SPISAK LICA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM

                       ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

RED. BR.

IME I PREZIME

PREDUZEĆE

ADRESA

1

SLOBODAN DRAŠKOVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

2

BRANISLAV ŠEBEK

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

3

VELIMIR PERAZIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

4

IVAN MIJOVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

5

SREĆKO STOJKOVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

6

MIROSLAV JAREDIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

7

VESELIN NIKČEVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

8

VLADIMIR FILIPOVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

9

SLAVICA GRGUROVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

10

SAŠA LEKIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

11

DRAGICA PEROVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

12

ALEKSANDAR DUBORIJA

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

13

BRANKO TODOROVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

14

DRAGAN SAVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

15

MILOŠ BAKIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

16

ŽARKO ASANOVIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

17

DEJAN GOJKOVIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

18

DRAGOMIR POPOVIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

19

BOŠKO PEROVIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

20

MILJAN MARTINOVIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

21

JOVAN MILOSAVLJEVIĆ

TEHNO CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

22

MR. ZDENKO JANKOVIĆ

TEHNO CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

23

DANIJELA JEVRIĆ

 

MILOŠA OBILIĆA 367/II PODGORICA

24

RADOVAN SINĐIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

25

MIHAILO GŠTALTER

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

26

GORDANA VUKALOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

27

LJILJANA MIRKOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

28

MITAR VIDOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

29

BOŠKO RADULOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

30

BRANKA GOLUBOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

31

ĐORĐE MRVALJEVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

32

NEBOJŠA VUJOŠEVIĆ

INGINSPEKT DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA

33

NIKOLA VUJOŠEVIĆ

INGINSPEKT DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA

34

MILUTIN MIĆUNOVIĆ

INGINSPEKT DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA

35

SENAD MEHOVIĆ

INGINSPEKT DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA

36

RAJKO MATOVIĆ

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

37

BORIS VUKADIN

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

38

MILJAN ĐURKOVIĆ

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

39

DANILO RADOMAN

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

40

NEVENKA ĐURKOVIĆ

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

41

ŽELJKO PRTINA

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

42

MILORAD JARAMAZ

VU – TI INŽENJERING DOO BAR

MIROŠICA II 40 SUTOMORE BAR

43

DUŠAN POPOVIĆ

MEZON DOO DANILOVGRAD

BANDIĆI BB DANILOVGRAD

44

NEBOJŠA NIKITOVIĆ

MEZON DOO DANILOVGRAD

BANDIĆI BB DANILOVGRAD

45

ČASLAV VUKČEVIĆ

IBPI DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

46

GORAN GRKOVIĆ

IBPI DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

47

MILOJICA ZINDOVIĆ

IBPI DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

48

SREĆKO ŠENK

IBPI DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

49

RAJKO RADUSINOVIĆ

RAJRAD DOO CETINJE

IV PROLETERSKE S-6 CETINJE

50

DRAGICA RADUSINOVIĆ

RAJRAD DOO CETINJE

IV PROLETERSKE S-6 CETINJE

51

DRAGAN ČIČKOVIĆ

LUČIĆ DOO HERCEG NOVI

SUTORINA 15 HERCEG NOVI

52

KRSTO VUKANOVIĆ

LUČIĆ DOO HERCEG NOVI

SUTORINA 15 HERCEG NOVI

53

MILORAD TERZIĆ

EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA PODGORICA

IVANA MILUTINOVIĆA 12 PODGORICA

54

VESNA KOVAČEVIĆ

TREBJESA AD NIKŠIĆ

NIKŠIĆ

55

SNEŽANA ŠĆEPANOVIĆ

Z-CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

56 ŽARKO KLIKOVAC SPINEL DOO KOTOR

DOBROTA, III PUT BB KOTOR

57

VASA KRTOLICA

MONTAVAR – METALAC DOO NIKŠIĆ

BULEVAR 13  NIKŠIĆ

58

SANJA DUJOVIĆ

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

59

SVETOZAR STOJOVIĆ

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

60

RISTO LEKIĆ

ELEKTRO CENTAR LEKIĆ DOO BAR

RONKULA 25 BAR

61

NENAD VUJOVIĆ

ELEKTRON DOO PODGORICA

KARAĐORĐEVA 4 PODGORICA

62

TANJA GOMILANOVIĆ

JUGOINSPEKT DOO PODGORICA

NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA

63

BORIS BIŠEVAC

JUGOINSPEKT DOO PODGORICA

NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA

64

GORDANA DAJKOVIĆ

JP ČISTOĆA PODGORICA

VUKA KARADŽIĆA BB PODGORICA

65

NENAD CVETKOVIĆ

BRD TOLE DOO KOTOR

TRG OD ORUŽJA BB KOTOR

66

RADINKO KOSTIĆ

LARS FIRE DOO PODGORICA

KARAĐORĐEVA 5 PODGORICA

67

ALEKSANDAR NIKOLIĆ

PROMONTE GSM PODGORICA

DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA

68

BRANISLAV ANASTASIJEVIĆ

TECHNOSTEEL HVT A.D. NIKŠIĆ

VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ

69

LJUBINKA KEKOVIĆ

ŽELJEZNICA CG AD PODGORICA

GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BB PODGORICA

70

JELENA BRAJOVIĆ

EKOSYSTEM CG DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA 4/1 PODGORICA

71

DR. MIJOMIR BOŠNJAK

JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE

PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA

72

DRAGOLJUB ŠOFRANAC

CRNAGORAPUT AD PODGORICA

HERCEGOVAČKA 100 PODGORICA

73

ĐURO PEŠIKAN

BRODOGRADILIŠTE BIJELA AD HERCEG NOVI

BIJELA BB HERCEG NOVI

74

DOBRISLAV BAJOVIĆ

URAL MONT DOO NIKŠIĆ

VUKA MIĆUNOVIĆA BB NIKŠIĆ

75

ESAD CRNOVRŠANIN

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

ROŽAJE

76

SAFET DACIĆ

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

ROŽAJE

77

RASIM CAMIĆ

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

ROŽAJE

78

SAFET DACIĆ

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

ROŽAJE

79

RASIM CAMIĆ

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

ROŽAJE

80

TANJA ĐURIČIĆ

TEHNO CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

81

ACO DUMOVIĆ

TEHNO CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

82

MILE CICMIL

TEHNO CONTROL DOO PODGORICA

HERCEGOVAČKA 67 PODGORICA

83

AMIRA VUKMIROVIĆ

CVU MELJINE HERCEG NOVI

MELJINE BB HERCEG NOVI

84

GROZDANA RAJKOVIĆ

GRAĐEVINAR AD PODGORICA

4. JULA 54 PODGORICA

85

DARA RADONJIĆ

EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA KOTOR

SV. STASIJE K-11, DOBROTA KOTOR

86

LJILJANA KONJEVIĆ

SPINEL DOO KOTOR

DOBROTA, III PUT BB KOTOR

87

SONJA IVANOVIĆ

KC CRNE GORE

LJUBLJANSKA BB PODGORICA

88

DIVNA JANKOVIĆ

JKP KOLAŠIN

BABLJAK KOLAŠIN

89

DANIJELA RADUNOVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

90

ŽELJKO DOBRAŠINOVIĆ

MONTINSPEKT DOO PODGORICA

19. DECEMBRA 22 PODGORICA

91

DRAGAN KALINIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

92

MIODRAG SAVELJIĆ

ELEKTROINŽENJERING DOO TIVAT

SHOPING CENTAR TIVAT

93

DARKO GARDAŠEVIĆ

ELEKTRON DOO PODGORICA

TARABOŠKA 1, ZABJELO PODGORICA

94

RANKO ZEKIĆ

JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE

PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA

95

RADOMIR ŽUJOVIĆ

JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE

PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA

96

PREDRAG NOVOSEL

JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE

PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA

97

NIKOLA SVRKOTA

JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE

PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA

98

RADE GARDAŠEVIĆ

KC CRNE GORE

LJUBLJANSKA BB PODGORICA

99

NOVO GOVEDARICA

KC CRNE GORE

LJUBLJANSKA BB PODGORICA

100

BOŠKO BANIĆEVIĆ

LUČIĆ DOO HERCEG NOVI

SUTORINA 15 HERCEG NOVI

101

BRANKO BANOVIĆ

JP RADIO-DIFUZNI CENTAR DOO PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

102

SONJA MUGOŠA

MTEL DOO PODGORICA

KRALJA NIKOLE 27A PODGORICA

103

NATAŠA JOVANOVIĆ

POŠTA CRNE GORE DOO PODGORICA

KRALJA NIKOLE BB PODGORICA

104

ZORICA MILOŠEVIĆ

ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

105

MIRJANA LAKIĆ - GLOBAREVIĆ

ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

106

MILENKA PETKOVIĆ

LUKA BAR AD BAR

OBALA 13 JULA BB BAR

107

DR. MILENKA VRANEŠ GRUJIČIĆ

JZU DOM ZDRAVLJA BAR

BAR

108

SREĆKO PREBIRAČEVIĆ

MACE DOO PODGORICA

VRANIĆI BB PODGORICA

109

ALEKSANDRA KALEZIĆ

HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR

P. FAH 21 BUDVA

110

SVETLANA VUKSANOVIĆ

LIKRAD DOO PODGORICA

NOVAKA MILOŠEVA 37 PODGORICA

111

MARA ČOLAKOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

112

ZLATKO SEKULOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU DOO PODGORICA

VASA RAIČKOVIĆA 15 PODGORICA

113

RADOMIR ŽIVKOVIĆ

ŽELJEZARA NIKŠIĆ AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

114

MATO BRGULJAN

EPCG AD NIKŠIĆ – ELEKTODISTIBUCIJA TIVAT

TIVAT

115

VESELIN PIĆURIĆ

JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "VASO ALIGRUDIĆ"

VASA RAIČKOVIĆA 26 PODGORICA

116

RADA ŽIVKOVIĆ

JU SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "VASO ALIGRUDIĆ"

VASA RAIČKOVIĆA 26 PODGORICA

117

ZORAN JOVOVIĆ

ELEKTROVOD DOO PODGORICA

VRANJSKE NJIVE BB - ROGAMI PODGORICA

118

VELIBOR BULATOVIĆ

VOJSKA CRNE GORE - VAZDUHOPLOVNA JEDINICA GOLUBOVCI

GOLUBOVCI BB PODGORICA

119

STOJAN VASILJKOVIĆ

ELEKTROINŽENJERING DOO TIVAT

SHOPING CENTAR TIVAT

120

DRAGICA NENEZIĆ

 

ŽELJEZNIČKA 59 NIKŠIĆ

121

VESELIN VUJOVIĆ

ELEKTRON DOO PODGORICA

TARABOŠKA 1 - ZABJELO PODGORICA

122

MILOŠ MILOŠEVIĆ

BRD TOLE DOO KOTOR

TRG OD ORUŽJA BB KOTOR

123

TONI ZARKOV

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

124

VESELJKO KOMNENOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

125

SLAVKO ĐUKIĆ

SIGURNOST DOO PODGORICA

BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA

126

DUŠAN SEKULIĆ

HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR

P. FAH 21 BUDVA

127

LJILJANA ZORIĆ

MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ

PETRA KOMNENIĆA BB NIKŠIĆ

128

DRAGIĆ ZEKOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARAŽIĆA BB NIKŠIĆ

129

NENAD MARKOVIĆ

CRNA GORA - INŽENJERING AD NIKŠIĆ

VUKA MIĆUNOVIĆA 3B NIKŠIĆ

130

RADUŠA PERUNIČIĆ

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

131

AMALIJA KERIN STOJOVIĆ

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI

HERCEG NOVI

132

GORDANA NIKOLIĆ

BONESA DOO BAR

TRŽNI CENTAR BAR

133

DRAGAN MARKOVIĆ

HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS DOO KOTOR

P. FAH 21 BUDVA

134

ZORICA POPOVIĆ

ŽELJEZNICA CRNE GORE AD PODGORICA

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA 13 PODGORICA

135

SVETLANA MARAŠ

KC CRNE GORE PODGORICA

18. JULA 68 PODGORICA

136

VESNA POPOVIĆ

JP POGREBNE USLUGE PODGORICA

HAJDUK VELJKOVA 31 PODGORICA

137

MARINA LONČAR

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

138

MITAR VIŠNJIĆ

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

139

SNEŽANA VELJKOVIĆ

TEHNOPUT DOO PODGORICA

BOHORSKA 24 PODGORICA

140

ILIJA BRČIĆ

ELETTROENGENEERING DOO TIVAT

SELJANOVO 3, LAMELA D-1/12 TIVAT

141

VESNA NIKČEVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ

142

BRANKA MIRKOVIĆ

ICM AD NIKŠIĆ

VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ

143

MARIJAN BRČIĆ

ELETTROENGENEERING DOO TIVAT

SELJANOVO 3, LAMELA D-1/12 TIVAT

144

MILORAD FILIPOVIĆ

INGINSPEKT DOO PODGORICA

CRNOGORSKIH SERDARA BB PODGORICA

145

VERA KELJANOVIĆ

KAP AD PODGORICA

DAJBABE BB PODGORICA

146

DUŠAN LEKA

VOJSKA CRNE GORE

DŽORDŽA VAŠINGTONA (UNISTAN 366) PODGORICA

147

BRANO MILOŠEVIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

STJEPAN MITROVA LJUBIŠA BB PODGORICA

148

DRAGAN MITROVIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

VUKA KARADŽIĆA 2 NIKŠIĆ

149

DUŠKO NIKOLIĆ

BUDVANSKA RIVIJERA AD BUDVA

MAINSKI PUT 28 BUDVA

150

SANJA ZEKIĆ

ATENA BOHOR DOO BUDVA

MEDITERANSKA 11 BUDVA

151

OTO IKER

ELETTROENGENEERING DOO TIVAT

RADOVIĆI, NOVA ZGRADA 2/5

152

GORAN ŠĆEPANOVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

153 MILAN MARJANOVIĆ HEMOMONT DOO PODGORICA 8. MARTA 55 PODGORICA
154 GORAN NIKČEVIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

VUKA KARADŽIĆA 2 NIKŠIĆ

155 DRAGANA LUKŠIĆ ŽELJEZNIČKI PREVOZ AD PODGORICA IVA NOVAKOVIĆA BB SUTOMORE BAR
156 MILORAD GILJAČA MACE DOO PODGORICA MARKUŠEVINA BB TIVAT
157 ALEKSANDAR ŠĆEPANOVIĆ NIKPEK GRADSKA PEKARA NIKŠIĆ SERDARA ŠĆEPANA 1 NIKŠIĆ
158 MILAN RADOVIĆ BULEVAR V PROLETERSKE 255 PODGORICA
159 NIKOLA MRŠULJA KOTOR
160 DRAGIĆ MARKOVIĆ JU SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA BAR VOJISLAVLJEVIĆA 16/56 PODGORICA
161 RANKO STOJANOVIĆ SELJANOVO LAMELA A4 TIVAT
162 MILAN SOČANAC INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA VRANIĆI BB PODGORICA  
163 IGOR BAKIĆ INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA VRANIĆI BB PODGORICA  
164 VLADIMIR IVANOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ ED PODGORICA STARA VAROŠ BLOK 7 ULAZ 2 PODGORICA
165 KRSTO BISKUPOVIĆ SPINEL DOO KOTOR DOBROTA PLAGENTI 3 KOTOR
166 JOVAN LEKIĆ LEKIĆ DOO BAR 24. NOVEMBRA 12/D BAR
167 VALENTINA RADEVIĆ JZU OPŠTA BOLNICA KOTOR ŠKALJARI BB KOTOR
168 DRAGOMIR VOJINOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ HE PIVA DRAGOVOLUČKA 18 NIKŠIĆ
169 LJUBIŠA JOČIĆ ELEKTROGRADNJA AD PODGORICA KRALJA NIKOLE 99 PODGORICA
170 BOŽIDAR BRAJKOVIĆ ZABJELO, LAMELA L - 4 PODGORICA
171 NOVAK STANIŠIĆ NOVA MAHALA 94 ULCINJ
172 SRETEN POPOVIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA  
173 ŽELIMIR KAPOR TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA  
174 DARINKO ŠOŠKIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA  
175 DEJAN GOMILANOVIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA  
176 ANA ĐELOŠEVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

177 DRAGAN MUSIĆ ORJENSKOG BATALJONA 20 HERCEG NOVI
178 AMRA ŠTULIĆ MESOPROMET DOO BIJELO POLJE INDUSTRIJSKA BB BIJELO POLJE
179 ZORAN HADŽIABDIĆ BRODOGRADILIŠTE BIJELA AD HERCEG NOVI  BIJELA BB HERCEG NOVI  
180 ZORAN KRIVOKAPIĆ AHMETOV BRIJEG BAR
181 SLAVKO KILIBARDA PEKA PAVLOVIĆA P+4 NIKŠIĆ
182 VESKO NIKOLIĆ TELENOR DOO PODGORICA DŽORDŽA VAŠINGTONA 83 PODGORICA  
183 IGOR JOVOVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA

184 IVANA VUKMIROVIĆ MERCATOR CG PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2
185 ČEDO MRVALJEVIĆ MIHAILA LALIĆA 18 PODGORICA
186 ZORAN MIĆUNOVIĆ PENTOR DOO NIKŠIĆ VESELINA MASLEŠE 21 NIKŠIĆ
187 ELVIR MUCEVIĆ MESOPROMET DOO BIJELO POLJE INDUSTRIJSKA BB BIJELO POLJE
188 RAJKO LALATOVIĆ RUDNICI BOKSITA AD NIKŠIĆ 13 JULA 30 NIKŠIĆ
189 LAZAR PEJOVIĆ TRGOGRADNJA DOO SURDULICA MILANA KUČA 3 PODGORICA
190 RANKO JOVANOVIĆ MEŠE SELIMOVIĆA 8 PODGORICA
191 IGOR JOVANOVIĆ PUTEVI DOO PODGORICA PETRA LUBARDE 43 PODGORICA
192 SVETLANA KASTRATOVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
193 SONJA VUČEVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
194 MIRJANA DABOVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
195 SANELA LAVROVIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
196 VLADO DROBNJAK ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
197 NEBOJŠA MRKAJIĆ ZIB DOO BAR VLADIMIRA ROLOVIĆA BB BAR
198 DALIBORKA MRŠULJA SPINEL DOO KOTOR DOBROTA, III PUT BB KOTOR  
199 MARINA GAVRILOVIĆ EPCG AD NIKŠIĆ BULEVAR REVOLUCIJE 2 BAR
200 BUDIMIR RAŠOVIĆ CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56 PODGORICA
201 SLAVICA ŠĆEKIĆ TRŽNICE I PIJACE DOO PODGORICA OKTOBARSKE REVOLUCIJE 124 PODGORICA
202 SVETOZAR DEDIĆ KIPS DOO PODGORICA VELJKA VLAHOVIĆA 90 PODGORICA
203 NATAŠA CIKIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
204 NEBOJŠA PAVLOVIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
205 NEDA KRSTAJIĆ JP KOMUNALNE USLUGE ZETSKIH VLADARA BB PODGORICA
206 DARKO VUČINIĆ ABS DOO NIKŠIĆ IV CRNOGORSKE 9/10 NIKŠIĆ
207 MOJAŠ ĐUROVIĆ JP NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
208 TATJANA JOVOVIĆ KC CRNE GORE IVANA VUJOŠEVIĆA 24 PODGORICA
209 LJUBAN TMUŠIĆ MUP CG  ZAGORIČ BB
210 SAŠA TOŠIĆ MUP CG  SAVA OROVIĆA BB PODGORICA
211 RADOMAN BAKIĆ JP KOMUNALNE USLUGE ZETSKIH VLADARA BB PODGORICA
212 VESELIN VUKČEVIĆ INPEK AD PODGORICA PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 PODGORICA
213 PETAR IVANOVIĆ SLATINA ANDRIJEVICA
214 FILIP LOPIČIĆ INSTITUT SIGURNOST DOO PODGORICA BRATSTVA JEDINSTVA 55 PODGORICA
215 SANJA NEŠIĆ MONTINSPEKT DOO PODGORICA V PROLETERSKE 259 PODGORICA
216 VASILIJE MARTINOVIĆ MMK CONTROL DOO BAR BULEVAR REVOLUCIJE 1/3 BAR
217 ALEKSANDRA MARTIĆ ACA PRIJIĆA BB TOLOŠI PODGORICA
218 ANĐA GRGUROVIĆ

JU INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTR. U OBLASTI ZNR PODGORICA

CETINJSKI PUT BB PODGORICA