best website templates

Arhiva novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici
13.10.2022

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 13.10.2022. godine realizovalo treće po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za đake Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici!

Budući elektrotehničari, elektromonteri, elektroinstalateri, autoelektričari i elektrotehničari elektronike i energetike, kroz svoje obrazovanje ne stiču znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, pa o rizicima sa kojima će se svakodnevno susretati na svojim budućim radnim mjestima - 𝐧𝐞 𝐳𝐧𝐚𝐣𝐮 𝐠𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨 𝐧𝐢š𝐭𝐚 – što su pokazali rezultati sprovedene ankete među učenicima ove škole.

Prethodno navedeno mora poslužiti kao apel Ministarstvu prosvjete za neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem.

Sektor energetike zapošljava preko tri hiljade ljudi, a spada u vrlo rizične s aspekta povređivanja. Iz tog razloga, cilj ove obuke je bio da učenici dobiju neophodne informacije o kategorijama radova u električnim postrojenjima, organizacionim mjerama zaštite pri radovima u EEO, kao i mjerama ZZNR na osnovu utvrđenih rizika.

Mladi ljudi daju značajan doprinos društvu, kao produktivni radnici, potrošači, građani i pokretači promjena. Veoma često, pun potencijal mladih se ne realizuje zbog toga što su prinuđeni da obavljaju poslove koji ne ispunjavaju ni osnovne principe onoga što zovemo dostojanstvenim radom, kao i zbog nedovoljnog poznavanja pravila koja vladaju na tržištu rada i kojima se uređuju radni odnosi. Otuda i potreba da se podigne svijest mladih o značaju dostojanstvenog rada i njihovoj ulozi u njegovom ostvarivanju.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Građevinskom fakultetu u Podgorici
12.10.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je uspješno realizovalo drugo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za studente Građevinskog fakulteta u Podgorici!

Cilj ovih predavanja, koja se, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, organizuju u saradnji sa NVO Prima i uz finansijsku podršku Evropske komisije, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Budući da u Crnoj Gori nemamo podataka o broju mladih ljudi koji su doživjeli povredu na radu ili dobili neko profesionalno oboljenje, prije predavanja sprovodimo anketiranje studenata kroz popunjavanje upitnika, s ciljem da steknemo što realniju sliku o stanju u ovoj oblasti, ali i o nivou njihovog znanja o zaštiti i zdravlju na radu.

Rezulati anketiranja su poražavajući – pokazuju veoma nizak nivo znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu studenata koji se obrazuju i pripremaju za tržište rada i veoma odgovorne poslove inženjera u sektoru građevinarstva.

Napomena: Građevinski sektor je najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori koja zapošljava između 17 i 20 hiljada ljudi, ali istovremeno i najrizičnija s aspekta bezbjednosti, na šta podsjeća podatak da je u prošloj godini na crnogorskim gradilištima život izgubilo 7 ljudi, a broj povrijeđenih je ogroman.

Ovo potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore kako bismo spriječili da mladi ljudi, budući nosioci razvoja našeg društva, zbog neinformisanosti budu neadekvatno zaštićeni na radnom mjestu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU „Srednja stručna škola“ u Nikšiću
11.10.2022.

Uspješno je realizovana prva radionica u JU „Srednja stručna škola“ u Nikšiću, za učenike završnih razreda 3. i 4. stepena! Udruženje zaštite na radu Crne Gore je upoznalo učenike sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Cilj ovih obuka, koje se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, je podizanje svijesti mladih ljudi o postojanju odgovornosti i potrebe za dostojanstvenom radnom praksom i pružanje pomoći mladima da identifikuju ulogu koju oni sami – kao budući učesnici radnog procesa – imaju u promovisanju i održanju pravednog radnog odnosa.

Ukoliko se mladima obezbijede informacije koje su im potrebne oni će biti bolje pripremljeni za svoje prvo radno iskustvo i razumjeće svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava.

Zaključak: Veoma nizak nivo znanja i informisanosti učenika, koji se obrazuju i pripremaju za tržište rada i poslove u sektoru energetike, koji spadaja u najrizičnije s aspekta bezbjednosti, potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu prosvjete
22.09.2022

Đina Janković, generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore razgovarala je 22. septembra 2022. godine sa državnom sekretarkom Ministarstva prosvjete Milijanom Vukotić Jelušić, o mogućnosti saradnje Udruženja i Ministarstva i uvođenja predmeta zaštite i zdravlja na radu u vaspitno-obrazovni proces u srednjim školama.

Nacionalnom Strategijom za unaprjeđenje zaštite i zdravlja na radu za period 2022-2027. koju je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, predviđeno je uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni program.

Naše udruženje trenutno realizuje projekat "Dostojanstven rad počinje dok si mlad", koji finansira Evropska komisija, a kojim nastojimo doprinijeti podizanju svijesti mladih ljudi o važnosti stupanja u radni odnos po osnovu ugovora o radu i prednostima koje takav vid zapošljavanja nudi, posebno s aspekta povređivanja na radnom mjestu ili profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, odnosno izbjegavanja rizika koje zona sive/neformalne ekonomije nosi.

Budući da mladi ljudi zbog neinformisanosti o posljedicama, ali i benefitima formalnog zaposlenja, često nisu adekvatno zaštićeni na radnom mjestu, nerijetko dolazi do lakših, težih povreda i/ili trajnog invaliditeta - što ih čini nekonkurentnima i na duge staze ih udaljava sa tržišta rada.

Izgradnja kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu je dinamičan proces koji zahtijeva posvećenost ključnih aktera. Djeca i omladina su budućnost svakog društva, te prema tome osnovno znanje o zaštiti i zdravlju na radu treba da bude integrisano u vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore, kako bi osigurali za budućnost radnu snagu i stanovništvo koje je senzitivno i svjesno značaja zaštite i zdravlja, dok su u školi, na poslu i tokom svakodnevnog života.

Dobro obrazovanje o zaštiti i zdravlju na radu u školi treba da omogući učenicima da usvoje pozitivan odnos i ponašanje, kako bi stekli znanje, razvili vještine i sposobnosti da identifikuju opasnosti i rizike i nađu rešenja.

Tokom oktobra i novembra realizovaćemo obuke i radionice iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, a radionicama će prisustvovati i predstavnici Ministarstva prosvjete – Direktorata za srednje obrazovanje.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za regionalnu obuku: Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada
21.09.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNR CG), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ u okviru Ugovora o grantu, IPA/2019/413-810, i član regionalne mreže za zaštitu i zdravlje na radu BALcanOSH.net, poziva Vas da prisustvujete obukama za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i praćenje postojećih propisa o zaštiti i zdravlju na radu.

Cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesima politike i reformama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.

Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u vezi sa bezbjednim uslovima rada.

Zadovoljstvo nam je da objavimo poziv za učešće na regionalnoj tematskoj radionici za jačanje kapaciteta ključnih aktera uključenih u sprovođenje propisa o zaštiti i zdravlju na radu i uslovima rada (sindikati, poslodavci, doktori medicine rada, obrazovne ustanove, stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu, zaposleni).

Obuka će se održati u Budvi, u periodu od 05. do 07. oktobra 2022. godine.
Rok za podnošenje prijave je 30. septembar 2022. godine do 16 časova.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji “Lice Podgorice” na Gradskoj televiziji,
02.08.2022.

Razgovor o zaštiti i zdravlju na radu pri visokim temperaturama, kao i o položaju mladih na tržištu rada, sa našom Đinom Janković.

Radovi na otvorenom pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju – osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja.
Iako je ova preporuka unijeta u okvire pravne regulative kroz čak dva pravilnika, koji definišu mjere zaštite i zdravlja na radu na privremenim pokretnim gradilištima, kao i radnoj sredini i radnoj okolini, poslodavci je ne poštuju.

Shodno podacima Uprave za inspekcijske poslove od 01.06.2022. izrečena je SAMO JEDNA mjera zabrane rada po osnovu rada na ekstremno visokim spoljnim temperaturama.
Posebno su ugroženi zaposleni u:
• sektoru građevinarstva,
• komunalnoj djelatnosti,
• održavanju energetskih vodova,
• održavanju vodovodne mreže,
• izdavanju plažnog mobilijara i plažnim barovima,
• svi oni koji radne zadatke obavljaju na otvorenom.

Mladi od 15 do 30 godina su posebno ranjiva kategorija.
Svakodnevne prijave, koje mladi dostavljaju Udruženju zaštite na radu Crne Gore, ukazuju na zabrinjavajuće nepravilnosti, kršenje odredbi Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, odnosno veoma slabu implementaciju.
Implementacija treba da bude djelotvornija, a svijest o pravima zaposlenih da se poveća.

Cilj projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ je povećanje zapošljivosti mladih iz NEET kategorije, kroz podizanje svijesti o zaštiti i zdravlju na radu, kao i o rizicima koje nosi rad „na crno“.
Pošto mladima često nedostaju znanje i iskustvo o rizicima povezanim sa njihovim zadacima, informacije i obuke o zaštiti na radu tokom obrazovanja ključni su za smanjenje stope profesionalnih nezgoda među njima. Budući da obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju preventivne kulture, mnoge države su počele da uključuju osnovno obrazovanje o prevenciji rizika u programe osnovnih, srednjih škola i fakulteta.

Crna Gora je JEDINA zemlja u regionu koja nema zaštitu i zdravlje na radu u obrazovnom programu.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Nvo Prima
Fondacija Ana i Vlade Divac
Youth Alliance
Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG
Partners Albania for Change and Development
Projekat finansira Evropska unija
#yhwbt 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za angažovanje predavača u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
08.07.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore


UZNR CG poziva eksperte iz oblasti zaštite i zdravlja na radu (članove Udruženja) za predavanja na edukativnim radionicima i obukama, koje će biti realizovane tokom oktobra i novembra 2022. godine, u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim i tehničko-tehnološkim fakultetima u Podgorici. Kroz obuke, koje će biti prilagođene ciljnim grupama, mladi ljudi će biti upoznati sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.
Ova aktivnost će biti sprovedena u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ koji je finansiran u od strane Evropske komisije i Ministrastva javne uprave, a koji se realizuje u saradnji i uz podršku NVO Prima i YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske.
Poziv je otvoren do 16. jula 2022. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima MOSHA-e
01.06.2022.


U okviru aktivnosti BALcanOSH mreže, 01.06.2022. godine je održan radni sastanak predstavnika UZNRCG i MOSHA-e. Sastanku su prisustvovali predsjednik UZNRCG Zdenko Janković, nacionalna koordinatorka za Crnu Goru Đina Janković, predsjednik MOSHA-e Milan Petkovski i nacionalna koordinatorka za Makedoniju Slavica Petkovska.
Tema sastanka su bile buduće aktivnosti u okviru projekta „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ i način i dinamika njihove realizacije.
Zaključeno je da je neophodno posvećeno, sinergijskim djelovanjem, raditi na pronalaženju najefikasnijih načina za prevazilaženje izazova koji se tiču modela saradnje između stručnjaka za oblast ZZNR i donosioca odluka u zemlji i regionu, bolje koordinacije svih aktera koji su uključeni u proces implementacije zakona, te unaprjeđenje istih, uz stvaranje prostora za povećanje ulaganja u istraživanja, posebno kada su u pitanju razlozi povređivanja na radnim mjestima, evidencije o povredama i profesionalnim bolestima i uvođenje ZZNR u obrazovni sistem.
Ponovo je akcenat stavljen na jednu od važnih prepreka u realizaciji planiranih aktivnosti i napretku stanja u ovoj oblasti, a to je nepostojanje Nacionalnog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u Crnoj Gori. Aktivnosti UZNRCG i u narednom periodu moraju biti usmjerene na stvaranje uslova za formiranje takvog tijela.
Sljedeći sastanak, na kojem će biti prisutni partneri iz svih IPA zemalja učesnica projekta, je najavljen za kraj juna i biće organizovan u Ohridu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa „Alfa Centrom Nikšić“
Podgorica, 31. maj 2022.

Potpisan je ugovor sa „Alfa Centrom Nikšić“ za realizaciju projekta „For healthier workplaces 2022-2024 in Montenegro“.
Ovaj projekat biće realizovan u okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, čije se aktivnosti realizuju i IPA zemljama - Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radionica „Bezbjednost kao izbor“
Nikšić, 25. maj 2022.

Pivara „Trebjesa“ Nikšić je 25. maja 2022. godine organizovala dan posvećen zaštiti i zdravlju na radu i tim povodom je održana radionica "BEZBJEDNOST KAO IZBOR".
Sve proizvodne i procesne aktivnosti, oprema i transport su zaustavljeni tog dana, kako bi svi zaposleni u proizvodnji i logistici mogli da uzmu učešće na radionici.
Radionica se sastojala iz dva dijela. U prvom dijelu su, nakon uvodnih riječi Milana Kilibarde,
EHS rukovodioca, i Vanje Lazarevića, direktora proizvodnje i logistike - svoja izlaganja imale Đina Janković, sekretarka i projektna koordinatorka UZNRCG, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Udruženja zaštite na radu Crne Gore“ i Danijela Šuković, načelnica direkcije za poslove zastite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Ministarstva rada i socijalnog staranja“.
U drugom dijelu su bile organizovane teorijske i praktične radionice iz nekoliko različitih tema: Prva pomoć, Zaštita od požara, Rad na visini i LOTO standard.
Na kraju dana je bilo proglašenje najbolja 3 slogana i uručenje nagrada sa konkursa.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
Konferencija „Saradnjom do kulture zaštite i zdravlja na radu”
28.04.2022.


Udruženje zaštite na radu Crne Gore je povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu organizovalo konferenciju, s ciljem podsjećanja na sve one koji su u prethodnoj godini izgubili živote – zarađujući za život.
Kako bi se postigli pozitivni rezulati u ovoj djelatnosti od javnog interesa, koji se ogledaju u podizanju svijesti, smanjenju broja povreda, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi s radom, neophodno je zajedničko djelovanje i uključivanje svih aktera.
Budući da ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi, učesnici konferencije su bili organi vlasti, poslodavci, zaposleni, ovlašćene organizacije za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu, zdravstvene i naučno-istraživačke institucije, sudski vještaci, sudstvo, tužilaštvo i organizacije civilnog društva. Uzimajući u obzir činjenicu da zaštita i zdravlje na radu pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, konkurentnost i poslovni uspjeh poslodavaca, kao i ukupan ekonomski i socijalni razvoj svake države, to zahtijeva otvorenu komunikaciju i dijalog izgrađen na povjerenju i međusobnom poštovanju svih učesnika ovog procesa, što je i bila poruka ovog skupa. Svoju ulogu u vrlo kompleksnom lancu zaštite na radu na konferenciji su prezentovali:

1. Đina Janković, Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Godina za nama – aktivnosti UZNRCG koje su obilježile prethodni period, strateški ciljevi razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu
2. Doc. dr Dragan Žarković, dipl.građ.ing., Predsjednik Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore, ovlašćeni: projektant, revizor, sudski vještak i procjenitelj Crnogorska iskustva u implementaciji standarda zaštite na radu

3. Radovan Vlaović, sudija Osnovnog suda Podgorica, Iskustva iz prakse

4. Arman Selmanović, Rukovodilac Državnog tužilaštva Podgorica, Značaj poštovanja propisa koji regulišu oblast ZZNR i posljedice njihovog nepridržavanja – primjeri prakse

S ciljem promovisanja dobre prakse UZNRCG je dodijelilo priznanja institucijama i pojedincima koji su dali najveći doprinos razvoju zaštite i zdravlja na radu u prethodnoj godini.
Plakete su dobili:

Pravna lica
1. Unija poslodavaca Crne Gore
2. Pivara „Trebjesa“, Nikšić
3. EPCG AD
4. Institut za javno zdravlje
5. Daido Metal, Kotor
6. Neregelia
Fuzička lica
7. Mihailo Caušević, predsjednik sindikalne organizacije CNP-a
8. Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore

Unija poslodavaca Crne Gore, prepoznata je od strane Udruženja kao organizacija koja je svih prethodnih godina, od svog osnivanja 2005. davala nemjerljiv doprinos razvoju oblasti zaštite i zdravlja na radu i podizanju svijesti svojih članova – poslodavaca - kroz brojne okrugle stolove i seminare, koje su organizovali na ovu temu. Takođe su dali veliki doprinos svojim učešćem u radnim grupama za izradu i unapređenje nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz ove oblasti. Osim toga, uvjek su davali nesebičnu podršku svim aktivnostima koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovodilo.
Poruka Unije poslodavaca svih prethodnih godina je bila da “zaštita na radu i bezbjedno radno mjesto jesu i treba da budu prioritet za sve aktere na tržištu rada – i poslodavce i zaposlene i državu. Sa aspekta privrede, kada su zaposleni zadovoljni i bezbjedni, za očekivati je da će njihovi poslovni rezultati biti bolji, odnosno da će produktivnost biti veća, a poslovanje kompanije ekonomičnije, rentabilnije i uspješnije.“
Mnogo puta su se mogle čuti riječi, izgovorene od strane predstavnika Unije poslodavaca, da je jedan od preduslova poslovne uspješnosti upravo kvalitetan sistem zaštite zdravlja zaposlenih, čime su uticali na promjenu načina razmišljanja mnogih poslodavaca u Crnoj Gori.
Pivara „Trebjesa“ je značajno doprinijela razvoju zaštite i zdravlja na radu, kao društveno odgovorna kompanija koja brine o bezbjednosti i zdravlju na radu, kao i o zaštiti životne sredine. Ona svoju djelatnost temelji na socijalnim, ekološkim i ekonomskim načelima, svrstavajući otvoren i pošten odnos prema društvenoj zajednici u najveće prioritete. U 2021. godini, Pivara „Trebjesa“ je organizovala dvodnevni trening na temu kreiranja kulture zaštite na radu „Safe by choice“ iliti „Sigurni po izboru“, zahvaljujući kom su učesnici mogli doći do zaista važne poruke – Biti bezbjedan je stvar izbora, a ne oslanjanja na sreću. Takođe, ova kompanije je u istoj godini relizovala cijeli niz projekata iz oblasti ZZNR.
Institut za javno zdravlje Crne Gore učestvovao je u radnim grupama za izradu nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ova visoko specijalizovana javna ustanova je, u cilju sprovođenja i unaprijeđenja mjera zaštite i zdravlja na radu, implementirala standard za sistem menadžmenta i formirala radnu grupu za implementaciju i praćenje Integrisanog menadžment sistema. IJZCG je sproveo cjelodnevnu edukaciju za zaposlene iz kulture rada i kulture dijaloga „Kako da komuniciramo a da se razumijemo“, radi oslobađanja od stresa, podizanja raspoloženja i motivacije za rad. Osim brige o zdravstvenom stanju stanovništva Crne Gore, IJZCG kroz brojne obuke i predavanja brine o zdravlju i bezbjednosti svojih zaposlenih.
Pažnju Udruženja zavrijedila je i kompanija Daido Metal Kotor AD, koja posluje kao dio grupe fabrika, a prva je osnovana u Japanu 1945. godine. Radi se o fabrici koja ima izrađenu procjenu rizika za svako radno mjesto u njoj. Kada dođe do povreda u bilo kojoj kompaniji koja pripada Daido Metal Group-u, obavezujuće je za istu kompaniju da uradi analizu uzroka i nastanka povrede na radu, kao i da sačini sveobuhvatan izvještaj o povredi.Kompanija posjeduje obrazac za pomenuti izvještaj, koji se koristi za podjelu informacija svim kompanijama unutar Daido Metal Group-a. Izvještaj se prevodi na službeni jezik kompanije DMK i kao takav se stavlja na oglasnu tablu, da bi bio dostupan svakom radniku.
Kompanija osnovana prije dvije decenije, a danas već vodeća na polju distribucije u Crnoj Gori - Neregelia, posjeduje Pravilnik o ZZNR i kompanija je čije redovne obavezne aktivnosti uključuju inicijalnu i ponovnu obuku zaposlenih prije zapošljavanja, prethodne i periodične ljekarske preglede u skladu sa Aktom o procjeni rizika i kompanijskim pravilnikom o ZZNR. Unutar kompanije se vrše redovne kontrole prohodnosti evakuacionih puteva, stanja i dostupnosti hidranata i PP aparata, a takođe se i uredno vode evidencije o povredama na radu. Neregelia čini dio sistema više pravnih lica, u kojem svako pravno lice ima svoje stručno lice za ZZNR, što potvrđuje njihovu nameru da zaštiti na radu posvećuju neophodnu pažnju. Zaposlenima su pružene obuke iz prve pomoći i zaštite od požara, Neregelia je partner Podgoričkog maratona preko 10 godina, organizovala je akcije dobrovoljnog davanja krvi, online radionice o upravljanju stresom i karijerom, akciju kompanijski ljekar-besplatan pregled za sve zaposlene, učestvovala i u radnim akcijama zaštite životne sredine.
Neko ko se trudi da zadovolji standarde u oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti, te je sertifikovana po zahtjevima internacionalnih standarda je nacionalna elektroenergetska kompanija - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić.
Kompanija je koja se razvija sa ciljem da unaprijedi odnos prema svojim korisnicima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama. U skladu sa Zakonom o UZNR i Aktom o procjeni rizika, EPCG organizuje i sprovodi ljekarske i sanitarne preglede zaposlenih. Takođe, posjeduje i sopstveni Program osposobljavanja za rad. Zaposlenima se svake godine nabavlja i obezbjeđuje LZSO, koju isti redovno zadužuju, u skladu sa Zakonskim zahtjevima i rokovima definisanim Normativom LZS i KZS, o čemu se vodi evidencija. Na godišnjem nivou se donosi i Plan internih kontrola i prema istom se vrše provjere iz oblasti ZZNR.
Elektroprivreda Crne Gore, u okviru svojih aktivnosti odnosa sa javnostima, realizuje sponzorstva i donacije. Kada je briga o zaposlenima u pitanju, posebno se izdvajaju rješavanje stambenih potreba zaposlenih, rehabilitacija zaposlenih, finansijska pomoć i njihovo liječenje, naknada štete nastala usljed povrede na radu, podsticanje zaposlenih za učešće u kulturnim manifestacijama i događajima, kao i briga o porodicama preminulih radnika kroz stipendiranje i zapošljavanje članova njihove porodice i obezbeđivanje stambenih kredita. U EPCG-u se iz godine u godinu dešava sve manji broj povreda na radu, što dodatno svjedoči o njihovoj posvećenosti ZZNR.
Mihailo Caušević, predsjednik je sindikalne organizacije CNP-a, i neko je ko je u zaista dugom vremenskom periodu ukazivao na probleme zaposlenih koji se posebno odražavaju na radni, profesionalni i ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih.
Njegova dobro poznata rečenica glasi: „Ako je kultura stub društva, pozorište je stub kulture“.
CNP se dugi niz godina suočavao sa problemom nedonošenja akta o sistematizaciji, što je za sobom povuklo i izradu više ključnih akata, svih vezanih za zaštitu i zdravlje zaposlenih, među kojima je i Akt o procjeni rizika. Zaslugu za donošenje pomenutih akata pripisujemo upravo upornom i istrajnom radu i trudu Mihaila Cauševića.
Neko ko je zaslužio priznanje i nagradu od strane Udruženja je i Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore, koji je baveći se sindikalnim radom organizovao dvadesetak seminara na temu ZZNR. Zaključio je GKU za građevinarstvo i doprinosio razvoju ZZNR-a kroz različite projekte i projektne aktivnosti.
Uloga Nenada Markovića posebno je bitna jer je građevinarstvo najrizičnija industrijska grana sa najvećim brojem povreda na radu - od kojih se mnoge završe smrtnim ishodom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak članova projektnog tima
16.03.2022.  

Budući da je Udruženje zaštite na radu Crne Gore postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će realizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija, članovi projektnog tima održali su sastanak 16.03.2022. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zdenko Janković, potpredsjednici Zlatko Popović i Branislav Šebek, član Upravnog odbora Nebojša Vujošević, projektna koordinatorka Đina Janković i praktikantkinja Ana Vuković.

Budući da je cilj ovog projekta povećanje udjela mladih iz NEET kategorije na tržištu rada, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnju kulture sprečavanja povreda i oboljevanja, napravljen je plan za realizaciju planiranih aktivnosti za naredni period.

U prvom periodu fokus aktivnosti će biti na razvoju Upitnika u svrhu istraživanja o broju i vrstama povređivanja mladih na radu, kao i o vrstama profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (za dvije kategorije mladih – onih koji su nadležnoj instituciji prijavili povredu/profesionalno oboljenje i bolest u vezi sa radom i onih koji to, iz nekih razloga nijesu uradili, čime su bili ukraćeni za sva prava koja ih po tom osnovu sljeduju.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa NVO Prima – članstvo u YouthHUB mreži Zapadnog Balkana i Turske i početak realizacije projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
15.03.2022.  

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će relizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija.

Budući da svi podaci EU OSHA govore da su mladi između 18 – 24 godine u mnogo većem riziku od povređivanja, a EU strateški okvir zaštite i zdravlja na radu 2022 – 2027, poseban akcenat stavlja na mlade ljude, cilj ovog projekta će biti povećanje udjela mladih iz NEET kategorije, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnjom kulture sprečavanja i oboljevanja.

Kroz upitnik koji ćemo razviti, očekujemo da ćemo na kraju projektne godine imati jasniju sliku o broju povreda koje su mladi ljudi doživjeli na svojim radnim mjestima, posebno u zoni sive ekonomije.
Realizovaćemo edukativne radionice u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim fakultetima i na taj način, barem djelimično, upoznati mlade ljude sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Dostojanstven rad – počinje dok si mlad
30.03.2022.  

Svakog dana u svijetu pogine na radnom mjestu ili umre od profesionalnih bolesti - 7.600 ljudi, a oko milion ljudi bude povrijeđeno na poslu. Najveću stopu povreda na radu trpe mladi, zbog nedostatka svijesti o pravilima i pravima zaposlenih o zaštiti i zdravlju na radu, ograničenih radnih vještina i radnog iskustva, nedostatka obuke, prevencije opasnosti ili izbjegavanja izloženosti štetnim agensima, dugog radnog vremena i neadekvatnih uslova rada.

Kakvo je stanje u Crnoj Gori kada su u pitanju mladi ljudi starosti 16-29 godina, istražuje UZNRCG u okviru projekta „Dostojanstven rad – počinje dok si mlad", koji finansira Evropska unija, u okviru mreže Youth HUB for WB&T.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Seminar Medijski nastup
07.03.2022.  

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, u ponedeljak 7.03.2022. godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore organizovala je seminar na temu „Medijski nastup“. 

Predavač je bio renomirani novinar, sa višedecenijskim iskustvom – Saša Klikovac. Polaznici seminara su bili univerzitetski profesori, vodeći PR-i velikih državnih i privatnih kompanija, predstavnici ministarstava i lokalnih samouprava, medicinskih ustanova, civilnog sektora. Ispred Udruženja zaštite na radu Crne Gore, učešće su uzele Đina Janković i Ana Vuković.

Seminar je organizovan sa ciljem izgradnje kapaciteta, na način da, kroz prezentaciju i konkretne radioničke i individualne vježbe, nudi mogućnost prevazilaženja treme i izgradnje sigurnog, samopouzdanog javnog nastupa, pripremu govora, saopštenja za medije, itd. Kvalitetan javni nastup podrazumijeva poznavanje različitih oblika komunikacije i komunikacionih vještina. Radionica je bila interaktivna, a polaznici su tokom predavanja, mogli da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva.

 Teme koje su na ovom seminaru obrađene su:

- kako pobijediti strah od medija;
- na koji način plasirati glavne informacije tokom medijskih gostovanja;
- priprema za TV, radijske i nastupe u štampanim medijima;
- verbalna; neverbalna i paraverbalna komunikacija (svjesno i podsvjesno);
- press konferencije: kada, zašto, kome, s kojim ciljem.;
- pravilan govor, dikcija, uklanjanje poštapalica;
- kako se obući za TV gostovanja. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Snimanje priloga o stanju ZZNR u Crnoj Gori 
18-20.01.2022.

Kako je jedna od aktivnosti projekta „Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ bilo snimanje emisije/priloga o problemima i izazovima u oblasti ZZNR, u Crnoj Gori je boravila novinarka Julija Cvetkovska, iz Skoplja, sa svojom ekipom snimatelja i saradnika, u periodu od 18. do 20. januara 2022. Urađeni su intrvjui u kojema su predstavnici različitih institucija govorili o temi zaštite i zdravlja na radu iz svog ugla. Takođe je neophodno bilo imati i jedan primjer iz prakse - intervju sa osobom koja je doživjela povredu na radu i načinu na koji je ili nije ostvarila svoja prava.

UZNRCG je u svojim prostorijama ugostilo Damjana Šišovića. Damjan, koji nije imao validan ugovor o radu, je februara 2020. godine doživeo tešku povredu na radu, gdje je bio angažovan na montiranju lifta na gradilištu zgrade u Nikšiću. Dok je radio u kućištu lifta, elektromotor od 170 kilograma je kliznuo sa šina i udario ga u potiljak, a zatim ga prignječio uz skelu. Taj motor su dan ranije montirali neki drugi radnici i zaboravili da postave graničnik, a Damjan pri tom nikada nije dobio zaštitnu opremu. Završio je u Urgentnom centru u Podgorici sa napuklom vilicom, polomljenim prednjim zubima, uz nagnječenje ramena i lijeve ruke i oštećenje dva kičmena pršljena.  

Inspekcija je poslije nezgode utvrdila da je Šišovićev poslodavac imao propuste u zaštiti na radu koji su uzrokovali nesreću i izrekla novčane kazne od 1.000 eura za njegovog poslodavca kompaniju Tri best i 60 eura za tadašnje ovlašćeno lice - direktora firme koji je u međuvremenu preminuo. Osnovno državno tužilaštvo, međutim, nije utvrdilo bilo čiju krivicu.
Ovo je klasični primjer kako se veliki broj poslodavaca u građevinarstvu odnosi prema zaposlenima. 

Đina Janković je govorila o ulozi UZNRCG u ovoj oblasti, uticaju koji ova organizacija ima na podizanje svijesti, ulozi u edukacijama zaposlenih i poslodavaca iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i u segmentu kreiranja javnih politika, ali i o aktivnostima koje realizuju i strateškim ciljevima na čijoj realizaciji rade poslednjih godina, u saradnji sa kolegama iz regiona. 
Predstavnici UZNRCG su tom prilikom, zajedno sa novinarskom ekipom, bili u posjeti Upravi za inspekcijske poslove. Razgovor su vodili sa inspektorima rada za oblast zaštite i zdravlja na radu – Zlatkom Popovićem i Radmilom Mićović. Oni su govorili o položaju inspektora u Crnoj Gori, broju nadzora koje su obavili u toku prošle godine i broju kazni koje su izrečene zbog nepoštovanja Zakona o zaštiti i zdravlju a radu, u tom periodu, kao i o problemima s kojima se suočava ova oblast zbog nedostatka jedinsvenih statističkih podataka o povredama. Osvrnuli su se i na problem nedostatka vremena i prostora, koje bi inspektori trebalo da imaju za edukativni nadzor, kako bi pomogli i doprinijeli da se situacija poboljša, što je uzrokovano nedovoljnim brojem angažovanih inspektora.

Ekipa je boravila i u posjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja. O ZZNR se razgovaralo sa Danijelom Šuković, načelnicom Direkcije za zaštitu na radu. G-đa Šuković je govorila o samom Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu u Crnoj Gori, o tome kada je usvojen i o tome kolika je odgovornost i uloga Ministarstva ekonomskog razvoja u kreiranju politika zaštite i zdravlja na radu, za sve zaposlene, i koliko je to uspješno. Bilo je riječi o mehanizmima kontrole i nadzora, kojima raspolaže MER, da bi moglo da kontroliše koliko i kako se zakon sprovodi. Govorilo se o tome zašto ne postoji jedinsvena statistika o broju nezgoda na radu, ali i kakva je procedura u Crnoj Gori kada dođe do nezgode na radu i koji se koraci sprovode. Novinarka je pokušala da sazna kakva je komunikacija zakonodavstva i inspektorata sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i zdravljem na radu, da li su ovi odnosi transparentni i odgovorni kako bi obje strane zajedno doprinijele smanjenju nesreća na radnim mjestima i da li jedni druge slušaju i uvažavaju. Na kraju je bilo riječi o tome kako je izgledala primjena zaštite i zdravlja na radu u vrijeme pandemije.

Budući da je medicina rada neizostavni dio zaštite i zdravlja na radu, predstavnici UZNRCG su zajedno sa novinarskom ekipom organizovali sastanak sa doktorkom medicine rada Ljiljanom Kezunović. Doktorka je govorila o stanju medicine rada u Crnoj Gori, kao i o tome ko po zakonu treba da učestvuje u postupku u slučaju povrede na radu. Fokus razgovora je bio na malom broju doktora medicine rada, kao i o nepostojanja Zavoda za medicinu rada u Crnoj Gori, što predstavlja veliki problem, naročito s aspekta dokazivanja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Ekipa je razgovarala i sa Željkom Mirković, novinarkom TV NovaM, koja je govorila o ulozi medija Crnoj Gori u kreiranju javne svijesti i preventivne kulture u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i neophodnosti njihovog većeg angažovanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalni poziv za dodjelu grant sredstava za lokalne NVO za aktivnosti u okviru regionalne saradnje za poboljšanje uslova rada kroz primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i umrežavanje u okviru IPA regiona.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore u partnerstvu sa Makedonskm udruženjem za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA), Eko centrom Srbija, Kosovskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (KOSHA) i Albanskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (AOSHC), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj unijiʺ (broj ugovora IPA /2019 /413-810), uz podršku Evropske komisije, objavljuje regionalni poziv za šemu subgrantiranja lokalnih NVO za projekte u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Rok za prijavu s punom aplikacijom je 23.02.2022. u 16:00 h.

Info sesija vezana za dodjelu bespovratnih sredstava održaće se 18. januara, u 11 h putem ZOOM platforme.

Zainteresovani treba da prijave svoje učešći na sljedeći e-mail: kontakt@mzzpr.org.mk
Svi detalji poziva kao i prijavna dokumentacija nalaze se u prilozima:

Guidelines 2022
ANNEX B 2022
Annex C Budget 2022

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radionica Zajedničkim rješenjima do rezultata u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
29. i 30. novembar 2021.

Radionicu, koja je održana 29. i 30. novembra 2021. godine, u hotelu Mediteran, u Bečićima, su organizovali Ministarstvo ekonomskog razvoja i Generalni sekretarijat Vlade Crn Gore, u okviru projekta ME4EU koji finansira EU.
Radionici su prisustvovali članovi Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Osim Đine Janković koja je, kao predstavnica UZNRCG, članica Radne grupe za poglavlje 19, učesnik radionice je, kao predstavnik Udruženja, bio i potpredsjednik Branislav Šebek.
Učesnici radionice, članovi Radne grupe su razmatrali implementaciju i nadzor nad primjenom Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Razmijenjena su mišljenja u pogledu dosadašnje primjene zakona i unapređenja prava zaposlenih u skladu sa pravnom tekovinom EU.
Prisutni su se podsjetili da je Zakon o radu donijet krajem 2019. godine i da je usklađen sa 14 direktiva Evropske unije, ali je, takođe, skrenuta pažnja da zbog pandemije koronavirusa koja je proizvela izvjesna ograničenja u primjeni pojedinih instituta radnog prava, nisu postojali svi uslovi da se vidi njegova sveobuhvatna primjena na terenu. 
Budući da implementacija Zakona o radu čini jedan od uslova za zatvaranje Poglavlja 19, potvrđeno je da je zajednička odgovornost svih da se ulože napore kako bi se, kroz kreiranje propisa, kao i dalju primjenu zakona, došlo do željenog cilja.
Kada je bilo rječi o Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, koji je izmijenjen i dopunjen sredinom 2018. godine, a usklađen je sa dvije relevantne direktive EU, iskorištena je prilika da se skrene pažnja na to da je i implementacija ovog zakona jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 19, ali i na probleme i izazove na koje nas je pandemija podsjetila. Stavljajući na test spremnost i fleksibilnost, zaposlenih i posldavca u prethodnom periodu, podsjetila je koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna, i koliko je neophodno raditi na njenoj implementaciji kako bi se osigurala zaštita i zdravlje najvećeg i najbitnijeg resursa svake kompanije, a to su zaposleni.
Ova radionica je iskoriščena kao odlična prilika da se, u Crnoj Gori, promoviše dvogodišnja kampanja EU-OSHA-e “Zdrava radna mjesta – smanjenje opterećenja”. Shodno tome, prezentaciju na ovu temu je imao Michele Dinelli iz EU-OSHA, Menadžer projekta za predpristupne zemlje. Govorio je trogodišnjem projektu koji je sprovela EU-OSHA, a čiji je cilj bio da se istraže pitanja poremećaja mišićno-koštanog sistema, povezanih sa radom i politike koje se na to odnose, poboljša razumijevanje te teme i utvrde djelotvorni načini sprječavanja poremećaja mišićno-kooštanog sistema povezanih sa radom. 
Cilj ove radionice je bio da se, između ostalog, razmotri na koji način je moguće djelotvornije raditi na pripremi i primjeni zakonskih rješenja u cilju ostvarivanja prava i zaštite zaposlenih u Crnoj Gori. Budući da ovo poglavlje obuhvata najvažnije segmente politika koji su preduslov za ekonomski razvoj zasnovan na znanju, visokom nivou zaposlenosti i socijalne kohezije, neophodno je da nacionalni normativni okvir jasno odslikava potrebe našeg društva i države koja stremi evropskim vrijednostima, čime će se jedino postići napredak u pregovaračkom procesu.
Predstavljen je pregovarački proces s osvrtom na ciljeve EU u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, koordinacija evropskih poslova u Crnoj Gori, kao i uloga i aktivnosti Radne grupe za poglavlje 19. Ukazano je na oblasti i pitanja važna za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog procesa, kroz prizmu završnih mjerila i preporuka EK u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori.
Zaključeno je da su pravedan pristup socijalnim službama, napredan sistem socijalne zaštite, obrazovan kadar, visoka stopa zaposlenosti i podsticajne mjere za one koji su manje prisutni na tržištu rada, ciljevi države koja vodi brigu o svojim građanima. Takođe je naglašeno da su završna mjerila izazovna i da je pred nama period intenziviranja dinamike cjelokupnog pregovaračkog procesa, i da jedino konstruktivnim radom i posvećenošću svih relevantnih poslenika oblasti koje pokriva ovo poglavlje, možemo dokazati da smo kredibilan partner u ovom procesu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Priprema Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa akcionim planom za 2022. godine  23. do 25. novembar 2021. 

U cilju obezbjeđivanja implementacije Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskih akata koji prate oblast zaštite i zdravlja na radu, a shodno Programu rade Vlade Crne Gore za 2021. godinu i Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020 - 2022. godine, pristupilo se izradi Predloga Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022. – 2027. godine, sa Akcionim planom implementacije za 2022. godinu.
Ministarstvo ekonomskog razvoja je formiralo Radnu grupu za izradu ovog veoma važnog dokumenta. Radna grupa broji 27 članova i u njoj su predstavnici Ministartva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca, SSCG, USSCG, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda penzijsko invalidskog osiguranja, Instituta za javno zdravlje, MOR-a i nevladinog sektora. Prdstavnica UZNRCG u Radnoj grupi je Đina Jankovć. 
Ministartvo ekonomskog razvoja je u periodu od 23. do 25. novembra 2021. godine organizovalo radionicu, u hotelu Palas u Petrovcu. Na toj trodnevnoj radionici, članovi Radne grupe su doprinijeli da se kroz zajednički rad i sagledavanje stanja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, iz različitih uglova, prepoznaju glavni strateški ali i operativni ciljevi, kao i kvalitativni i kvantitaivni indikatori ovog strateškog dokumenta.
Budući da je zaštita i zdravlje na radu djelatnost od javnog interesa, članovi radne grupe su prepoznali svoju odgovornost i ulogu u obezbjeđivanju kvalitetnih temelja za sprovođenje i primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i iznijeli brojna zapaženja i predloge, koji bi, po njihovom mišljenju mogli doprinijeti dostizanju zajedničkog zacrtanog cilja, a to je „VISION ZERO“, rad bez povreda za sve zaposlene u Crnoj Gori. 
Svi predlozi i sugestije, koji su se mogli čuti tokom trodnevnog rada, kao i ponuđeni modeli za implementaciju istih kroz operativne ciljeve, su u velikoj mjeri bazirani na novom EU okviru zaštite i zdravlja na radu 2021-2027. kojim se utvrđeni ključni prioriteti i aktivnosti neophodne za poboljšanje zaštite i zdravlja na radu zaposlenih tokom narednih godina u kontekstu postpandemijskih uslova. Akcenat je stavljen i na zelene i digitalne tranzicije, kao ekonomski i demografski izazov koji je donio velike promjene tradicionalnog okruženja na radnom mjestu.
Zajednički stav svih članova Radne grupe je bio da su zdravi i sigurni uslovi rada preduslov za zdravu i produktivniju radnu snagu. Niko ne bi smio da pati od bolesti ili povreda povezanih sa radom. To je važan aspekt održivosti i konkurentnosti ekonomije EU, pa bi trebalo da tako bude i u Crnoj Gori. 
Članovi Radne grupe su bili saglasni oko toga da je neophodno da u nacrt Strategije budu unijeti predlozi koji se odnose na sve one izmjene koje je potrebno preduzeti, kako bi se doprinijelo ostvarenju željenih ciljeva.
To se odnosilo, između ostalog, na izradu softvera koji bi omogućio efikasnu prijavu povreda na radu. Da bi do toga došlo, konstatovano je da je neohodno uraditi reviziju postojećih pravilnika koji se odnose na povrede na radu, kao i omogućiti uvođenje elktronske forme PPR, koja bi bila uvezana sa postojećim registrima PPR i PB. Takođe je navedeno da je neophodno, što prije, izraditi jedinsvenu listu profesionalnih bolesti.
Nepostojanje Zavoda za medicinu rada je prepoznato kao veliki problem, pa je predložena izrada studije izvodljivosti za formiranje jedne takve institucije. Tom studijom bi se, takođe, obuhvatila procjena institucionalne spremnosti ključnih aktera za uvođenje jedinsvenog softvera, kao i specifikacija ulupnih softverskih troškova sa finansijskom primjenom. 
Budući da je za rješavanje brojnih izazova i nedostataka u sistemu zaštite i zdravlja na radu neophodna revizija podzakonskih akata, predloženo je formiranje međuresorne radne grupe sa ciljem analize važeće zakonske regulative.
Nepostojanje nacionalnog Savjeta za ZZNR je, takođe, prepoznato kao jedan od prioriteta, pa bi buduće aktivnosti trebalo da budu usmjerene ka njegovom formiranju.
Predavanja na temu ZZNR u svim srednjim školama, kao i uvođenje ZZNR u obrazovni sistem, prilagođeno specifičnim potrebama ciljnih grupa, je predloženo da bude definisano Akcionim planom implementacije za period 2022.
U cilju savladavanja problema do kojih dovodi neusaglašenost Zakona o radu i Zakona o ZZNR, predložene su izmjene radnog zakonodavstva.
Naglašeno je i da su neophodne izmjene Pravilnika o procjeni rozika, uspostavljanje modela procjene rizike sa zdravstvenog aspekta, kao i uspostavljanje modela osposobljavanja zaposlenih sa zdravstvenog aspekta. S ciljem što bezbjednijeg savladavanja prepreka izazvanih epidemiološkom situacijom, analizirana je mogućnost da se COVID-19 uvrsti na listu profesionalnih bolesti.
Skrenuta je pažnja na neophodnost transponovanja Direktive 2010/32 o sprečavanju povreda oštrim predmetima. 
Postignuta je saglasnost oko neophodnosti uvođenja izmjena kada su u pitanju stručna lica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koordinatori K1 i K2, ali i rad ovlašćenih organizacija za poslove ZZNR:
Da bi se predloženo realizovalo neophodna su izmjene brojnih pravilnika koji regulišu ovu oblast.
Da bi se došlo do kvalitetnih stručnih lica koji će svojim radom uticati na poboljšanje stanja na terenu, neophodno je, na prvom mjestu, izraditi priručnik za polaganje stručnog ispita, organizovati obuke za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita, kao i organizovati kontinuirane kvartalne obuke, sa najmanje 4 modula, koje bi stručna lica bila u obavezi da pohađaju, kao uslov koji bi im omogućavao da zadrže/produže licencu.
Slični predlozi su se mogli čuti i po pitanju koordinatora na gradilištima. Osim priručnika koji bi služio kandidatima za pripremu za polaganje ispita za koordinatora K1 i K2, takođe bi bilo neophodno organizovati obuke, kroz koje bi kandidati bili u obavezi da prođu, kako bi stekli uslov da polažu ispit i kako bi kasnije mogli da se kontinuirano edukuju u cilju što kvalitetnijeg obavljanja izuzetno odgovornih zadataka na gradilištima.
Za poboljšanje kvaliteta usluga, koje poslodavcima pružaju ovlašćene organizacije, neophodno je usvojiti godišnji plan nadzora, a rezultate nadzora učiniti javnim. Predloženo je i pronalaženje mehanizma za kontrolu kvaliteta akta o procjeni rizika i njegova verifikacija. Za postizanje ovih predloženih mjera i postizanje predviđenih ciljeva, neophodno je jačanje kapaciteta Direkcije za ZZNR, a kao najbolje rješenje je predloženo formiranje Uprave za ZZNR. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv medijima za formiranje regionalne medijske mreže

Organizacije koja se bave zaštitom i zdravljem na radu iz Makedonije, Srbije, Crne Gore Kosova i Albanije, odnosno BALcanOSH mreža, realizuju regionalni projekat „Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji je finansiran od strane Evropske Komisije, a čija realizacija će trajati narednih 46 meseci.

Do sada su pripremljene i distribuirane brojne brošure o zaštiti i zdravlju na radu u uslovima pandemije Covid19. Takođe je urađen i promotivni film o Covid19 i rizicima na radnim mjestima izazvanim pandemijom, na jezicima svih 5 IPA zemalja, učesnica projekta.

Pripremljen je i distribuiran „Izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih saveta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama“.

U okviru ovog projekta BALcanOSH mreža je pozvala sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada.

Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavanje njene političke, ekonomske i društvene reforme u evropskim integracijama.

U okviru projekta održana je prva radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izveštavanja na regionalnom nivou od 20. do 23. oktobra u Ohridu.

Na radionici je učestvovalo 15 novinara iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije a predavači su bili poznati makednoski komunikolog i novinarka Bojan Kordalov i Santa Argirova.

S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Završna konferecija u okviru projekta“Gradi znanje – zaštiti sebe” i promocija Vodiča za inspektore rad za oblast zaštite i zdravlja na radu
08. oktobar 2021.

Završna konferencija u okviru projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“ je održana 08.oktobra 2021. godine u hotelu CUE.
Na konferenciji, na kojoj je bilo prisutno 30 učesnika, predstavljeni su rezultati jednogodišnjeg projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja. Osim toga, prezentovan je Vodič za inspektore koji je izrađen u cilju da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Cilj konferencije je bilo unapređenje zaštite na radu na gradilištima, ali i unapređenje rada inspektora za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Inspekcija rada se, pored nedostatka opreme, suočava i sa problemom ograničenog broja inspektora sa tehničko–ekspertskim znanjima potrebnim za inspekcijski nadzor na gradilištima. Iz tog razloga je potrebno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbjedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima.

Imajući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, kroz Vodič koji je izrađen u okviru aktivnosti projekta i koji je ovom prilikom prezentovan, inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja upoznali su se se sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru. Publikovani Vodič će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta na gradilištima, budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprečavanju nesreća na gradilištima i problem zdravlja, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu35(b).

Planirano je da konferenciju otvore predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, međutim kao oni nijesu bili u mogućnosti da uzmu učešće, to je učinila Đina Janković, predstavnica Udruženja zaštite na radu Crne Gore i koordinatorka projkta.
Nakon prezentovanja Vodiča za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru, čiji je autor Zlatko Popović, inspektor rada i koordinator za poslove zaštite i zdravlja na radu (UIP), uslijedila je diskusija, budući da su svi prisutni bili iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, imali brojna pitanja za inspektore.

Jedan od zaključaka ove konferencije je bilo i to da cilj svih nas bude obezbjeđivanje onoga što Zakon o ZZNR podrazumijevaeva – “obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom“. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da ostvari najviši nivo zaštite i zdravlja na radu, da se neželjene posljedice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću mjeru (prihvatljivi rizik) odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osjećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje osnovnog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom djelovanju i povezivanju svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou.

Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih, a time i njih kao građana, većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa. Nizak nivo zaštite i zdravlja na radu utiče na: sniženje motivacije, smanjenje radnog učinka, povećanje fluktuacije, povećanje broja povreda na radu, povećanje stope bolovanja i povećanje stope invaliditeta. Nesreće na radu i povrede smanjuju bruto domaći proizvod i smanjuju dobrobit države i drugih subjekata. Svaka povreda na radnom mjestu i svako profesionalno oboljenje, koje stekne zaposleni na radnom mjestu, za poslodavca je veliki trošak. Umorni, demotivisani i nezadovoljni zaposleni nijesu produktivni, efikasni i kreativni pri radu, a iz toga proizlaze najveći gubici za poslodavca.

Trenutna epidemiološka situacija kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, nam je pokazala koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna, kao i koliko tek treba da se radi na njenom unapređenju, a svjesni činjenice da su zaposleni u Crnoj Gori najveći resurs i da zdravlje zaposlenih na radnim mjestima predstavlja prioritet, svi očekujemo da će zaštita i zdravlje na radu biti jedan od prioroteta u radu Vlade Crne Gore.

Kada su poslodavci u pitanju, najvažnije je, da oni shvate da ulaganje u zaštitu i zdravlje svojih zaposlenih nije biznis barijera, već ulaganje u najvažniji kapital svake kompanije, što ih čini prepoznatim, društveno odgovornim, ali i konkurentnim i poželjnim poslodavcem na tržištu rada.

Jedno od pokrenutih pitanja je bio i kvalitet rada ovlašćenih organizacija. U Crnoj Gori ima preko 40 ovlašćenih organizacija, preko 500 lica koji su položili stručni ispit. Od tog broja, predpostavlja se da samo 1/3 njih radi na poslovima ZZNR. Ono što je pozitivno u svemu tome, sa čime su se i učesnici konferencije složili, jeste da se iz kvantiteta može selekcijom dobiti kvalitet

Pokrenuto je i pitanje u vezi zvaničanog Pravilnika o ovlašćenim organizacijama, koji je star 16 godina, i postignuta je saglasnost da Udruženje pokrene inicijativu za izmjenu istog.

U narednom periodu će takođe biti aktuelizovano pitanje na temu zašto i kako je moguće da resorna ministarstva nemaju izrađen Akte o procjeni rizika, niti imaju stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu.

Kao veliki problem je izdvojen i rad koordinatora K1 i K2, s kojim se na terenu suočavaju kako ovlašćena stručna lica, ovlašćene organizacije, tako i inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu.

Podgorica, 10.10.2021. godine
Izvještaj pripremila i sačinila Đina Janković 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promocija Vodič za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru

Poštovani,

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje Završnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, na kojoj će biti predstavljen Vodič za inspektore koji je izrađen u cilju da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu.
Obuke će se održati, u petak, 08. oktobra, u 12.00h u Hotelu CUE.

Cilj

Cilj ove konferencije je unapređenje rada inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Inspekcija rada se, pored nedostatka opreme, još suočava i sa problemom ograničenog broja inspektora sa tehničko – ekspertskim znanjima potrebnim za inspekciju na gradilištima. Iz tog razloga je potrebno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbjedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima. Imaući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, cilj ove konferencije je da se inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu upoznaju sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole usloova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru.
Na konferenciji će, takođe, biti predstavljen i Vodič, izrađen namjenski za ovu priliku.
Publikovani Vodič će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta na gradilištima, budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprečavanju nesreća na gradilištima i problem zdravlja, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu35(b).

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

POZIV ZA MEDIJSKE ORGANIZACIJE/NOVINARE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ MEDIJSKOJ MREŽI U OBLASTI RADA

U okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj Uniji“ prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava podržanom i finansiranom od strane Evropske Unije BALcanOSH mreža poziva sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada. Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavalje njene političke, ekonomske i društvene reforme u Evropskim integracijama. Specifični ciljevi:
-Podrška stalnom poboljšanju novinarske nezavisnosti i profesionalizma i jačanje integriteta medija;
-Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, a naročito pravima zaposlenih, smanjunju broja povreda na radu i profesionalnih bolesti;
-Uspostavljanje saradnje i bliskog partnerstva izmjeđu regionalnih medijskih organizacija, civilnog društva i BALcanOSH mreže, a sve u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih i zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Na ovaj način biće uključeno najmanje petnaest novinara iz Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije i Crne Gore.
Novinari koji budu odabrani imaće priliku da budu dio sledećih aktivnosti:
Radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izvještavanja;
Postanu članovi i djeluju u okviru neformalne medijske mreže čemu će predhoditi potpisivanje memoranduma o saradnji;
Da daju podršku u pripremi medijskih priča/članaka i njihovom dijeljenju, odnosno objavljivanju na regionalnom nivou;
Učestvuju na povremenim konsultativnim sastancima mreže medijskih organizacija;
Učestvuju na razvoju inovativnog IT rješenja, koje bi poslužilo kao alat podrške u radu mreže;
Budu uključeni u promotivne aktivnosti u okviru projekta;
Imaju mogućnost učestvovanja u šemi podrške koja se finansira u okviru ovog projekta.
Prijavu i imenovanje osobe koja će učestvovati u aktivnostima regionalne medijske mreže u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu, uz kratku biografiju potrebno je poslati na mail kontakt@mzzpr.org.mk
Molimo vas da prijavite svoje predstavnike najkasnije do 08.10.2021.godine do 17h.
Prijavu ćete naći na priloženom linku.
S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR