadno nametanje primjene navedenih mjera zaštite nailazi na otpor, s jedne strane Investitora koji neće da čuje za ove troškove jer ima ugovorenu cijenu radova, s druge strane Izvođača koji nema računicu da u sklopu ugovorene cijene vrši primjenu podgrade iskopa.
• Nedefinisano prisustvo lica na gradilištu (vrijeme koje provode na gradilištu) koje je zaduženo za sprovođenje mjera zaštite (u sadašnjem zakonskom okviru riječ je o stručnom licu izvođača koji izvodi radove u cjelini ili koordinatoru K2). Uzimajući u obzir broj gradilišta u CG sa jedne strane i broj stručnih lica i koordinatora K2 sa druge strane lako je shvatiti da fizički nije moguće postići da navedena lica, stalnim prisustvom, pokriju sva gradilišta u CG u cilju primjene mjera zaštite.

Zaključeno je da se poboljšanje zaštite na radu na gradilištima može sprovesti kroz:

1. Planiranje troškova mjera zaštite u fazi izrade projektne dokumentacije
Planiranje troškova sprovesti kroz predmjer i predračun dat u sklopu Plana mjera zaštite urađenog od strane Koordinatora K1. Planom mjera zaštite definisati konstrukciono i troškovno sledeće mjere zaštite :
- zaštita temeljne jame, rovova i drugih zemljanih radova
- zaštita od pada u dubinu i pada sa otvorenih ivica
- zaštita od pada sa visine, generalno govoreći radi se o cijeni zakupa skele i radnih platformi koje će pratiti izgradnju objekta od početka do kraja izvođenja radova
stalno prisustvo lica na gradilištu koje je zaduženo za sprovođenje mjera zaštite (stručno lice izvođača koji izvodi radove u cjelini ili koordinatora K2).

2. Afirmaciju osobe koja je stalno prisutna na gradilištu, odgovornog inženjera izvođača radova u cjelini ili njegovog imenovanog zamjenika, u cilju primjene mjera zaštite.
Afirmacija osobe koja je stalno prisutna na gradilištu, odnosno odgovornog inženjera izvođača radova u cjelini ili njegovog imenovanog zamjenika
kroz zakonski okvir nametnuti obuku građevinskih inženjera na gradilištu sa aspekta prepoznavanja opasnosti i primjene mjera zaštite na gradilištu, kao i zakonske kaznene odredbe za navedena lica u slučaju nesprovođenja mjera zaštite na gradilištu. Time bi se stekli preduslovi za simultani i koordinisani rad odgovornih inženjera, stručnih lica i K2 u primjeni mjera zaštite na gradilištu. Takođe ostaviti mogućnost prebacivanja svih odgovornosti sa odgovornog inženjera Izvođača u cjelini na stručno lice ili koordinatora K2 ukoliko se sklopi takav ugovor koji predviđa stalno prisustvo stručnog lica ili K2 na gradilištu.

3. Organizovanje okruglog stola sa predstavnicima resornog ministarstva i Inspekcije rada za poslove zaštite i zdravlja na radu i stručnim licima/koordinatorima, koji bi ih tom prilikom upoznali sa konkretnim izazovima i problemima.

4. Uspostavljanje saradnje građevinske inspekcije i inspekcije rada za oblast zaštite i zdravlja na radu.

5. Jačanje saradnje između ovlašćenih organizacija za poslove ZZNR i Inspekcije rada iz oblasti ZZNR.

Inspektori rada za oblast ZZNR su naveli kao problem nepostojanje evidencije o licima koja posjeduju licencu za obavljanje poslova koordinatora K1 i K2, kao i evidencije o licima koja su imenovana za obavljanje ovih poslova za investitore.

Sveobuhvatan zaključak na ovoj obuci bio je da je neophodno sprovesti usklađivanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Zakonom o ZZNR, organizovati radne sastanke nadležnog ministarstva za građevinarstvo i nadležnog ministarstva za ZZNR.
Kao mogućnost navedena je ideja da se preko Inženjerske komore obavijeste sve projektantske firme/investitori o zakonskoj obavezi imenovanja koordinatora K1 i K2.

U Podgorici, 25.06.2021. godine
Izvještaj sačinila: Đina Janković
 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Seminar “Zdravlje i zaštita na radu u vremenu pandemije COVID 19” 18-19. jun 2021.

U okviru projekta “Sindikat sindikatu” koji implementiraju sindikati iz Švedske LO, TCO I SACO, Savez sindikata Crne Gore je realizovao drugu aktivnost na polju edukacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Seminar pod nazivom “Zdravlje i zaštita na radu u vremenu pandemije COVID 19”, koji je namijenjen članovima sindikata – predstavnicima zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu i ostalim licima koja se bave ovom tematikom u svojim preduzećima, a koji su učestvovali na prvom modulu, je održan 18. i 19. juna 2021. godine u Sind centru Muo, u Kotoru.

Cilj seminara je bilo jačanje kapaciteta sindikata kroz stručnu obuku sindikalnih predstavnika zaposlenih na polju zaštite i zdravlja na radu. Za potrebe projekta angažovani su predavači-eksperti iz Ministarstva ekonomskog razvoja i Udruženja zaštite na radu Crne Gore/BALcanOSH mreže.

Đina Janković, kao predstavnica BALcanOSH mreže/UZNRCG je osim uvodnog obraćanja u kojem je upoznala prisutne sa aktivnostima organizacije iz koje dolazi, imala i tri prezentacije na temu:

1. Strateški ciljevi razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu,
2. Stres zaposlenih, Covid i burnout,
3. Ergonomija u službi zdravlja zaposlenih.

Predstavnice Ministarstva ekonomskog razvoja, samostalne savjetnice - Maja Mijović i Jovana Bošković su prisutnima predstavile Analizu trenutnog stanja i zacrtanih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i Strateško planiranje u oblasti zaštite i zdravlja na radu, pri čemu su prisutni, kroz rad u grupama, analizirali probleme u oblasti zaštite i zdravlja na radu, na osnovu čega je kreirano drvo ciljeva koje sadrži strateške i operativne ciljeve, definisanje pratećih indikatora uspjeha sa odgovarajućim pasošima indikatora, a sve u cilju prepoznavanja izazova i dobijanja što većeg podataka, koji će biti korišćeni pri izradi Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022. – 2027. godine, sa Akcionim planom implementacije za 2022. godinu.

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju SSCG i član Regionalne ITUC/PERC SEE OHS mreže – Vladimir Krsmanović je prisutnima prezentovao istraživanje na temu Pravedna tranzicija i „ozelenjivanje“ ekonomije.

Izvještaj pripremila i sačinila
Đina Janković
Podgorica, 21.06.2021. 
 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radni sastanak BALcanOSH mreža – Ministarstvo ekonomskog razvoja, UZNRCG, Unija slobodnih sindikata CG

Predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore i makedonskog Udruženja zaštite na radu održali su danas nekoliko sastanaka sa predstavnicima koji se bave zaštitom i zdravljem na radu u Crnoj Gori.
Prvi sastanak održan je u Ministarstvu ekonomskog razvoja Crne Gore sa predstavnicima Direktorata za rad i zapošljavanje.
Na ovom sastanku predstavljene su realizovane aktivnosti i rezultati iz prethodne godine u oblasti ZZNR, kao rezultat saradnje i razmjene iskustva u BALcanOSH mreži. Definisani su izazovi i način rada za naredni period, kao i strateški ciljevi definisani u Regionalnoj strategiji 2019-2023, a sve u cilju obezbjeđivanja sigurnih i zdravih radnih mjesta u Crnoj Gori. Posebno su izdvojeni: formiranje nacionalnog Savjeta za ZZNR, doprinos efikasnosti pravnog okvira, evidencije o povredama i profesionalnim oboljenjima kao i edukacije u smislu uvođenja ZZNR u obrazovni sistem Crne Gore.
Nakon toga je održan radni sastanak u prostorijama UZNRCG sa članovima UO.
Domaćini trećeg radnog sastanka su bili predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Akcenat razgovora bio je na : razmjeni iskustva, realizaciji zajedničkih ideja, nacrtu plana primjene i organizaciji zajedničkih foruma i radionica. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

I i II modul treninga “Program za razvoj mreža i koalicija”


Predstavnice UZNRCG su prošle obuku “Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori” koju je organizovao Resursni centar (CRNVO).
Cilj ovog treninga je bio usmjeren na sticanju znanja o strategijama javnog zastupanja, istraživanja tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju, pripremi i podnošenju Inicijativa.
Učesnice programa se se upoznale sa mehanizmima građanskog učešća u kreiranju i primjeni javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i sa institucionalnim okvirom za saradnju NVO i organa vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou. Kroz identifikovanje problema i strategije javnog zastupanja, ciljeve kampanje, kao i zaključke i evaluaciju, su učestvovale u radu, primjenjujući elemente javnog zastupanja i istraživanja teme kampanje, kroz praktičan rad grupe i prezentaciju iste. Korišćeni su mehanizmi za definisanje i analizu ciljane publike, izgradnju i značaj mreža i koalicija za javno zastupanje, taktike i lobiranje. Na kraju obuke je u okviru radne grupe pripremljen Akcioni plan za kampanju javnog zastupanja. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
28.04.2021.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je u koorganizaciji i uz podršku MOR-a i Ministarstva ekonomskog razvoja, obilježilo Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu konferencijom koja je organizovana u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” koji je podržan i finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

Akcenat ove konferencije je bio na zaštiti i zdravlju na radu u građevinarstvu koje je jedna od najvećih, ali i najrizičnijih industrijskih grana po život i zdravlje zaposlenih, kako na globalnom nivou, tako i u Crnoj Gori. Zaposleni u građevinskom sektoru izloženi su velikom riziku od povreda na radu, naročito teškim, kao i onim sa smrtnim ishodom, posebno u slučajevima kada su za rad angažovani radnici koji nisu osposobljeni za bezbjedan rad ili nisu prošli prethodnu provjeru zdravstvenih sposobnosti. Ovakva situacija je zabrinjavajuća, budući da je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19 implementacija Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, koji je posljednjim izmjenama usklađen sa relevantnim Direktivama EU s posebnim akcentom na sektor građevinarstva. S tim u vezi, Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u prethodnom periodu, realizovalo brojne aktivnosti koje su fokusirane na sektor građevinarstva, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” koji je podržan i finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

Povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, udruženje je ovom prilikom uručilo 6 nagrada za tri pravna i tri fizička lica, koja su dala najveći doprinos u ovoj oblasti u građevinskom sektoru u prethodnoj godini, a cilj je bio da se time skrene pažnja na neke dobre prakse, koje će predstavljati podsticaj i primjer drugima.

Dobitnici nagrada su u kategoriji pravnih lica: “Ramel“, „Čelebić“ i „CEDIS“ , a u kategoriji fizičkih lica: inženjer zaštite životne sredine Jovan Radenović, novinar „Vijesti“ Goran Kapor i diplomirani inženjer brodomašinstva Marjan Brčić.

MOR je predstavio vrlo značajan dokument - Nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, koji je izradio prof.dr Petar Bulat. Profil pruža brojne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koje se odnose se na veliki broj povreda na radu, visoku smrtnu incidencu, nedostatak evidencija o povredama i profesionalnim oboljenjima, nedostatak Zavoda za medicinu rada, nepostojanje Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, nezastupljenost zaštite i zdravlja na radu u obrazovnom sistemu Crne Gore – probleme na koje Udruženje zaštite na radu Crne Gore ukazuje već dugi niz godina.

UZNR CG očekuje da će, nakon prezentacije ovog važnog dokumenta, nadležne javne institucije dati veći prioritet rješavanju ovih problema, što će doprinijeti boljoj implementaciji Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, a samim tim i poboljšanju uslova rada, smanjenju broja povreda i profesionalnih oboljenja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak ovlašćenih organizacija
25.03.2010.


Na sastanku ovlašćenih organizacija koji je održan u hotelu Terminus, u Podgorici, 25.03.2021 godine, predstavnici su izdvojili nekoliko ključnih problema sa kojima se susreću pri poslovanju.

Kao jedan od problema poslovanja ovlašćenih organizacija navodi se nelojalna konkurencija. Pružanje svih vrsta usluga od strane ovlašćenih organizacija koje nemaju ovlašćenja za to, sem karaktera nelojalnosti prema konkurenciji, predstavlja i svojevrsnu opasnost sa aspekta zaštite i zdravlja na radu. Ovakvo poslovanje dalje rezultira obesmišljavanjem jedne nauke.

U Crnoj Gori ima preko 40 ovlašćenih organizacija, preko 500 lica koji su položili stručni ispit, od čega su samo njih 200 stručna lica. Od tog boja, predpostavlja se da samo 1/3 njih radi na poslovima ZZNR. Ono što je pozitivno u svemu tome, sa čime su se i učestinici sastanka složili, jeste da se iz kvantiteta može selekcijom dobiti kvalitet.
Konstatovano je da se na tržištu pojavljuje sve veći broj „menadžera u zaštiti“ koji izrađuju određenje pravilnike, a koje niko ne potpisuje, što predstavlja značajan problem. Udruženje za ovakve situacije nije insistiralo da se nekome oduzme licenca, što bi u budućem periodu moglo/trebalo da se promjeni. Zbog toga se članovi udruženja moraju dogovoriti da zaustave ovakvu vrstu nelojalne konkurencije, te će u skladu s tim Udruženje ZNR CG, u narednom periodu, preduzeti određene akcije kako bi se to zaustavilo.

Predstavljeni su i navedeni osnovni ciljevi UZNRCG :

- Nulta toleranicaja - kao olakšanje rada ovlašćenim organizacijama,
- Podizanje kulture rada,
- Podizanje kvaliteta rada ovlašćenih organzacija (jer su upravo one najodgovornije za kvalitet zaštite na radu),
- Organizovanje Nacionalni savjeta (koji nemaju samo Crna Gora i Albanija).

Članovi Udruženja su takođe iskazali želju i volju da svaku ovlašćenu organizaciju uključe u neku radnu grupu. U narednom periodu će biti formirane komisije u kojima bi svaka ovlašćena organizacija imala po 1 ili 2 predstavnika u svakoj komisiji.
Problemi ovlašćenih organizacija još leže i u : sudskim postupcima, nekompetentnim vještacima, neobučenim sudijama za oblast ZZNR, pa je najavljeno da će predsjednik Udruženja, Zdenko Janković, u narednom periodu obaviti razgovor sa predsjednikom Udruženja vještaka na temu načina izbora vještaka, ali i provjere validnost vještaka koji godinama nisu radili na nekom slučaju.

Pokrenuto je i pitanje u vezi zvaničanog Pravilnika o ovlašćenim organizacijama, koji je star 16 godina, i postignuta je saglasnost da Udruženje pokrene inicijativu za izmjenu istog.

U narednom periodu će takođe biti aktuelizovano pitanje na temu zašto i kako je moguće da resorna ministarstva nemaju izrađen Akte o procjeni rizika, niti imaju stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore dodjeljuje nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu


Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) dodjeljuje “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu”, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe”, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

NAGRADA ZA DOPRINOS U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

PRIJAVA ZA PRAVNA LICA

PRIJAVA ZA FIZIČKA LICA

rok za prijave: 23. april 2021. godine

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Uvodni sastanak
u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe
16.02.2021.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 16.02.2021. godine, u hotelu Terminus održalo Uvodni sastanak u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja (ranije Minsiatarstvo rada i socijalnog staranja). Sastanku, tokom kojeg su upoznati s planiranim aktivnostima, su prisustvovali predstavnici poslodavaca, zaposlenih, javnih institucija, stručnih lica za ZZNR i medija.

Građevinarstvo je jedna od najvećih, ali i najrizičnijih industrijskih grana na globalnom nivou po život i zdravlje zaposlenih. Zaposleni u građevinskom sektoru izloženi su velikom riziku od povreda na radu, naročito teškim i onim sa smrtnim ishodom, što veoma zabrinjava Međunarodnu organizaciju rada, Evropsku agenciju za ZZNR – EU OSHA, ali i javne i privatne institucije u Crnoj Gori, kao i predstavnike zaposlenih i stručnjake koji se bave zaštitom i zdravljem na radu, s obzirom na to da je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19, implementacija Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je posljednjim izmjenama usklađen sa relevantnim Direktivama EU, s posebnim akcentom na oblast građevinarstva.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore će kroz planirane radionice i treninge, pripremu flajera za zaposlene na gradilištima, smjernica i uputstava za rad inspektora rada iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, edukaciju koordinatora na gradilištima (K1 i K2) od strane međunarodnih eksperata iz MOR-a, kampanje za podizanja svijesti, poziva za dodjelu nagrada u oblasti ZZNR, konferencije koja će biti organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana ZZNR - 28.aprila, obilaska gradilišta u cilju obuke zaposlenih, kao i brojnih panel diskusija za stručna lica, koordinatore i javne institucije, kroz koje će Udruženje zaštite na radu CG nastojati da doprinese podizanju svijesti poslodavaca i zaposlenih, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu na gradilištima.

Opšti cilj ovog projekta je rješavanje identifikovanih problema, u cilju smanjenja broja povreda na radu u građevinskom sektoru – teških, kolektivnih i onih sa smrtnim ishodom, kao i profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom. To će se postići:

- Unaprjeđenjem kapaciteta menadžera i jačanjem kvaliteta rada i uloge stručnih lica koji imaju obaveze, ali i odgovornosti u sprovođenju mjera zaštite iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru, kroz panel diskusiju koja će biti u tom cilju organizovana. Na panel diskusiji će steći praktična znanja koja će im pomoći da lakše propoznaju konkretne probleme sa kojima se suočavaju zaposleni različitih stručnih kvalifikacija i opredijeljenih specijalnosti za pojedine poslove na privremenim i pokretnim gradilištima, pa će shodno tome moći da preduzmu efikasnije preventivne mjere kroz implementaciju Zakona o zaštiti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, što je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19 koje će dovesti do smanjenja broja povređivanja;

- Unaprjeđenjem rada inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Pored nedostatka opreme, još jedan problem inspekcije rada je to što posjeduje ograničen broj inspektora sa tehničkom - ekspertskim znanjima potrebnim za inspekciju gradilišta. Iz tog razloga je neophodno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbijedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima. Imajući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, planira se sprovođenje obuka o inspekciji gradilišta za inspektore rada za oblast ZZNR, naročito sa fokusom na mala i mikro gradilišta, a obuku će vršiti stručnjaci iz regiona i Evrope, iz Međunarodne organizacije rada. Cilj ovih predavanja će biti da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu. Kroz ove obuke, steći će praktična znanja i naučiti načine izrade metodologije za sprovođenje inspekcijskih nadzora građevinskih radova od faze planiranja do podnošenja inspekcijskog izvještaja. Nakon toga će biti raspisan poziv za angažovanje eksperta iz ove oblasti, koji će pripremiti Vodič za inspektore rada za oblast ZZNR, koji će biti publikovan, a koji će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti
sprovođenje proaktivnih posjeta budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprječavanju nesreća na gradilištima i problema sa zdravljem, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu 35(b);

- Jačanjem kapaciteta zaposlenih, budući da postoji velika neispunjena potreba za unaprjeđenjem kapaciteta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih, kako bi djelotvornije primjenjivali mjere ZZNR. Ovo će se postići kroz obuke, angažovanjem kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti. Akcenat će naročito biti stavljen na edukaciju zaposlenih sa niskim nivoom obrazovanja, kod kojih najčešće dolazi do povreda, kroz praktičnu obuku na licu mjesta, na samom gradilištu, pri čemu će ih tim sastavljen od stručnajka iz oblasti ZZNR upoznati sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima. (Na primjer: kroz te praktične obuke na licu mjesta biće upoznati sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajenih radova, kao što je, između ostalih, rad na visini, budući da na padove otpada visoki procenat nesreća na gradilištima i, zbog same njihove prirode, veliki broj tih nesreća rezultira ozbiljnim pa čak i smrtonosnim povredama. Shodno tome svi zaposeni i njihovi organizatori rada će dobiti informacije i obuku o percepciji rizika i bezbjednim radnim praksama sa aspekta rada na visini, kao i o važnosti upotrebe sredstava lične zaštite, kao zaštitne mjere kako bi se spriječilo izlaganje opasnosti, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima). Osim toga, biće pripremljeno i odštampano 1500 flajera koji će sadržati osnovne, na slikovit način prikazane informacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištu, koji će biti podijeljeni zaposlenima u građevinskom sektoru;

- Jačanjem kapaciteta budućih koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta, kao i prilikom izvođenja radova, budući da je od ključnog značaja da koordinatori budu što bolje obučeni kako bi iznalazili najbolja moguća rješenja na polju građevinskih tehnologija i zaštite i zdravlja na radu. U tom cilju jedna od aktivnosti projekta će biti organizovanje savjetovanja/ekspertske posjete eminentnih stručnjaka iz regiona (Srbije, Slovenije) koji će tom prilikom podijeliti svoja iskustva iz oblasti rada koordinatora, dati
eventualne predloge i smjernice i ukazati na moguće probleme i izazove koje su oni imali tokom uvođenja ovih praksi u svojim zemljama i dati savjete kako ih na najefikasniji način riješiti. Na taj način će se doprinijeti boljoj implementaciji Zakona o zaštiti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, što je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19, a na taj način će doći do smanjenja povreda, naročito teških i onih sa smrtnim ishodom.

- Kroz kampanju promovisanja zaštite i zdravlja na radu, u okviru koje će biti raspisan poziv za dodjelu priznanja fizičkim i pravnim licima, koji su dali najveći doprinos u ovoj oblasti u građevinskom sektoru i obilježavanjem Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu na taj način, biće skrenuta pažnja na neke dobre prakse, koje će biti podsticaj i primjer drugima, kada je u pitanju ispunjavanje zakonskih obaveza i odgovornosti poslodavaca predviđenih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu.

Sprovođenjem ovih navedenih ciljeva doći će do ostvarivanja javnog interesa smanjivanjem privrednih gubitaka zbog povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (bolovanja, prijevremenih i invalidskih penzija), a kroz razmjenu i promovisanje dobre prakse i afirmaciju društveno odgovornih kompanija skrenuće se pažnja na neke dobre prakse, a poslodavci koji ulažu u zaštitu i zdravlje svojih zaposlenih, koji su zapravo najvažniji kapital svake kompanije, će biti podsticaj i primjer drugima, što će doprinijeti podizanju kolektivnog nivoa svijesti.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja 19.01.2021.


Zdenko Janković, Rajko Radusinović i Đina Janković, predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore, su 19.januara 2021. imali sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja, sa g-dinom ministrom Jakovom Milatovićem. Ministra su tom prilikom upoznali sa aktivnostima koje je udruženje realizovalo prethodnih godina, sa značajem i ulogom koju je ova strukovna organizacija ima, kao i sa programskim ciljevima udruženja vezanim za implementaciju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Predlog programskih ciljeva, koje su predstavili, a sa kojim je ministar bio saglasan, sastoji se od:

1. Uvođenja nulte tolerancija u oblast zaštite i zdravlja na radu
2. Podizanje nivoa kvaliteta rada i kulture zaštite i zdravlja na radu
3. Uvođenje sistema kvaliteta u privredna društva
4. Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore
5. Podizanje nivoa kvaliteta usluga ovlašćenih organizacija za zaštitu i zdravlje na radu
6. Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR

Kada je u pitanju formiranje Nacionalnog savjeta za oblast ZZNR, koji postoji u svim zemljama okruženja osim u Crnoj Gori, ministar je mišljenja da bi se pitanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, mogla, u ovom trenutku, delegirati i Socijalno ekonomskom savjetu.

Postignuta je saglasnost da je neophodno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Udruženje zaštite na radu Crne Gore, zajedno sa socijalnim partnerima, učestvuju u daljem unaprjeđenju zaštite i zdravlja na radu i stvaranju povoljnijih uslova rada za zaposlene u Crnoj Gori, a sve u cilju smanjenja broja povreda i profesionalnih oboljenja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Zapisnik sa sastanka UZNR CG 09.02.2021. 


Dana 09.02.2021. je održan sastanak u UZNR CG. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Đina Janković, Tijana Rakočević, Marko Milosavljević, Branislav Šebek, Nebojša Vujošević, Igor Bakić i Sanja Nešić. Od pozvanih članova, sastanku nije prisustvovala Slavica Grgurović.

Kao što je i u pozivu navedeno, sastanak je, u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, održan u skraćenom sastavu, a ostali članovi udruženja/predstavnici ostalih ovlašćenih organizacija će o svom terminu održavanja satanka biti informisani u narednim danima.

Na početku sastanka, predsjednik UZNR CG Zdenko Janković je podsjetio prisutne na aktivnosti koje je udruženje realizovalo u posljednjem periodu, kao i na ulogu i značaj koji je udruženje steklo poslednjih godina.

Takođe je upoznao prisutne sa programskim ciljevima udruženja:

1. Uvođenje nulte tolerancije u oblasti ZZNR, što je moguće postići samo uz pomoć i podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i Uprave za inspekcijske poslove;
2. Podizanje kulture rada i kulture zaštite i zdravlja na radu, za šta je neophodno podizanje nivoa svijesti poslodavaca i njihovo razumijevanje uzročne veze ekonomije/profita i zaštite na radu;
3. Uvođenja sistema kvalileta u privredna društva;
4. Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem u Crnoj Gori;
5. Podizanje nivoa kvaliteta usluga ovlašćenig organizacija za poslove ZZNR;
6. Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR, (u Evropi jedino Crna Gora i Albanija nemaju Nacionalni savjet za ZZNR ).

Osnovna tema ovog sastanka je bilo pitanje unaprjeđenja usluga ovlašćenih organizacija, s akcetom na ono što utiče na kvalitet njihovog rada. Više puta je, tokom sastanka, skrenuta pažnja na ozbiljnost trenutne situacije, a čije posljedice će biti dugoročne ukoliko se ne reaguje na vrijeme. Napomenuto je da je razlog takve situacije možda u činjenici što nadležno ministarstvo, koje donosi rješenja i izdaje licence - nema instrumente kojima bi ista rješenja/licence oduzelo.

Kao jedan od problema istaknuta je i činjenica da se spisak ovlašćenih organizacija ne ažurira na vrijeme, što je nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja, a što onemogućava uvid u trenutno stanje – informacije o organizacijama koje su dobile nova ovlašćenja, odnosno o onima koje su ovlašćenja izgubile.

Navedeni su brojni primjeri iz svakodnevne prakse, pri čemu se posebno izdvaja problem nelojane konkurencije, nemogućnost uvida u sumnjive tendere, nepostojanje cjenovnog uravnotežanja i “dampingovanje” cijena usluga, što se svakodnevno radi samo da bi se dobio određeni posao, pri čemu se npr.stručni nalaz o ispitivanju elektroinstalacija radi za 25 eura, a obuka zaposlenih, u vrlo rizičnoj metalnoj industiji, po cijeni od 5 eura.

Na ovaj način se unižava značaj zaštite na radu, nanosi šteta profesiji, ali u najvećoj mjeri poslodavcima i zaposlenima, koji za takve cijene dobijaju veoma loš kvalitet usluga. Postoje primjeri gdje se obuke zaposlenih uopšte i ne rade, već se izdaju blanko potvrde. Sve to u krajnjem dovodi do povećanja broja povreda, a poslodavci koji su izabrali duplo, a nekad i mnogo jeftiniju ponudu, trpe posljedice, do kojih neminovno dolazi. Prisutni su podsjetili da stručnost, kompetetntnost i odgovornost treba da bude na prvom mjestu, pa tek onda cijena.

Nebojša Vujošević smatra da Udruženje ZNR CG hitno mora zauzeti stav kako bi se ovakve i slične pojave spriječile. Napominje da je prošlo vrijeme ćutanja i da svako treba da radi u okviru svojih ovlašćenja. Ovo naglašava iz razloga što se često na terenu dešava da rješenja potpisuju oni koji za to nemaju ovlašćenja, a kao veliki problem navodi i dio inspektora koji ne rade svoj posao na adekvatan način, kao i diskutabilnost njihovih izvještaja. Zaštiti i zdravlju na radu se sve više pristupa menadžerski, a brojni su oni koji ne čitaju Zakon o zaštiti i zdravlju na radu niti znaju da ga tumače. On takođe napominje da će pokrenuti sva pravna sredstva, po cijenu gubitka rješenja, jer je ovakvo stanje postalo neodrživo, a to više nije samo pitanje zaštite na radu već pitanje časti, kulture i morala.

Kada su u pitanju koordinatori (K1 i K2) svi prisutni su saglasni da je to još uvijek velika nepoznanica i vrlo obimna tema, koja nosi brojne rizike. Skrenuta je pažnja da se mnogi prihvataju toga, dobijaju rješenja od nadležnog ministarstva o oslobađanju polaganja ispita i automatski stiču zvanje koordinatora, a nijesu svjesni obaveza i odgovornosti koje taj posao nosi. Takođe je postignuta saglasnost oko predloga za donošenje cjenovnika kad su u pitanju poslovi koordinatora, jer će se to u protivnom svesti na nivo stručnih lica za zaštiti i zdaravlje na radu, kao i oko organizovanja sastanka sa temom saradnje sa budućim koordinatorima, kako bi se zaštitila stručna lica.

Branislav Šebek je predložio da UZNR CG pokrene inicijativu za izmjene Pravilnika o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine.

Usvojen je predlog da se preko Akreditacionog tijela dobije informacija o sertifikovanim kompanijama koje se bave standardima (ISO 45001) i da im se pošalje poziv za saradanju i dogovori sastanak.

Predloženo je da se u narednom periodu preduzmu konkretne aktivnosti povodom problema koji postoji već dugi niz godina, a odnosi se na rad sudskih vještaka, koji se više bave upravnim postupcima i pravnim poslovima, a manje vještačenjem.

Naglašen je i značaj predstavnika zaposlenih, koji se, nažalost, veoma rijetko srijeće u praksi kod poslodavca.

Na kraju sastanka je zaključeno:

1. Neophodno je utvrditi ko sve pruža usluge u ZZNR i da li to radi u okviru ovlašćenja koja ima;
2. Ispitati po kojim cijenama se pružaju te usluge;
3. Ustanoviti nivo kvaliteta pružanja usluga, ali će način dokazivanja toga predstavljati najveći problem;
4. U narednom periodu utvrditi termin održavanja sastanaka sa svim ovlašćenim organizacijama, po nivoima ovlašćenja;
5. Formirati i radnu grupu koja će se baviti gore navedenom problematikom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta Ministarstva ekonomskog razvoja


Dana 18.01.2021. godine, Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Predstavnici Udruženja upoznali su ministra sa dosadašnjim radom i brojnim izazovima sa kojima se suočavaju u svom poslovanju, poput nepotpune implementacije zakonskih propisa kod poslodavaca, nedovoljne svijesti i zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti i činjenice da zaštita i zdravlje na radu nijesu još uvijek uvršteni u obrazovni sistem Crne Gore kao poseban predmet.

Na sastanku je ocijenjeno da treba unaprijediti saradnju resornog ministarstva sa Udruženjem zaštite na radu, a koja će se zasnivati na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima.

U vezi sa gore pomenutim temama, Udruženje je ukratko predstavilo Predlog programskih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu koja će biti predmet posebne pažnje Ministarstva ekonomskog razvoja u narednom periodu.

Ministar Milatović je, na kraju, kazao da je iznenađen da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se tiču stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane. On je poručio da će ova tema sigurno biti na mapi njegovih prioriteta u budućem radu kao rezultat zajedničkog djelovanja Ministarstva ekonomskog razvoja i svih subjekata nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.

Opširnije OVDJE

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Webinar na temu uvođenja Zakona o zaštiti na radu u BiH 


Dana 08.12.2020. godine, održan je webinar povodom konačnog usvajanja Zakon o zaštiti na radu u BiH, pa je shodno tome, u organizaciji CETEOR-a i Udruženja za unapređenje zaštite na radu BiH, danas održan webinar, na kojem su kolge iz regiona podijelile dragocjena iskustva iz ove oblasti.

O stanju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori govorile su Đina Janković, koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, i Jovana Boškvić, predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Webinar na temu uslova rada u toku pandemije COVID-19 


Dana 30.11.2020. godine, u organizaciji EU-OSHA, održan OSH IPAs webinar, na kojem su diskutovane različite teme iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kroz prizmu uslova rada uslovljenih pandemijom COVID-19. Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, kao i EU OSHA-e, govorili su iz svog ugla o sprovedenim mjerama, kao i o budućim izazovima i prilagođavanju radnog mjesta novonastaloj situaciji.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Evropska nedjelja za zaštitu i zdravlje na radu 


Povodom Evropske nedelje zaštite i zdravlja na radu koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore Đina Janković gostovala je u Bojama jutra, 27.10.2020. godine. Na tu temu kazala je:

“Milioni ljudi širom svijeta rade od kuće, da bi se smanjilo širenje zaraze virusom COVID-19. Takav rad u, najčešće neadekvatnim uslovima i dugotrajnom sjedećem položaju, kao i nedostatku fizičke aktivnosti, mogu imati štetne posljedice na zdravlje mišićno-koštanog sistema. Nova dvogodišnja kampanja EU-OSHA za period 2020. – 2022. pod nazivom „Smanjenje opterećenja“, je posvećena upravo suzbijanju profesionalnih mišićno-koštanih poremećaja, od kojih boluju milioni ljudi u cijeloj Evropi.

Poremećaji mišićno-koštanog sistema povezani s radom su oštećenja tjelesnih struktura kao što su mišići, zglobovi i tetive. Takvi poremećaji mogu u velikoj mjeri smanjiti kvalitet života i radnu sposobnost pojedinaca i jedan su od najčešćih uzroka invaliditeta, odlaska na bolovanje i prijevremenih penzionisanja.

U najčešće poremećaje mišićno-koštanog sistema povezane s radom spadaju bolovi u leđima i gornjim ekstremitetima.

Prema podacima Evropskog istraživanja kompanija o novim rizicima i onima u nastajanju., ponavljanje istih pokreta šake ili ruke najčešći je uzrok rizika u 27 država članica EU-a. Na razvoj poremećaja mišićno-koštanog sistema takođe utiču dugotrajno sjedenje (61 %) – koje se često smatra rizikom u nastajanju ili novim rizikom za razvoj poremećaja mišićno-koštanog sistema, podizanje ili nošenje teškog tereta (52 %), vremenski pritisak (45 %) i naporni ili bolni položaji (31 %).

Iako se poremećaji mišićno-koštanog sistema mogu spriječiti, i dalje su najčešći zdravstveni problem povezan s radom u Evropi. Oni su razlog za zabrinutost, ne samo zbog uticaja na zdravlje zaposlenih kao pojedinaca, već i zbog njihovog štetnog uticaja na poslovanje kompanija i državni budžet u cjelini.

Uprkos problemima koje je situacija izazvana aktuelnim virusom donijela, ostaje nada da će ovo možda biti dobra opomena da, ukoliiko se pridržavamo svih mjera zaštite za vrijeme pandemije, da će to na neki način stvoriti naviku da, i kada sve ovo prođe, primjenjujemo mjere zaštite na radnim mjestima i koristimo propisana zaštitna sredstva, kako bismo sačuvali zdravlje i život.”

Kompletno gostovanje mozete pogledati OVDJE

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Održan I sastanak Projektnog tima, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” 


Projekat je finanansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, a u okviru kojeg će Udruženje zaštite na radu Crne Gore realizovati brojne aktivnosti, a fokus će biti na sektoru građevinarstva.

Članovi projektnog tima su upoznati sa planiranim aktivnostima koje će biti neophodno, zajedničkim angažovanjem, realizovati, a termini realizacije će se planirati u skladu s epidemiološkom situacijom u zemlji i regionu.

Neke od predviđenih aktivnosti:

- Obilazak gradilišta i obuka građevinskih radnika o važnosti sprovođenja mjera ZZNR, s akcentom na zaposlene sa niskim nivoom obrazovanja;
- Organizovanje seminara/obuke za buduće koordinatore K1 i K2 (obuku će vršiti ekspert iz MOR-a);
- Organizovanje obuke za inspektore rada iz oblasti ZZNR s fokusom na inspekcijski nadzor na gradilištima (obuku će vršiti eksperti iz MOR-a);
- Sprovođenje kontinuirane kampanje podizanja svijesti iz ZZNR;
- Raspisivanje konkursa za dodjelu nagrada iz oblasti ZZNR za pojedince i kompanije;
- Obilježavanje Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, 28.04.2021. godine, konferencijom na kojoj će biti organizovana svečana dodjela nagrada iz oblasti ZZNR.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Započela realizacije projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” 


Udruženje zaštite na radu Crne Gore je potpisalo Ugovor s Ministarstvom rada i socijalnog staranja, na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Shodno tome, u narednih godinu dana, u periodu do 14.09.2021. biće realizivane brojne aktivnosti, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe”, a fokus će biti na sektoru građevinarstva.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Izrada Nacionalnog okvira ZZNR 


Nakon današnjeg razgovora sa prof. dr Petrom Bulatom, profesorom medicine rada na beogradskom Medicinskom fakultetu, sagledani su i evidentirani problemi u oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Ovi podaci će biti korišćeni za potrebe izrade nacionalnog profila OSH, u okviru projekta Međunarode organizacije rada, a sve u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti i sagledavanja perspektiva za budući razvoj.
Kao osnovni problemi navedeni su: loše funkcionisanje medicine rada, nepostojanje registra povreda na radu i profesionalnih oboljenja i nezastupljenost zaštite na radu u obrazovnom sistemu - srednjim stručnim školama i tehničko-tehnološkim fakultetima. Kao veliki institucionalni problem prepoznato je i nepostojanje Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, kao i funkcionalnog sistema osiguranja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za angažovanje jednog eksperta 


Poziv za angažovanje jednog eksperta - KLIKNITE OVDJE

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Webinar Bezbjedan povratak na radna mjesta u vrijeme pandemije COVID-19 


Budući da je pandemija novog korona virusa COVID-19 ostavila ogroman trag na način života i životni standard ljudi širom svijeta, Međunarodna organizacija rada i Udruženje zaštite na radu Crne Gore su u okviru projekta ESAP II, čije sprovođenje finansira Evropska unija, danas organizovali webinar, kako bi partnerima iz regiona Zapadnog Balkana bile predstavljene raspoložive smjernice i alati za bezbjedan i zdrav povratak na radna mjesta.

Sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije smo razgovarali o zajedničkim izazovima i koordinisanom pristupu zaštiti i zdravlju na radu uslijed pandemije, a u skladu sa principima i metodama MOR-a koji se odnose na zaštitu na radu i sprovođenje preventivnih mjera.

Smjernice za bezbjedan povratak na posao, u deset akcionih koraka, s prisutnima je podijelila Dr Yuka Ujita iz MOR-a, a naglasila je i važnost procjene rizika od zaraze na svim radnim dužnostima, kao i načine mapiranja opasnosti.

Skrenuvši pažnju da uprkos mjerama za spriječavanje širenja pandemije koje su države uvele, ova zdravstvena kriza sve više prerasta u svjetsku ekonomsku krizu, uz razorne efekte po javno zdravlje i globalne ekonomske tokove, Kenichi Hirose iz MOR-a je podsjetio koliko je, baš u ovom trenutku, neophodna integracija mjera protiv COVID-19 u sisteme upravljanja zaštitom i zdravljem na radu.

U zemljama Zapadnog Balkana je poslednjih mjeseci potvrđeno da u svakoj vanrednoj situaciji pa i u ovoj, najveći izazov uvijek predstavlja ljudski faktor. Koliko dobro i brzo ćemo zaštiti sebe i druge, zavisi u jednakoj mjeri od onih koji treba da se pridržavaju mjera i onih koji o njima odlučuju. Shodno tome, kao veoma važna stvar pokazuje se procjena rizika koja je u ovoj epidemiji dobila još više na značaju i čega su valjda sada postali svjesni svi oni koji su procjenu rizika smatrali samo za formalnu, dodatnu i nametnutu zakonsku obavezu, a koja je sasvim suprotno tome, jedino sredstvo za upravljanje rizikom, što se pokazuje i u ovoj situaciji.

Koliko je u ovakvim uslovima moguće dosljedno sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu i kako su na ove izazove odgovorili poslodavci, javne institucije, inspektori za zaštitu i zdravlje na radu, kao i stručnjaci iz ove oblasti, u zemljama Zapadnog Balkana govorili su: Vladislava Tadić iz Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite iz Republike Srpke, Zlatko Popović - inspektor zaštite na radu za oblast zaštite i zdravlja na radu, iz Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, Maja Mijović - samostalna savejtnica Direkcije za zaštitu na radu CG, Zvezdana Oluić – Unija poslodavaca Crne Gore, Đina Janković – Udruženje zaštite na radu CG, Dragoslav Tomović – stručnjak za bezbednost na radu, Unija poslodavaca Srbije, Miodrag Loncović iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Republici Srbiji i Milan Petkovski – predsjednik Makedonskog udruženja za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA)

Organizovanjem ovog događaja Međunarodna organizacija rada je napravila iskorak prema udruženjima i strukovnim organizacijama iz regiona i naglasila važnost zaštite i zdravlja na radu, posebno u aktuelnim uslovima izazvanim pandemijom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Koordinatori za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i fazi izvođenja radova na izvjesnom putu do primjene 


U saradnji Ministarstva rada i socijalanog staranja, Uprave za inspekcijske poslove i Udruženja zaštite na radu CG, danas je održan seminar na temu koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu na gradilištu – u fazi projektovanja i u fazi izvođenja radova.

Privremena i pokretna gradilišta su mjesta na kojima dolazi do najvećeg broja smrtnih i teških povreda na radu, a građevinski poslovi se svrstavaju među najrizičnije. Uvođenjem obaveznog imenovanja koordinatora K1 i K2, očekuje se veća i efikasnija primjena mjera zaštite na radu, u skladu s propisima, a time i smanjenje broja povreda.

Učesnici seminara su bili inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, zaposleni u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu i članovi Udruženja zaštite na radu CG (među kojima su CEDIS, CGES, Decom, Montinspekt, Tehno-control, IngInspekt, Institut Sigurnost, Montecontrol i Institut za crnu metalurgiju ). U uvodnom dijelu, prisutnima su se obratili Zlatko Popović - Inspektor rada I za oblast zaštite na radu, samostalne savjetnice iz Ministarsdtva rada i socijalnog staranja Jovana Bošković i Maja Mijović, projektna koordinatorka Đina Janković i predsjednik UZNRCG Zdenko Janković, kao i nacionalna koordinatorka MOR-a Nina Krgović.

Cilj seminara je bio da učesnici dobiju esencijalne informacije iz teorije i prakse sa aspekta koordinatora za zaštitu i zdravlja na radu na gradilištima, iz zemalja regiona. Svoja iskustva su sa prisutnima, preko Zoom-a, podijelili Slavko Krištofelc - direktor Inspekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu Republike Slovenije, Goran Baroš - voditelj Službe za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima u Središnjem uredu Državnog inspektorata Republike Hrvatske i Jovan Protić – Nacionalni koordinator MOR-a u Republici Srbiji. Akcenat je bio na zakonskim obavezama investitora i izvođača radova, sa posebnim osvrtom na određivanje koordinatora i broju gradilišta po koordinatoru, izradi Planova mjera na gradilištu, načinu polaganja i pripremi kandidata za polaganje stručnog ispita za

K1 i K2, kao i nadležnostima i odgovornostima koordinatora.

Zaključeno je da se sve zemlje regiona suočavaju sa manje-više istim problemima, a kako bi se u narednom periodu odgovorilo izazovima u ovoj oblasti na adekvatan način, neophodno je imati u vidu iskustva susjeda.

Posebnu pažnju i napor je potrebno uložiti u obuke i konntinuiranu edukaciju budućih koordinatora, a istovremeno usmjeriti zajedničke aktivnosti na suzbijanje rada na crno, uvođenje umreženog sistema za evidentiranje povreda i jačanje sistema osiguranja.

Iako su gradilišta privremena - smrtni slučajevi i teške ozljede koje tamo nastaju, ostavljaju trajne posljedice po zaposlene i njihove porodice.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Termin treninga na temu Koordinatora na gradilištima (K1 i K2) - 16.jul 


Nakon definisanja svih detalja i mogućih alternativa, shodno epidemiološkoj situaciji, potvrđen je termin treninga - 16.jul, koji će MRSS, UIP i UZNRCG organizovati na temu Koordinatora na gradilištima (K1 i K2). Učesnici će biti predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, inspektori i članovi Udruženja zaštite na radu CG, dok će predavač biti eksperti iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR