how to make a site for free

Arhiva novosti

Mobirise

06.novembar 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka mladih o radnim pravima i zaštiti i zdravlju na radu Budva, 03. do 05.novembar 2023. 

U okviru projekta "Rights UP, Rise UP", koji je podržan kroz program "OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika -M'BASE" koji sprovode Centar za građansko obrazovanje - CGO Friedrich-Ebert-Stiftung Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore Politikon mreža...

29.oktobar 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalna konferencija "QUO VADIS OSH?"
Kopaonik, 25-27.10.2023

U periodu od 25. do 27.10.2023. godine, na Kopaoniku održana je konferencija "QUO VADIS OSH?". Na događaju je prisustvovalo ukupno 90 učesnika iz zemalja regiona Balkana koje su obuhvaćene IPA programom, kao i predstavnici zemalja Evropske unije. Iz Crne Gore je učestvovalo 27 predstavnika...

19. oktobar 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Konferencija "Mladi i dostojanstveni rad

U okviru projekta „RIGHTS UP, RISE UP!“ koji je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje - CGO, @Friedrich-Ebert-Stiftung , Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža...

11. oktobar 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Organizacije Zapadnog Balkana traže da se radnička i socijalna prava uključe u Berlinski proces

- Saopštenje za medije -

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana objavilo je danas zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uključena u Berlinski proces i diskusije o zajedničkom tržištu, saopštio je Centar za politike emancipacije. U pismu, organizacije pozivaju lokalne vlade, regionalna tijela i EU da daju prioritet radničkim i socijalnim pravima u okviru dalje ekonomske integracije, posebno Zajedničkog regionalnog tržišta ZB...

04.oktobar 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

20 ORGANIZACIJA IZ ZAPADNOG BALKANA POTPISALO MANIFEST O DOSTOJANSTVENOM RADU

- Saopštenje za medije -

Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Centar za ženska prava i Savez za djecu i mlade-KUĆA bili su predstavnici iz Crne Gore na regionalnoj konferenciji o dostojanstvenom radu na Zapadnom Balkanu. Okupivši preko 20 organizacija i stručnjaka iz cijelog regiona, konferencija je održana u Draču od 28. do 30. septembra, u organizaciji Instituta za socijalnu politiku Musine Kokalari iz Prištine, Centra za politike emancipacije iz Beograda i Centra za kritiku i društvenu emancipaciju iz Tirane. Glavni cilj konferencije bilo je stvaranje zajedničkog „Manifesta o dostojanstvenom radu“, koji ocrtava ključne principe i ciljeve koje će novoformirana regionalna koalicija u sinergiji težiti da ostvari... 

20.jul 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Rad na visokim temperaturama

Dana 18.07.2023. naša Đina Janković je bila gošća u jutarnjem programu RTCG-a, a tema programa je bila zaštita i zdravlje na radu na ekstremnim temperaturama.
Iako Zakon o zaštiti i zdravlju na radu u Crnoj Gori ne definiše eksplicitno rad na visokim temperaturama, propisane su mjere i preporuke kroz dva podzakonska akta: Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini, te Pravilnik o mjerama zaštite na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima... 

10.jun 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

IPA Regionalna konferencija EU-OSHA
07. – 08.06.2023. Ljubljana

Od 07. do 08. juna 2023. godine, u Ljubljani je održana I Regionalna IPA konferencija na kojoj su učestvovale države članice, države kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje Europskoj uniji, a tema konferencije je bio inspekcijski nadzor u oblasti psihosocijalnih rizika na radu... 

04 maj. 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka ,,Izrada planova prikupljanja sredstava“
Podgorica, Upbeat Hub 26.04.2023. 

U organizaciji CRNVO, 26.04.2023. godine je održana obuka koja je okupila 16 predstavnika različitih NVO organizacija, među kojima su bile i dvije predstavnice iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Sandra Lalević i Karolina Popović. Cilj obuke bio je upoznavanje učesnika o važnosti prikupljanja sredstava, izvorima finansiranja i koracima izrade strateškog plana...

30.april 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Konferencija "Zdravo radno okruženje kao osnovno pravo na rad" Hotel CUE, 28.04.2023.

Povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Uprave za inspekcijske poslove, održana je konferencija pod sloganom "Zdravo radno okruženje kao osnovno pravo na rad" 28.04.2023. godine u hotelu CUE, u Podgorici... 

15.mart 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja stručna škola „ Ivan Uskoković '', u Podgorici

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, , u saradnji sa NVO MADOP, 09.03.2023. uspješno realizovalo dvanaesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ovo je drugo predavanje koje je, na molbu predmetnih nastavnika, organizovano za učenike 1. i 2. razreda – smjera automehatronika, u JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković''...

12.mart 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Monitoring projekta “Unapređenje uslova rada i zaštite I zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU”

U okviru aktivnosti od strane EU - Result Oriented Monitoring (ROM) - 9. i 10. februara je došlo do posjete projektu “Enhance labour conditions and occupational safety and health as a support to the Western Balkans towards accessing the European Union", od strane, za ovu priliku određenog monitora iz Brisela – Edina Jahića. Cilj ROM-a je da u ime EU, koja finasira ovaj projekat utvrdi napredak projektnih aktivnosti do tog datuma, u svakoj od zemalja uključenih u ovaj regionalni projekat...

12.mart 2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak članova projektnog tima i Upravnog odbora UZNR CG 

Dana 01.02.2023. održan je sastanak članova Upravnog odbora. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Zlatko Popović, Slavica Grgurović, Anđa Strugar, Marjan Brčić, Andrijana Kaljević, Sanja Dujović, Radmila Mićović, Rajko Radusinović, Đina Janković i pripravnice Sandra Lalević i Karolina Popović...

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR