Web design by UZNR CG 

KONVENCIJE MOR-a

 

UDRUŽENJE ZAŠTITE NA RADU

CRNE GORE

ul. 4. jula 109, 81000 Podgorica

ŽIRO RAČUN : 550 - 3726 - 60  Podgorička banka 

+382 (0) 20 671 340

+382 (0) 69 484 031

 

PRISTUPNICA 
UDRUŽENJU ZAŠTITE NA RADU

Prijava za polaganje stručnog ispita

uznr@t-com.me