SPISAK LICA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM

                ZA POSLOVE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

RED. BR. IME I PREZIME PREDUZEĆE ADRESA
1 SLOBODAN DRAŠKOVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
2 BRANISLAV ŠEBEK MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
3 VELIMIR PERAZIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
4 IVAN MIJOVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
5 SREĆKO STOJKOVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
6 MIROSLAV JAREDIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
7 VESELIN NIKČEVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
8 VLADIMIR FILIPOVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. ZNR CETINJSKI PUT BB PODGORICA
9 SLAVICA GRGUROVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
10 SAŠA LEKIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
11 DRAGICA PEROVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
12 ALEKSANDAR DUBORIJA JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
13 BRANKO TODOROVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
14 DRAGAN SAVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
15 MILOŠ BAKIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
16 ŽARKO ASANOVIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
17 DEJAN GOJKOVIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
18 DRAGOMIR POPOVIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
19 BOŠKO PEROVIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
20 MILJAN MARTINOVIĆ SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
21 JOVAN MILOSAVLJEVIĆ TEHNO CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
22 ZDENKO JANKOVIĆ TEHNO CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
23 DANIJELA JEVRIĆ   MILOŠA OBILIĆA 367/II PODGORICA
24 RADOVAN SINĐIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
25 MIHAILO GŠTALTER ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
26 GORDANA VUKALOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
27 LJILJANA MIRKOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
28 MITAR VIDOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
29 BOŠKO RADULOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
30 BRANKA GOLUBOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
31 ĐORĐE MRVALJEVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
32 NEBOJŠA VUJOŠEVIĆ INGINSPEKT DOO PODGORICA CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA
33 NIKOLA VUJOŠEVIĆ INGINSPEKT DOO PODGORICA CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA
34 SENAD MEHOVIĆ INGINSPEKT DOO PODGORICA CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA
35 RAJKO MATOVIĆ VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
36 BORIS VUKADIN VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
37 MILJAN ĐURKOVIĆ VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
38 DANILO RADOMAN VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
39 NEVENKA ĐURKOVIĆ VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
40 ŽELJKO PRTINA VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
41 MILORAD JARAMAZ VU – TI INŽENJERING DOO BAR MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR
42 DUŠAN POPOVIĆ MEZON DOO DANILOVGRAD BANDIĆI BB DANILOVGRAD
43 NEBOJŠA NIKITOVIĆ MEZON DOO DANILOVGRAD BANDIĆI BB DANILOVGRAD
44 ČASLAV VUKČEVIĆ IBPI DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
45 GORAN GRKOVIĆ IBPI DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
46 MILOJICA ZINDOVIĆ IBPI DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
47 SREĆKO ŠENK IBPI DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
48 RAJKO RADUSINOVIĆ RAJRAD DOO CETINJE IV PROLETERSKE S-6 CETINJE
49 DRAGICA RADUSINOVIĆ RAJRAD DOO CETINJE IV PROLETERSKE S-6 CETINJE
50 DRAGAN ČIČKOVIĆ LUČIĆ DOO HERCEG NOVI SUTORINA 15 HERCEG NOVI
51 KRSTO VUKANOVIĆ LUČIĆ DOO HERCEG NOVI SUTORINA 15 HERCEG NOVI
52 MILORAD TERZIĆ EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA PODGORICA IVANA MILUTINOVIĆA 12 PODGORICA
53 VESNA KOVAČEVIĆ TREBJESA AD NIKŠIĆ NIKŠIĆ
54 SNEŽANA ŠĆEPANOVIĆ Z-CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
55 VASA KRTOLICA MONTAVAR – METALAC DOO NIKŠIĆ BULEVAR 13  NIKŠIĆ
57 SANJA DUJOVIĆ KAP AD PODGORICA DAJBABE BB PODGORICA
58 SVETOZAR STOJOVIĆ KAP AD PODGORICA DAJBABE BB PODGORICA
59 RISTO LEKIĆ ELEKTRO CENTAR LEKIĆ DOO BAR RONKULA 25 BAR
60 NENAD VUJOVIĆ ELEKTRON DOO PODGORICA KARAĐORĐEVA 4 PODGORICA
61 TANJA GOMILANOVIĆ JUGOINSPEKT DOO PODGORICA NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA
62 BORIS BIŠEVAC JUGOINSPEKT DOO PODGORICA NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA
63 GORDANA DAJKOVIĆ JP ČISTOĆA PODGORICA VUKA KARADŽIĆA BB PODGORICA
64 NENAD CVETKOVIĆ BRD TOLE DOO KOTOR TRG OD ORUŽJA BB KOTOR
65 RADINKO KOSTIĆ LARS FIRE DOO PODGORICA KARAĐORĐEVA 5 PODGORICA
66 ALEKSANDAR NIKOLIĆ PROMONTE GSM PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA
67 BRANISLAV ANASTASIJEVIĆ TECHNOSTEEL HVT A.D. NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
68 LJUBINKA KEKOVIĆ ŽELJEZNICA CG AD PODGORICA GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BB PODGORICA
69 JELENA BRAJOVIĆ EKOSYSTEM CG DOO PODGORICA CRNOGORSKIH SERDARA 4/1 PODGORICA
70 DRAGOLJUB ŠOFRANAC CRNAGORAPUT AD PODGORICA HERCEGOVAČKA 100 PODGORICA
71 MILIJA MLAĐENOVIĆ ČELEBIĆ DOO PODGORICA STUDENTSKA 15 PODGORICA
73 DALIBOR KOMATINA BRODOGRADILIŠTE BIJELA AD HERCEG NOVI BIJELA BB HERCEG NOVI
75 ESAD CRNOVRŠANIN JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE OMLADINSKA BB ROŽAJE
76 SAFET DACIĆ JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE OMLADINSKA BB ROŽAJE
77 RASIM CAMIĆ JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE OMLADINSKA BB ROŽAJE
78 SAFET DACIĆ JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE OMLADINSKA BB ROŽAJE
79 RASIM CAMIĆ JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE OMLADINSKA BB ROŽAJE
80 TANJA ĐURIČIĆ TEHNO CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
81 ACO DUMOVIĆ TEHNO CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
82 MILE CICMIL TEHNO CONTROL DOO PODGORICA HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA
83 AMIRA VUKMIROVIĆ CVU MELJINE HERCEG NOVI MELJINE BB HERCEG NOVI
84 GROZDANA RAJKOVIĆ GRAĐEVINAR AD PODGORICA 4. JULA 54 PODGORICA
85 DARA RADONJIĆ EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA KOTOR SV. STASIJE K-11, DOBROTA KOTOR
86 LJILJANA KONJEVIĆ SPINEL DOO KOTOR DOBROTA, III PUT BB KOTOR
87 SONJA IVANOVIĆ KC CRNE GORE LJUBLJANSKA BB PODGORICA
88 DIVNA JANKOVIĆ JKP KOLAŠIN BABLJAK KOLAŠIN
89 DANIJELA RADUNOVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
90 ŽELJKO DOBRAŠINOVIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA 19. DECEMBRA 22 PODGORICA
91 DRAGAN KALINIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
92 MIODRAG SAVELJIĆ MTRZ SAVA KOVAČEVIĆ TIVAT SELJANOVO A-4 PODGORICA
93 DARKO GARDAŠEVIĆ ELEKTRON DOO PODGORICA TARABOŠKA 1, ZABJELO PODGORICA
94 RANKO ZEKIĆ JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
95 RADOMIR ŽUJOVIĆ JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
96 PREDRAG NOVOSEL JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
97 NIKOLA SVRKOTA JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
98 RADE GARDAŠEVIĆ KC CRNE GORE LJUBLJANSKA BB PODGORICA
99 NOVO GOVEDARICA KC CRNE GORE LJUBLJANSKA BB PODGORICA
100 BOŠKO BANIĆEVIĆ LUČIĆ DOO HERCEG NOVI SUTORINA 15 HERCEG NOVI
101 BRANKO BANOVIĆ JP RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
102 SONJA MUGOŠA MTEL DOO PODGORICA KRALJA NIKOLE 27A PODGORICA
103 NATAŠA JOVANOVIĆ POŠTA CRNE GORE DOO PODGORICA KRALJA NIKOLE BB PODGORICA
104 ZORICA MILOŠEVIĆ ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
105 MIRJANA LAKIĆ - GLOBAREVIĆ ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA
106 MILENKA VRANEŠ GRUJIČIĆ JZU DOM ZDRAVLJA BAR BAR
107 SREĆKO PREBIRAČEVIĆ MACE DOO PODGORICA VRANIĆI BB PODGORICA
108 ALEKSANDRA KALEZIĆ HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR HOTEL MONTENEGRO P. FAH 21 BUDVA
109 SVETLANA VUKSANOVIĆ LIKRAD DOO PODGORICA NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA
110 MARA ČOLAKOVIĆ  ICM AD NIKŠIĆ  VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ 
111 ZLATKO SEKULOVIĆ  ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA  VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA 
112 RADOMIR ŽIVKOVIĆ  ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD NIKŠIĆ  VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ 
113 MATO BRGULJAN  EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA TIVAT  TIVAT 
114 VESELIN PIĆURIĆ  JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "VASO ALIGRUDIĆ"  VASA RAIČKOVIĆA 26 PODGORICA 
115 RADA ŽIVKOVIĆ  JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "VASO ALIGRUDIĆ"  VASA RAIČKOVIĆA 26 PODGORICA 
116 ZORAN JOVOVIĆ  ELEKTROVOD DOO PODGORICA  VRANJSKE NJIVE BB - ROGAMI PODGORICA 
117 VELIBOR BULATOVIĆ  VOJSKA CRNE GORE - VAZDUHOPLOVNA JEDINICA GOLUBOVCI  GOLUBOVCI BB PODGORICA 
118 STOJAN VASILJKOVIĆ  ELEKTROINŽENJERING DOO TIVAT  SHOPING CENTAR TIVAT 
119 DRAGICA NENEZIĆ     ŽELJEZNIČKA 59 NIKŠIĆ 
120 VESELIN VUJOVIĆ  ELEKTRON DOO PODGORICA  TARABOŠKA 1 - ZABJELO PODGORICA 
121 MILOŠ MILOŠEVIĆ  BRD TOLE DOO KOTOR  TRG OD ORUŽJA BB KOTOR 
122 TONI ZARKOV  SIGURNOST DOO PODGORICA  BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA 
123 VESELJKO KOMNENOVIĆ  ICM AD NIKŠIĆ  VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ 
124 SLAVKO ĐUKIĆ  SIGURNOST DOO PODGORICA  BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA 
125 DUŠAN SEKULIĆ  HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR  P. FAH 21 BUDVA 
126 LJILJANA ZORIĆ  MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ  PETRA KOMNENIĆA BB NIKŠIĆ 
127 DRAGIĆ ZEKOVIĆ  ICM AD NIKŠIĆ  VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ 
128 NENAD MARKOVIĆ  CRNA GORA - INŽENJERING AD NIKŠIĆ  VUKA MIĆUNOVIĆA 3B NIKŠIĆ 
129 RADUŠA PERUNIČIĆ  KAP AD PODGORICA  DAJBABE BB PODGORICA 
130 AMALIJA KERIN STOJOVIĆ  JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI  HERCEG NOVI 
131 GORDANA NIKOLIĆ  BONESA DOO BAR  TRŽNI CENTAR BAR 
132 DRAGAN MARKOVIĆ  HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR  P. FAH 21 BUDVA 
133 ZORICA POPOVIĆ  ŽELJEZNICA CRNE GORE AD PODGORICA  TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 PODGORICA 
134 SVETLANA MARAŠ  KC CRNE GORE PODGORICA  18. JULA 68 PODGORICA 
135 VESNA POPOVIĆ  JP POGREBNE USLUGE PODGORICA  HAJDUK VELJKOVA 31 PODGORICA 
136 MARINA LONČAR  KAP AD PODGORICA  DAJBABE BB PODGORICA 
137 MITAR VIŠNJIĆ  KAP AD PODGORICA  DAJBABE BB PODGORICA 
138 SNEŽANA VELJKOVIĆ  TEHNOPUT DOO PODGORICA  BOHORSKA 24 PODGORICA 
139 ILIJA BRČIĆ  ELETTROENGENEERING DOO TIVAT  SELJANOVO 3, LAMELA D-1/12 TIVAT 
140 VESNA NIKČEVIĆ  ICM AD NIKŠIĆ  VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ 
141 BRANKA MIRKOVIĆ  ICM AD NIKŠIĆ  VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ 
142 MARJAN BRČIĆ  ELETTROENGENEERING DOO TIVAT  SELJANOVO 3, LAMELA D-1/12 TIVAT 
143 MILORAD FILIPOVIĆ  INGINSPEKT DOO PODGORICA  CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA 
144 VERA KELJANOVIĆ  KAP AD PODGORICA  DAJBABE BB PODGORICA 
145 DUŠAN LEKA  VOJSKA CRNE GORE  DŽORDŽA VAŠINGTONA (UNISTAN 366) PODGORICA 
146 BRANO MILOŠEVIĆ  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE  STJEPAN MITROVA LJUBIŠA BB PODGORICA 
147 DRAGAN MITROVIĆ  ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE  VUKA KARADŽIĆA 2 NIKŠIĆ 
148 DUŠKO NIKOLIĆ  BUDVANSKA RIVIJERA AD BUDVA  MAINSKI PUT 28 BUDVA 
149 SANJA ZEKIĆ  ATENA BOHOR DOO BUDVA  MEDITERANSKA 11 BUDVA 
150 OTO IKER  ELETTROENGENEERING DOO TIVAT  RADOVIĆI, NOVA ZGRADA 2/5 
151 GORAN ŠĆEPANOVIĆ  JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA  CETINJSKI PUT BB PODGORICA 
152 MILAN MARJANOVIĆ HEMOMONT DOO PODGORICA 8. MARTA 55 PODGORICA
153 GORAN NIKČEVIĆ ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE  VUKA KARADŽIĆA 2 NIKŠIĆ 
154 DRAGANA LUKŠIĆ ŽELJEZNIČKI PREVOZ AD PODGORICA IVA NOVAKOVIĆA BB SUTOMORE BAR
155 MILORAD GILJAČA MACE DOO PODGORICA MARKUŠEVINA BB TIVAT
156 ALEKSANDAR ŠĆEPANOVIĆ NIKPEK GRADSKA PEKARA NIKŠIĆ SERDARA ŠĆEPANA 1 NIKŠIĆ
157 MILAN RADOVIĆ   BULEVAR V PROLETERSKE 255 PODGORICA
158 NIKOLA MRŠULJA   KOTOR
159 DRAGIĆ MARKOVIĆ JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR VOJISLAVLJEVIĆA 16/56 PODGORICA
160 RANKO STOJANOVIĆ   SELJANOVO LAMELA A4 TIVAT
161 MILAN SOČANAC INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA VRANIĆI BB PODGORICA   
162 IGOR BAKIĆ INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA VRANIĆI BB PODGORICA   
163 VLADIMIR IVANOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ ED PODGORICA STARA VAROŠ BLOK 7 ULAZ 2 PODGORICA
164 KRSTO BISKUPOVIĆ SPINEL DOO KOTOR DOBROTA PLAGENTI 3 KOTOR
165 JOVAN LEKIĆ LEKIĆ DOO BAR 24. NOVEMBRA 12/D BAR
166 VALENTINA RADEVIĆ JZU OPŠTA BOLNICA KOTOR ŠKALJARI BB KOTOR
167 DRAGOMIR VOJINOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ HE PIVA DRAGOVOLUČKA 18 NIKŠIĆ
168 LJUBIŠA JOČIĆ ELEKTROGRADNJA AD PODGORICA KRALJA NIKOLE 99 PODGORICA
169 BOŽIDAR BRAJKOVIĆ   ZABJELO, LAMELA L - 4 PODGORICA
170 NOVAK STANIŠIĆ   NOVA MAHALA 94 ULCINJ
171 SRETEN POPOVIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA   
172 ŽELIMIR KAPOR TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA   
173 DARINKO ŠOŠKIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA   
174 DEJAN GOMILANOVIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA   
175 ANA ĐELOŠEVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA  CETINJSKI PUT BB PODGORICA 
176 DRAGAN MUSIĆ   ORJENSKOG BATALJONA 20 HERCEG NOVI
177 AMRA ŠTULIĆ MESOPROMET DOO BIJELO POLJE INDUSTRIJSKA BB BIJELO POLJE
178 ZORAN HADŽIABDIĆ JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE BIJELA AD HERCEG NOVI   BIJELA BB HERCEG NOVI   
179 ZORAN KRIVOKAPIĆ   AHMETOV BRIJEG BAR
180 SLAVKO KILIBARDA   PEKA PAVLOVIĆA P+4 NIKŠIĆ
181 VESKO NIKOLIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA   
182 IGOR JOVOVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA  CETINJSKI PUT BB PODGORICA 
183 IVANA VUKMIROVIĆ MERCATOR CG PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2
184 ČEDO MRVALJEVIĆ   MIHAILA LALIĆA 18 PODGORICA
185 ZORAN MIĆUNOVIĆ PENTOR DOO NIKŠIĆ VESELINA MASLEŠE 21 NIKŠIĆ
186 ELVIR MUCEVIĆ MESOPROMET DOO BIJELO POLJE INDUSTRIJSKA BB BIJELO POLJE
187 RAJKO LALATOVIĆ RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 13 JULA 30 NIKŠIĆ
188 LAZAR PEJOVIĆ TRGOGRADNJA DOO SURDULICA MILANA KUČA 3 PODGORICA
189 RANKO JOVANOVIĆ   MEŠE SELIMOVIĆA 8 PODGORICA
190 IGOR JOVANOVIĆ PUTEVI DOO PODGORICA PETRA LUBARDE 43 PODGORICA
191 SVETLANA KASTRATOVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
192 SONJA VUČEVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
193 MIRJANA DABOVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
194 SANELA LAVROVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
195 VLADO DROBNJAK ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
196 NEBOJŠA MRKAJIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
197 DALIBORKA MRŠULJA SPINEL DOO KOTOR DOBROTA, III PUT BB KOTOR   
198 MARINA GAVRILOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ BULEVAR REVOLUCIJE 2 BAR
199 BUDIMIR RAŠOVIĆ CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56 PODGORICA
200 SLAVICA ŠĆEKIĆ TRŽNICE I PIJACE DOO PODGORICA OKTOBARSKE REVOLUCIJE 124 PODGORICA
201 VERA RAŠOVIĆ 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
202 SVETOZAR DEDIĆ KIPS DOO PODGORICA VELJKA VLAHOVIĆA 90 PODGORICA
203 NATAŠA CIKIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
204 NEBOJŠA PAVLOVIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
205 NEDA KRSTAJIĆ JP KOMUNALNE USLUGE ZETSKIH VLADARA BB PODGORICA
206 DARKO VUČINIĆ ABS DOO NIKŠIĆ IV CRNOGORSKE 9/10 NIKŠIĆ
207 MOJAŠ ĐUROVIĆ JP NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
208 TATJANA JOVOVIĆ KC CRNE GORE IVANA VUJOŠEVIĆA 24 PODGORICA
209 LJUBAN TMUŠIĆ MUP CG  ZAGORIČ BB
210 SAŠA TOŠIĆ MUP CG  SAVA OROVIĆA BB PODGORICA
211 RADOMAN BAKIĆ JP KOMUNALNE USLUGE ZETSKIH VLADARA BB PODGORICA
212 VESELIN VUKČEVIĆ INPEK AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
213 PETAR IVANOVIĆ   SLATINA ANDRIJEVICA
214 FILIP LOPIČIĆ INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
215 SANJA NEŠIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA  V PROLETERSKE 259 PODGORICA
216 VASILIJE MARTINOVIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
217 ALEKSANDRA MARTIĆ   ACA PRIJIĆA BB TOLOŠI PODGORICA
218 ANĐA GRGUROVIĆ JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA  CETINJSKI PUT BB PODGORICA 
219 VESNA DRAGAŠ KC CG MILANA RAIČKOVIĆA BB PODGORICA
220 MLADEN MITROVIĆ   RADOSAVA BURIĆA 191 PODGORICA
221 RADA KOVAČEVIĆ   EPCG VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
222 ZDRAVKO ĐURĐEVAC JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
223 NINELA PLAMENAC JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" PODGRAD BB BAR
224 MILISAV MINIĆ   BIJELO POLJE
225 KENAN KATANA JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 6 PODGORICA 
226 BLAŽO ĐUROVIĆ   UL. PERAŠKA BB TIVAT
227 MARA PETROVIĆ   SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 22
228 NEMANJA JANKOVIĆ TEHNO CONTROL DOO PODGORICA 4. JULA BB PODGORICA
229 SRBO SRBALJANOVIĆ   UL. AVNOJ-A, LAMELA 9, STAN 6 PODGORICA
230 RADE MILOVIĆ JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 6 PODGORICA 
231 NIKOLA RADOVIĆ CG CONSING DOO PODGORICA ZMAJ JOVINA 39 PODGORICA
232 ANDRIJANA KALJEVIĆ EPCG NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
233 VESELIN BAJOVIĆ KOSTEL DOO PODGORICA STUDENTSKA 16 PODGORICA
234 RADIVOJE KRKELJIĆ   SLAVONSKA BR. 9 PODGORICA
235 JOVANA KALUĐEROVIĆ JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 6 PODGORICA 
236 MILICA ČVOROVIĆ   BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 23 PODGORICA
237 ŽELJKO ČVOROVIĆ IGP FIDIJA DOO PODGORICA STARA VAROŠ BLOK 7 PODGORICA
238 SVETLANA ĆULAFIĆ   BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 92 PODGORICA
239 SNEŽANA PEKIĆ   MARŠALA TITA 54 BAR
240 ŽIVKO ŠLJIVANČANIN EUROZOX DOO DANILOVGRAD SPUŽ BB DANILOVGRAD
241 MARIJA GRUJIĆ ŽICG AD PODGORICA TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 PODGORICA 
242 VESNA POPOVIĆ JP KOMUNALNE USLUGE ZETSKIH VLADARA BB PODGORICA
243 NATALIJA ASANOVIĆ ŽICG AD PODGORICA TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 PODGORICA 
244 BOSA ĐURIČANIN EPCG NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
245 RENATA BLAŽEVIĆ TARA –AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD MOJKOVAC V. ŠĆEPANOVIĆA B.B. MOJKOVAC
246 RADENKO DAMJANOVIĆ SAVA CAR DOO PODGORICA RIMSKI TRG 70
247 ANDRIJANA OBRADOVIĆ PIRELLA DOO DANILOVGRAD NOVO SELO BB DANILOVGRAD
248 BLAŽO KOMNENOVIĆ ICM AD NIKŠIĆ VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ
249 DARKO BURIĆ   PODGORICA
250 ALEKSANDAR BERTANJOLI   BRATSTVA JEDINSTVA 50 PODGORICA
251 FILIP LALIĆ 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
252 DUŠKO GAJOVIĆ 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
253 FERID FRLJUČKIĆ 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
254 DEJAN MATKOVIĆ    
255 MILUTIN MAROJEVIĆ SIMES INŽENJERING DOO PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA
256 ALEKSANDAR POPOVIĆ RADUČ DOO NIKŠIĆ ŽELJEZNIČKA 1/25 NIKŠIĆ
257 NATAŠA BULATOVIĆ SIMES INŽENJERING DOO PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA
258 MILICA BOŠKOVIĆ PROGRES & CO DOO NIKŠIĆ VOJA SAMARDŽIĆA BR. 6 NIKŠIĆ
259 KALTRINA KROMA VOIP DOO ULCINJ PRISTAN BB ULCINJ
260 PRVOSLAV SREDOJEVIĆ EXPO COMMERCE DOO KOTOR INDUSTRIJSKA BB KOTOR
261 NEBOJŠA JABLAN CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 18 PODGORICA
262 DAVOR RADOSAVOVIĆ 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
263 VLADIMIR BOŠKOVIĆ   JURIJA GAGARINA 9 TIVAT
264 MLADENKA VUJOŠEVIĆ ZU "INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE" PODGORICA DŽONA DŽEKSONA BB PODGORICA
265 ENES ZAJMOVIĆ POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM DOO PODGORICA VASA RAIČKOVIĆA 37 PODGORICA
266 MLADEN JAĆIMOVIĆ VODOVOD DOO PLJEVLJA KRALJA PETRA I BR. 39 PLJEVLJA
267 ŽELJKO GRUBOVIĆ HEMOMONT DOO PODGORICA 8. MARTA 55 PODGORICA
268 JADRANKA MILJANIĆ JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 6 PODGORICA 
269 NIKOLA VUKOTIĆ TELENOR DOO PODGORICA RIMSKI TRG 4 PODGORICA
270 ŽARKO NIKOLIĆ VODOVOD I KANALIZACIJA DOO CETINJE  
271 LJUBIŠA KONATAR 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BB PODGORICA
272 NIKOLA RADULOVIĆ CG CONSING DOO PODGORICA ZMAJ JOVINA 39 PODGORICA
273 ŽANA OJDANIĆ JKP CETINJE JAROSLAVA ČERMAKA BB CETINJE
274 RAJKA MIĆUNOVIĆ ING PROMICOM DOO BAR ŠUŠANJ 27 BAR
275 TANJA MIROVIĆ   BELVEDER 202 STARI BAR
276 MILUTIN POPOVIĆ JP AERODROMI CRNE GORE PODGORICA GOLUBOVCI BB PODGORICA 
277 RADOMAN OBRADOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ FC DISTRIBUCIJA PODGORICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE BERANE
278 MILAN RADOJIČIĆ PROTECTION DOO NIKŠIĆ NOVAKA RAMOVA 14-A NIKŠIĆ
279 VLADIMIR PERIŠIĆ ORTO PROJEKT DOO BIJELO POLJE TRŠOVA 58 BIJELO POLJE
280 DRAŠKO VUKANOVIĆ LOVĆEN BANKA AD PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA I SPRAT 56 PODGORICA
281 DEJAN DABOVIĆ DIGITAL INTERIORS DOO PODGORICA 8. MARTA BB PODGORICA
282 TANJA GOJKOVIĆ BALKAN LIFT DOO PODGORICA MARKA MILJANOVA 9 PODGORICA
283 VLATKO ERAKOVIĆ EPCG NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
284 SVETLANA RADOVIĆ JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE VUKA MIĆUNOVIĆA BB CETINJE
285 PEKO PETIJEVIĆ ROLE INŽENJERING DOO HERCEG NOVI 29. DECEMBRA 16 HERCEG NOVI
286 DRAGANA ZINDOVIĆ MONTENEGRO AIRLINES DOO PODGORICA BEOGRADSKA 10 PODGORICA
287 SLAĐANA PRIBAKOVIĆ TARATRANS DOO PODGORICA CETINJSKI PUT BB PODGORICA
288 BOJAN ĐORDAN EPCG NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
289 GORAN MRKELA BOMBETON DOO CETINJE PEKA PAVLOVIĆA 54 CETINJE
290 IVAN ĆUKOVIĆ LARS FIRE DOO PODGORICA KARAĐORĐEVA 6 PODGORICA
291 UROŠ GAZDIĆ JP GRIJANJE PLJEVLJA KRALJA PETRA I BB PLJEVLJA
292 DIMITRIJE BOŠNJAK   BISTRIČKA X/29 NIKŠIĆ
293 IGOR GRGUROVIĆ SI-ING DOO PODGORICA TRG NIKOLE KOVAČEVIĆA 8 PODGORICA
294 ZORAN TOMIĆ   V PROLETERSKE 142 PODGORICA
295 MILOVAN DŽAKOVIĆ INGINSPEKT DOO PODGORICA CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA
296 RADENKO VULETIĆ ZETA ENERGY DOO DANILOVGRAD SLAP ZETA BB DANILOVGRAD
297 ANDREJ GORONJA PRO-INŽENJERING DOO BEOGRAD DSD PODGORICA MARKA MILJANOVA 46 PODGORICA
298 ZORAN ZLOKOVIĆ JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE AD BIJELA HERCEG NOVI BIJELA BB HERCEG NOVI
299 MARIJA PEROVIĆ   PODGORICA
300 TANJA KENJIĆ GIP MIROX DOO BAR JOVANA TOMAŠEVIĆA G-9 BAR
301 ŠĆEPAN ŠUNDIĆ EPCG NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
302 DUŠAN ČORLIJA INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
303 BOGDAN ĆIPRANIĆ TEHNO-CONTROL DOO PODGORICA 4. JULA BB PODGORICA
304 RADA STIJEPOVIĆ DIGITAL INTERIORS DOO PODGORICA 8. MARTA BB PODGORICA
305 MILUTIN VUKOVIĆ TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL DOO NIKŠIĆ VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ
306 MLADEN VUJOVIĆ    
307 ABDUL ZUBEROVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ FC DISTRIBUCIJA ULCINJ ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE ULCINJ
308 MITAR BULATOVIĆ HARD DISCOUNT LAKOVIĆ DOO PODGORICA 4. JULA BB PODGORICA
309 MILENA ILJAZI JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE VUKA MIĆUNOVIĆA BB CETINJE
310 MILICA JANKOVIĆ SJEVER MONT DOO PODGORICA NIKŠIĆKA BB PODGORICA
311 ŽELJKO JANKOVIĆ SJEVER MONT DOO PODGORICA NIKŠIĆKA BB PODGORICA
312 NIKOLA NIKOLIĆ SIMES INŽENJERING DOO PODGORICA BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA
313 IVANA LIJEŠEVIĆ HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR HOTEL MONTENEGRO P. FAH 21 BUDVA