E - Činjenice

1 - Mišićno-koštani poremećaji u građevinarstvu

2 - Sprečavanje nesreća sa vozilima u građevinarstvu

3 - Zaštita djece i mladih ljudi na farmama: savjeti za farmere

4 - Buka savjeti za mlade ljude

21 - Uvod u sektor ugostiteljstva (hoteli, restorani i ketering – HORECA)

25 - Upravljanje psihosocijalnim rizicima u sektoru ugostiteljstva (hoteli, restorani i ketering – HORECA)

26 - Opasne supstance u sektoru ugostiteljstva (hoteli, restorani i ketering – HORECA)

30 - Zaštita na radu u sektoru proizvodnje tekstila

47 - Promovisanje zdravlja u sektoru saobraćaja

48 - Bezbjedno održavanje - Azbest u održavanju zgrada

49 - Bezbjedno održavanje - Sektor za vađenje kamena