free bootstrap templates
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Ciljevi

Razvijanje aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

VIZIJA

Poboljšanje uslova rada i radne sredine u Crnoj Gori

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

SARADNJA

Saradnja sa organizacijama koje se bave zaštitom na radu

Novosti

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promo spot za kampanju "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"


Priručnik za mlade: Šta mladi treba da znaju o zaštiti i zdravlju na radu


07
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 06.02.2024.

U okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika“, koji realizuje Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP i Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovana je obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Obuci koja je održana 06.02.2024. prisustvovalo je 30 novinara... 

22
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca 22.01.2024. 


Dana 22. januara 2024. godine održan je važan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca, okupljajući relevantne aktere sa ciljem istraživanja pitanja radnih prava mladih, njihove zaštite, kao i promocije zdravlja na radu...

15
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa
15.01.2024.

Dana 15.01.2024. održan je ključni sastanak u prostorijama Sindikata uprave i pravosuđa, sa ciljem jačanja saradnje u promociji zaštite i unapređenja zdravlja na radu, kao i unapređenja radnih prava, sa posebnim naglaskom na pitanja koja se odnose na mlade. Sastanku su prisustvovali relevantni akteri iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i sindikalnog pokreta...

27
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak Malog kabineta 26.12.2023. 

Održan je sastanak malog kabineta s ciljem definisanja tema savjetovanja, čija organizacija je planirana za april/maj 2024. godine. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Boško Radulović, Branislav Šebek, Đina Janković i Radoslav Pejović...

10
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Regionalni forum o radnim pravima
Priština, 07-08.12.2023.

Centar za politiku i zagovaranje, Lens i Iniciativa Kosovare per Stabilitet - IKS održali su prvi regionalni forum o radnim pravima, na temu Održivost u neizvjesnim vremenima, u okviru projekta HumanRightivism podržanog od strane Ambasade Švedske u Prištini putem Fonda za razvoj zajednice (CDF)...

30
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
III sastanak sa predstavnicima javnih institucija
30.11.2023.


Treći po redu sastanak, sa predstavnicima javnih institucija, održan je 30.11.2023. Sastanak predstavlja ključni segment aktivnosti projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji", koji se finansira od strane Evropske komisije...    

28
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
II sastanak sa predstavnicima OCD i sindikatima 28.11.2023. 


Drugi po redu sastanak, sa predstavnicima OCD i sindikatima, održan je 28.11.2023. Sastanak je dio aktivnosti projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji", koji finansira Evropska komisija...

27
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
I sastanak sa stručnjacima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 27.11.2023


27.11.2023. održan je prvi sastanak sa 20 stručnjaka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Sastanak je dio inicijative koja proizlazi iz zaključak konferencije "QUO VADIS OSH?", održane na Kopaoniku od 25. do 27.10.2023. godine, u okviru projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji"...  

10
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Panel diskusija "Standard MEST ISO 45001 u funkciji poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu"
10.11.2023.

Bezbjedno i zdravo radno mjesto, koje obezbjeđuje uslove na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, stvara pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih. Neophodno je da se pravo na bezbjedno i zdravo radno mjesto poštuje na svim nivoima i da su svi odgovorni uključeni u stvaranje takvog radnog okruženja, uspostavljajući na taj način kulturu bezbjednosti i zdravlja na radu.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Članstvo

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Postanite član

Pravna i fizička lica mogu biti članovi udruženja. Ispunite prijavu za članstvo. OVDJE

Članovi udruženja

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR