Novosti

Februar 2017

 

U cilju dobre prakse i razmjene iskustava, žene BALcanOSH mreže, organizuju zajedničko putovanje Skoplje - Minhen - Salzburg - Verona - Venecija i tom prilikom će obilježiti i zajedno proslaviti Dan žena 8. mart. 
Molim sve zainteresovane koleginice da se jave na mail udruzenja, kako bismo što prije oformili grupu predstavnica iz Crne Gore.

 

Poziv za osmomartovsko druženje

Septembar 2016

Članovima Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Ministarstvu rada i socijalnog staranja i potpisnicima Memoranduma o saradnji (Uprava za inspekcijske poslove i Unija poslodavaca)

 

POZIV

 

Za učešće na Radno-tematskoj ekskurziji/izletu do Plužina, koja će se realizovati dana 08.10.2016. godine, organizovanim autobuskim prevozom, sa polaskom iz Podgorice, u 08.00 h.

 

Radno-tematska ekskurzija će imati svoj radni dio – Sjednicu UO UZNRCG, u trajanju od jednog sata, prigodni ručak u restoranu Sočica, kao i organizovani obilazak  okoline.

U okviru toga, predviđen je izlet do Hidroelektrane „Piva“, obilazak spomen-kompleksa u Dolima, kule Lazara Sočice, pivskog manastira podignutog krajem XVI vijeka, a eventualno i obilazak jednog od mnogobrojnih etno sela u okolini. Program će biti korigovan u skaldu s vremenskim prilikama i željama učesnika.

 

Napomena: Učešće na Radno-tematskoj ekskurziji je besplatno za sve učesnike.

Prijave dostaviti na mail uznr@t-com.me  do 05.10.2016. godine.

Kontkt tel.: 067 412 900

Podgorica, 28.09.2016.                                                                                                  S poštovnjem,

                                                                                                                             Predsjednik UZNRCG

                                                                                                                                  Zdenko Janković

Agenda za sjednicu UO 8.10.2016. godine

...

 

U okviru projekta “Podizanje kapaciteta i jacanje uloge regionalnih gradjanskih organizacija u unapredjenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama”, dana 22.09.2016. godine u 10 h je odrzana prva projektna aktivnost u CG, u hotelu Terminus. Na sastanku su, osim predstavnika UZNRCG i BALcanOSH net-a, ucestvovali i socijalni partneri - javne institucije, predstavici resornog ministarstva, poslodavaca, zaposlenih i medija.

 

....

 

Menadzer projekta Milan Petkovski i koordinator projekta za Crnu Goru - Djina Jankovic, gostovali su u Jutarnjem programu RTCG, gdje su govorili o projektu “Podizanje kapaciteta i jacanje uloge regionalnih gradjanskih organizacija u unapredjenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama” i upoznali javnost sa prvom projektnom aktivnoscu, sastankom koji ce se odrzati 22.09.2016. godine u 10 h, u hotelu Terminus, u Podgorici.

 

....

 

U petak, 16. 09. 2016. godine, Generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Suzana Radulović i predsjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) Zdenko Janković, potpisali su Memorandum o saradnji između UPCG i UZNRCG. 
Memorandum predstavlja nastavak i unapređenje dosad realizovane saradnje i osnov je budućih zajedničkih aktivnosti koje će UPCG i UZNRCG realizovati s ciljem pružanja doprinosa na polju sprovođenja i ostvarivanja zaštite i zdravlja zaposlenih na radnom mjestu, promocije i podsticanja daljeg razvoja ove oblasti, a time i podizanja ukupnog nivoa zaštite i zdravlja na radu kao djelatnosti od javnog interesa.

 

...

 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG), kao sprovodilac projekta “Podizanje kapaciteta i jacanje uloge regionalnih gradjanskih organizacija u unapredjenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama”, u okviru projektne aktivnosti 1.2, će organizovati informativni sastanak u Podgorici, 22.09.2016. godine.

Ovim putem trazimo od svih zainteresovanih subjekata da dostave ponude za iznajmljivanje konferencijske sale za 30 osoba, najkasnije do 12.09.2016., a da pri tom zadovolje trazene tehničke uslove koji su definisani u pet priloga.

 

Anex II

Anex III

Anex IV

Anex V

Trazenje ponude

 

Avgust 2016

 

U srijedu 24.08.2016. godine predstavnici UZNR CG su prisustvovali "kick off" sastanku održanom u prostorijama Makedonskog Udruženja zaštite na radu u Skoplju, Makedonija na kojem je prezentovana strategija i akcioni plan za regionalni projekat ''POVEĆANJE KAPACITETA I JAČANJE ULOGE REGIONALNIH GRAĐANSKIH ORGANIZACIJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA I RADNOG DIJALOGA SA JAVNIM USTANOVAMA''

 

Jul 2016

 Zahtjev

Za izbor Upravnog odbora

Prema potrebi za izbor zajednickog Upravnog odbora ''POVEĆANJE KAPACITETA I JAČANJE ULOGE REGIONALNIH GRAĐANSKIH ORGANIZACIJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA I RADNOG DIJALOGA SA JAVNIM USTANOVAMA'' 2015/370-380 OD 18.12.2015., raspisuje se konkurs za postavljanje ponuda.

Potrebno je da nominujete jednog učesnika za člana zajedničkog Upravnog odbora, iz Vaše zemlje.

Svrha ZUO je da pruža savjete u aktivnostima projekta i bavi  se lobiranjem sa članovima istog, o uključenosti u projekat. Štavise, ZUO će imati odgovornost za prilagođenost zajedničke regionalne strategije, kao i propagiranje i napore za lobiranje i imaće glavnu ulogu u osnivanju Komisije za procjenu, koja ce imati moć u procesu izvršenja finansijske podrške trećim licima.

Glavni zahtev je da ima iskustvo u polju ZiZNR, da ima neprekidan rad sa Vašom organizacijom, da je upoznat sa stanjem ZiZNR u Vašoj zemlji i da ima vještine lobiranja sa državnim institucijama i svim ZiZNR zainteresovanim stranama.

Menadžer projekta

Milan Petkovski

Member of Steering Commitee

 

U hotelu "JELOVICA" na Bledu (Slovenija) će se 10. i 11. Novembra 2016. godine održati II BALcanOSH Internacionlna Konferencija zaštite i zdravlja na radu sa temom profesionalnog kancera, kao posljedica izloženosti zaposlenih kancerogenim materijama.

 

Poziv

Prijava autorskog rada

Kriterijumi za sponzorstvo

 

Jun 2016

 

Dana 11.06.2016. godine u Plavu je održana II Skupština Udruženja zaštite na radu Crne Gore. U prilogu je:

 

Izvjestaj sa II Skupstine UZNRCG,

Spisak članova koji su prisustvovali Skupštini,

Finansijski izvještaj za 2014. godinu

Finansijski izvještaj za 2015. godinu

 

Maj 2016

 

Dana 26.05.2016. godine je u Delegaciji Evropske unije u Grnoj Gori, odrzan sastanak sa G-dinom Nikolom Bertolinijem, sefom odjeljenja za regionalnu saradnju pri Direktoratu za prosirenje Evropske komisije. Na sastanku su predstavljeni glavni rezultati regionalnih mreza u Crnoj Gori, kao i glavne aktivnosti i dogadjaji planirani u narednom periodu. UZNRCG je predstavilo planirane aktivnosti u okviru regionalnog projekta „“Podizanje kapaciteta i jacanje uloge regionalnih gradjanskih organizacija u unapredjenju uslove rada preko dijaloga sa javnim institucijama”

 

Januar 2016

 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore trazi  "Koordinatora projekta", za projekat "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnog civilnog društva u unaprjeđenju uslova rada i dijaloga sa državnim institucijama ", čija realizacija počinje 01.februara 2016. godine i trajaće 42 mjeseca i čiji  glavni cilj je jačanje saradnje sa regionalnim udruženjima, ali i sa državnim institucijama.

 

Opis poslova radnog mjesta "Koordinator projekta":

- kompletna koordinacija, planiranje i organizovanje projektnih aktivnosti,
- davanje podrške u organizovanju javnih događaja, workshop-ova i drugih sastanaka,
- koordinacija i komunikacija s donatorima projekta,
- povezivanje projektnog tima i drugih aktera,
- osiguravanje ispunjenja rokova i efikasnosti implementacije projektnih aktivnosti, u skladu s planom rada,
- pripremanje i dostavljanje projektne dokumentacije i izvjestavanje menadžera projekta mjesečno,kvartalno i davanje finalnih izvještaja.

 

Potrebno poznavanje rada sa međunarodnim organizacijama, odlično poznavanja pisanja EU izvještaja, kako narativnih, tako i finansijskih
 

Decembar 2015

 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje seminar za stručna lica zaštite i zdravlja na radu - edukativnu radionicu koja će se održati u četvrtak, 03.12.2015. godine sa početkom u 9.30h, u sali SSCG, ul. Novaka Miloševa 29 Podgorica

 

Oktobar 2015

 

Predstavnik Udruženja zaštite na radu Crne Gore g-din Branislav Šebek, dipl.el.ing. je na javnom pozivu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore za nevladin sektor izabran za člana radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

 

Predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore su u svojstvu suorganizatora učestvovali na Prvoj Regionalnoj konferenciji zaštite i zdravlja na radu "OSH BONTON" koja je održana u Ohridu, Makedonija

 

Udruženja zaštite na radu Crne Gore je ugostilo predstavnike Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske g-dina Gorana Beroša i g-đu Kristinu Čulinu u sklopu TAIEX ekspertske misije koju je organizovala Evropska komisija i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje seminar za stručna lica zaštite i zdravlja na radu - edukativnu radionicu koja će se održati u četvrtak, 22.10.2015. godine sa početkom u 9.30h, u sali SSCG, ul. Novaka Miloševa 29 Podgorica

 

Maj 2015

Udruženje zaštite na radu CG, na osnovu čl. 7 Statuta, objavljuje

JAVNI POZIV

Za izradu „Studije za sprovođenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori“

Studija treba da posluži kao osnova za izradu projekata iz zaštite i zdravlja na radu.

Na javni poziv mogu da se prijave lica koja se profesionalno bave poslovima zaštite i zdravlja na radu, a prije svega:

-          Stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu,  sa stažom u struci dužim od 10 godina,

-          Inspektori zaštite na radu, sa stažom u struci dužim od 10 godina,

-          Specijalisti medicine rada, sa stažom u struci dužim od 10 godina,

* Učešće u izradi studije je na volonterskoj osnovi, jer UZNRCG, trenutno, ne raspolaže sredstvima za ovu namjenu.

Prijave za učešće u izradi studije se mogu dostaviti do 20.05.2015. god., na e-mail Udruženja:

uznr@t-com.me

Sve informacije na tel.: 067 412 900

Izbor članova radne grupe zs izradu studije će biti izvršen do 25.05.2015. god.

Datum početka rada na izradi studije je 01.06.2015. god, a rok završetka je 31.08.2015. god.

Mart 2015

U prostorijama Udruženja zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) održan sastanak sa predstavnicima Makedonskog Udruženja za bezbjednost i zdravlje na radu (MZZPR) sa ciljem uspostavljanja plodotvornije saradnje, zajedničkog učešća u projektima i podrške u izradi "Studije za sprovođenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori"

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) organizuje seminar za lica koja se pripremaju za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu. Seminar će se održati u prostorijama UZNRCG, ul. 4. jula 109 Podgorica dana 26.03 i 31.03.2015. godine. Zainteresovani se za bliže informacije mogu obratiti putem email-a: uznr@t-com.me

Februar 2015

Predstavnici UZNRCG su prisustvovali regionalnoj konferenciji zaštite i zdravlja na radu u Skoplju 18.02.2015. godine okviru projekta “NACIONALNI PROGRAM ZA TRANZICIONU PODRŠKU I IZGRADNJU INSTITUCIJA” koji finansira EU i Vlada Norveške i predstavili aktivnosti koje UZNRCG ima kao Organizacija za civilno društvo u promociji standarda zaštite i zdravlja na radu

Novembar 2014

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) organizuje seminar za lica koja se pripremaju za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu. Seminar će se održati u prostorijama UZNRCG, ul. 4. jula 109 Podgorica dana 27.11 i 4.12.2014. godine. Zainteresovani se za bliže informacije mogu obratiti putem email-a: uznr@t-com.me

 

Oktobar 2014

 

Polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu održaće se u četvrtak, 11.12.2014, godine, u 12 časova, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, Podgorica.

 

Septembar 2014

Evropska Agencija za zaštitu i zdravlje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove su 24.09.2014. godine u Privrednoj komori Crne Gore održali seminar iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Seminar je organizovan u okviru EU-OSHA 2014 - 2015 Evropske kampanje "Zdrava radna mjesta – upravljanje stresom".

AGENDA SEMINARA EU-OSHA

Upravljanje stresom - Tsvetomir Tsanev - EU-OSHA

Preventivne i komunikacione aktivnosi IR Estonije - Kristel Plangi - IR Estonije

Iskustva Republike Hrvatske kao nove članice EU na polju zaštite na radu - Zdravko Muratti - MRMS Hrvatske

Regionalno povezivanje na polju bezbjednosti i zdravlja na radu - Milan Petkovski - MOSHA

Profesionalni stres - Cvetana Vukajlovic - JZU Dom zdravlja Podgorica

Profesionalni stres kao ključni faktor upravljanja rizikom - Zdenko Janković - UZNRCG

Jun 2014

 

Udruženje zaštite na radu u skladu sa svojim programskim ciljevima u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje seminar za kandidate koji polažu stručni ispit iz zaštite na radu i stručna lica koja su isti položila u 2013. i 2014. godini, kao i za sva ostala lica koja se bave poslovima zaštite na radu. Seminar će se održati 19. i 26.06.2014. godine u Privrednoj komori Crna Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II Podgorica

 

DRAFT AGENDA SEMINARA

....

 

Udruženje zaštite na radu CG u okviru "Akcije zaštite na radu", koja je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete trajala od 28.04. do 28.05.2014.god., besplatno izvršilo ispitivanje i kontrolu elektro i gromobranskih instalacija u 26 obrazovno-vaspitnih ustanova širom Crne Gore i ovakve akcije će sprovoditi i ubuduće.

SPISAK VASPITNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

 

April 2014

 

28. april - Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Dan 28. april svjetski je dan zaštite i zdravlja na radu, a ovogodišnja tema je "bezbjedna i zdrava primjena hemikalija na radu". Uticaj koji izloženost hemikalijama ima na zdravlje zaposlenih je izrazito velik, pa je podizanje svijesti o tome osnovni cilj ovogodišnjeg svjetskog dana.

Druge važne teme - poput restrukturiranja, usklađivanja privatnog i profesionalnog života kao i primjerenih uslova rada izvan EU-a takođe su teme konferencije u organizaciji Evropske komisije 28. aprila u kojoj sudjeluje EU-OSHA. Cilj je konferencije podržati raspravu o postizanju pristupa usmjerenog na budućnost u pogledu radnih uslova, kako bi se osigurao visok nivo kvalitete, bezbjednosti i ravnopravnosti na radu.

Stres povezan sa radom – Kampanja EU-OSHA poziva poslodavce i zaposlene da mu se zajedno suprostave

Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu (EU-OSHA) je danas u Briselu pokrenula dvogodišnju evropsku kampanju: "Zdrava radna mjesta i upravljanje stresom". Raširenost stresa povezanog sa radom u Evropi je zapanjujuća. Najnovije panevropsko istraživanje agencije EU-OSHA otkrilo je da 51% zaposlenih smatra da je stres povezan sa radom uobičajen na njihovom poslu, a svaki četvrti zaposleni vjeruje da se stresu ne pristupa na odgovarajući način u njihovoj organizaciji. Poslodavci i radnici, međutim, mogu uspješno da kontrolišu i spriječe stres povezan sa radom i psihosocijalne rizike. Kampanja za zdrava radna mjesta ima za cilj da preduzećima pomogne da to i postignu. 

Zvanični početak kampanje okupio je komesara EU za zapošljavanje, socijana pitanja i inkluziju, Lasla Andora (László Andor), pomoćnika ministra rada, socijalne zaštite i staranja Grčke, Vasilisa Kegkerogloua, koji je predstavljao grčko predsjedavanje Savjetom EU, te direktoricu EU-OSHA Dr Kristu Sedlaček (Christa Sedlatschek). Njih troje su pozvali evropska preduzeća (i javna i privatna) da prepoznaju potrebu za suzbijanjem stresa povezanog sa radom. Na taj način će zaštiti zdravlje svojih zaposlenih kao i produktivnost svojih organizacija.

...

Materijali za Skupštinu Udruženja zaštite na radu Crne Gore:

 

Izmjene i dopune Statuta UZNR CG

Poslovnik o radu Skupštine UZNR CG

Predlog cjenovnika za članstvo u UZNR CG

Programski ciljevi UZNRCG

Skupština UZNRCG 17. 04. 2014. u Podgorici

Sporazum sa UZNRCG

Statut Udruzenja ZNR

Usaglašeni predlog načina upravljana u UZNRCG

 

Novembar 2013

 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada i Privredna komora Crne Gore, u sklopu IPA 2009 Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” koji je podržan od strane Evropske Unije, organizuju seminar zaštite i zdravlja na radu, koja će se održati u četvrtak, 21.11.2013. godine u vremenu od 9 do 14h u sali Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa br. 29/II Podgorica.

Predmet seminara koji je ujedno i završni završni u okviru pomenutog projekta je upoznavanje javnih službenika ministarstva, Uprave za inspekcijske poslove, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih subjekata sa realizacijom twinning projekta, stanjem u društvu i zaštitom i zdravljem na radu, troškovima i koristi od zaštite i zdravlja na radu sa stanovišta pojedinaca, preduzeća i društva kao cjeline, ulogom socijalnog dijaloga u oblasti zaštite i zdravlja na radu na svim nivoima odlučivanja, ulogom predstavnika radnika za zaštitu i zdravlje na radu i ulogom stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, zaštita i zdravlje na radu pri izlaganju hemijskim materijama, ulogom medicine rada u pružanju zaštite i zdravlja na radu i šta znači ulazak Crne Gore u EU za oblast zaštite i zdravlja na radu.

Salu je obezbijedila Privredna komora Crne Gore, pa im se ovim putem zahvaljujem.

 

Predavači će biti eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.

Kontakt osoba: Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu, Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju rada, mob. 069 383 726, email. zlatkopuznr@t-com.me

 

Jun 2013

 

Evropska Agencija za zaštitu na radu, sa sjedištem u Bilbau (Španija), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore i Upravom za inspekcijske poslove, Odsjekom za inspekciju rada, organizuje dana 05.06.2013. godine sa početkom u 10h u Hotelu Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1 Podgorica, jednodnevni seminar iz oblasti zaštite na radu u sklopu Evropske kampanje "RAD...IMO ZAJEDNO NA PREVENCIJI RIZIKA" uz učešće predstavnika Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Evropske Fondacije za poboljšanje životnih i radnih uslova (Eurofound - Dablin, Irska), Ambasade Republike Slovenije, Ministarstvo rada, porodice, socijalnog staranja i jednakih mogućnosti Republike Slovenije, inspektorata Republike Slovenije za rad i ZVD-a (Instituta za zaštitu na radu iz Ljubljane).

Pored izvještaja o sprovođenju IPA 2009 twinning Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” glavne teme seminara biće zaštita i zdravlje mladih ljudi na radu, zaposlenih trudnih žena, porodilja i dojilja, kao i uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovanju i vaspitanju djece. Osim toga, na seminar će biti predstavljeni rezultati 5. Evropskog istraživanju o uslovima rada, kojim je obuhvaćena i Crna Gora.

Dječija predstava "NAPO U KRALJEVSTVU OPASNIH MATERIJA" biće izvedena 04.05.2013. godine sa početkom u 10h u Dječijem vrtiću "BUBAMARA" ul. Hercegovačka br. 107 u Podgorici koji posluje u sastavu JPU "ĐINA VRBICA" iz Podgorice. Radi boljeg razumijevanja djeci će na uzbudljiv i zabavan način biti predstavljena zaštita i zdravlje na radu, a predstavu će izvesti Slovenački glumac, Aleš Kolar. Nakon predstave planira se prikazivanje Napo DVD animiranih filmova. Show je osmišljen tako da se djeca upoznaju sa piktogramima i označavanjem opasnih materija, kao i osnova za pravilno rukovanje sa opasnim materijama. Ministarstvo rada, porodice, socijalnog staranja i jednakih mogućnosti Republike Slovenije u proteklih godinu da je obezbijedilo 78 besplatnih predstava u dječijim vrtićima i osnovnim školama u različitim mjestima u Sloveniji na kojem je sudjelovalo više od 5.000 djece u dobi od 5-9 godine.

Molim Vas da na email koji Vam stoji u prilogu ovog poziva, prijavite svoje učesće na ovom seminaru. Za tehničku organizaciju seminara pored gore imenovanih institucija, biće zadužena firma, SuperStar worldwide Part of Media Consulta Global network Berlin.

 

Januar 2013

 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada i Privredna komora Crne Gore, u sklopu IPA 2009 Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” koji je podržan od strane Evropske Unije, organizuju četvrti seminar zaštite i zdravlja na radu, koja će se održati u četvrtak, 31.01.2013. godine u vremenu od 9 do 16h u sali Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa br. 29/II Podgorica.

 

Predmet seminara je upoznavanje inspektora rada za oblast zaštite na radu i drugih zainteresovanih subjekata sa regulativom EU u oblasti zaštite na radu, koja se odnosi na buku, vibracije i rad sa ekranima, primjerima dobre prakse, načinu sprečavanja zdravstvenih problema zaposlenih, iskustvom i uputstvima Inspektorata Republike Slovenije i aktivnostima na podizanju svijesti na polju zaštite i zdravlja na radu u EU,  Sloveniji i Crnoj Gori.

Salu je obezbijedila Privredna komora Crne Gore, pa im se ovim putem zahvaljujem.

 

Predavači će biti eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.

Kontakt osoba: Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu, Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju rada, mob. 069 383 726, email. zlatkopuznr@t-com.me

 

Poziv za seminar PKCG 31.01.2013.

 

Agenda seminara PKCG 31.01.2013.

 

Prezentacija Vladka Komel - Aktivnosti na podizanju svijesti zaštite i zdravlja na radu u EU i Sloveniji

 

Prezentacija Etbin Tratnik - draft pravilnika o buci

 

Prezentacija Etbin Tratnik - draft pravilnika o vibracijama

 

Prezentacija Etbin Tratnik - promocija buka

 

Prezentacija Jernej Jenko, Luka Bratec - dobra praksa prevencije rizika od buke i vibracija

 

Prezentacija Jernej Jenko, Luka Bratec - buka u zabavnoj industriji

 

Prezentacija Petra Zupet - prevencija zdravstvenih rizika pri radu sa ekranima

 

Prezentacija Nikolaj Petrišić - draft pravilnika o opremi sa ekranima

 

Prezentacija Nikolaj Petrišić - promocija oprema sa ekranima

 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada, u sklopu komponente 3 IPA 2009 Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” koji je podržan od strane Evropske Unije organizuju jednodnevnu obuku sa temom "PROCJENA RIZIKA – OSVJETLJENJE I MIKROKLIMA"  koja će se održati u četvrtak, 17.01.2013. godine u vremenu od 10 do 15h u amfiteatru br. 019 Elektrotehničkog fakulteta, ul. Cetinjski put bb Podgorica.

 

Pošto prostorni kapaciteti dozvoljavaju veći broj učesnika, kao i da je obezbijeđena potrebna oprema, pored inspektora zaštite na radu, poziv se upućuje svim zainteresovanim stranama koji se bave aspektima uticaja osvjetljenja i mikroklime u procjeni rizika.

 

Salu je obezbijedio INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU, pa im se ovim putem zahvaljujem.

 

Predavači će biti eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.

 

Kontakt osoba: Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu, Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju rada, mob. 069 383 726, email. zlatkopuznr@t-com.me

 

Poziv za seminar - osvjetljenje i mikroklima

 

Agenda seminara - osvjetljenje i mikroklima

 

Prezentacija - Procjena rizika - rasvjeta u radnoj sredini

 

Prezentacija - Procjena rizika - toplotni komfor u radnoj sredini

 

Decembar 2012

 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada, u sklopu komponente 3 IPA 2009 Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” koji je podržan od strane Evropske Unije organizuju jednodnevnu obuku sa temom "PROCJENA RIZIKA – BUKA I VIBRACIJE" koja će se održati u četvrtak, 06.12.2012. godine u vremenu od 9 do 15h u sali ovlašćene organizacije "MONTINSPEKT" D.O.O. Podgorica, ul. Pete Proleterske br. 259 (Stari Aerodrom – zgrada preko puta Hotela “KOSTAS”) Podgorica.

 

Obuka je bila predviđena za veći broj učesnika, ali s obzirom na probleme obezbjeđivanja opreme i sale pored inspektora zaštite na radu, poziv se upućuje samo još i stručnim licima u ovlašćenim organizacijama koji se bave aspektima uticaja buke i vibracija u procjeni rizika.

 

Opremu je obezbijedila ovlašćena organizacija za poslove zaštite na radu INSTITUT “SIGURNOST” DOO Podgorica, a salu “MONTINSPEKT” DOO Podgorica. Za potrebe izrade regulative u komponenti 2 projekta prostor je obezbijedio “TEHNO-CONTROL” DOO Podgorica, pa im se ovim putem svima zahvaljujem.

 

Predavači će biti eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.

Kontakt osoba: Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu, Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju rada, mob. 069 383 726, email. zlatkopuznr@t-com.me

Poziv za seminar - buka i vibracije

Agenda seminara - buka vibracije

Prezentacija - Buka na radnom mjestu TW MN 01 05.12.2012

Prezentacija - Vibracije na radnom mjestu TW MN 01

Prezentacija - Procjena rizika

Oktobar 2012

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada i Privredna komora Crne Gore, organizuju seminar sa temom "ZAŠTITA NA RADU – OČEKIVANJA EVROPSKE UNIJE" koji će se održati u srijedu, 03.10.2012. godine u vremenu od 9 do 16h u konferencijskoj sali Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa br. 29/II Podgorica, a isti se realizuje u sklopu komponente 2 IPA 2009 Projekta “Harmonizacija i implementacija propisa iz nadzorne oblasti Inspekcije rada i Inspekcije zaštite na radu sa EU acquis-em” koji je podržan od strane Evropske Unije.

Predmet seminara je upoznavanje inspektora rada za oblast zaštite na radu i drugih zainteresovanih subjekata sa regulativom EU u oblasti zaštite na radu, postupcima inspekcijskog nadzora i analizom postojećih akata o procjeni rizika u Crnoj Gori. Predavači će biti eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.

Kontakt osoba: Zlatko Popović, inspektor zaštite na radu, Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju rada, mob. 069 383 726, email. zlatkopuznr@t-com.me

Program seminara

Maj 2012

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje Seminar za stručna lica zaštite na radu kod poslodavca. Seminar će se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici u ul. Novaka Miloševa br. 29/II, dana 15.06.2012 god. sa početkom u 9h.

Cilj seminara je da imajući u vidu ključnu ulogu stručnog lica za poslove zaštite na radu u implementiranju zakona i podzakonskih akata u praksi kod poslodavca, smatramo neophodnim održavanje seminara u kontinuitetu. Na seminaru će se prezentirati, razmatrati i diskutovati o zakonskim rješenjima i njihovoj primjeni u praksi, a ako se ocijeni cjelishodnim predložiti nova rješenja ili njihova poboljšanja u cilju efikasnijeg sprovođenja mjera zaštite na radu u cjelini.

Pozivamo poslodavce i stručna lica za poslove zaštite na radu da prisustvuju seminaru, jer se na taj način stiču znanja za stvaranje uslova za zdrava radna mjesta i bolje uslove rada.

Kotizacija za seminar iznosi 60€ a uplaćuje se na žiro račun Udruženja zaštite na radu br. 550-3726-60 kod Podgoričke banke, a obuhvata izradu materijala za seminar, troškove planiranog ručka i druge tehničke i administrativne troškove.

Prijave za seminar sa uplatnicom treba dostaviti na email. uznr@t-com.me ili na tel/fax: 020 648 468  najkasnije do 05.06.2012 god.

Podgorica, 8.05.2012.                                                                                                                                                    ORGANIZACIONI ODBOR

                                                                                                                                                                                  ..........................................

Poziv za seminar

Program seminara

Prijava za seminar

Seminar PKCG

Mart 2012

Pan-evropsko ispitivanje javnog mnjenja o bezbjednosti i zdravlju na radu 2011/12  sproveo je Ipsos MORI u ime EU-OSHA. Ipsos MORI je sproveo ispitivanje javnog mnjenja u 36 evropskih zemalja, uključujući svih 27 EU Država članica, 3 države Evropske ekonomske oblasti i 6 država kandidata i potencijalnih kandidata. Ukupno je ispitano 35,540 odraslih lica od 18 godina naviše (od 18 do 65 godina u Luksemburgu i Sloveniji, i od 18 do 64 godine u Grčkoj) u periodu između 24. oktobra 2011. i 17. januara 2012. godine. U svakoj državi, obavljeno je oko 1,000 razgovora sa članovima opšteg javnog mnjenjaja (osim u Lihtenštajnu gdje je na pitanja odgovorilo 200 odraslih osoba). Većina država je koristila telefonski pristup, anketa se vodila pomoću CATI (Telefonskog anketiranja uz pomoć kompjutera) i to gdje je bilo moguće, a postojeća omnibus istraživanja su se koristila u većini zemalja. Metode uzorkovanja koje su se koristile u istraživanjima osmišljene su tako da budu reprezentativne. Pri zbrajanju rezultata na ukupnom nivou za 36 država, podaci su odmjeravani na osnovu broja stanovništva u svakoj državi. Istraživanje sa neodmjerenim uzorkom vjerovatnoće ove veličine i 100% stopa odgovora bila bi procijenjena tolerancija greške od +/-0.5 procentualnih tačaka za jedan uzorak od 35,540 i procenjena tolerancija greške od +/- 3.1 procentualnih tačaka od 1.000 19 puta od 20 od rezultata koji bi bio da je cjelokupno odraslo stanovništvo bilo uključeno u ispitivanje javnog mnjenja. Ovo je drugo ispitivanje javnog mnjenja koje je naručila EU-OSHA. Rezultati ispitivanja javnog mnjenje iz 2009. godine mogu se naći na http://osha.europa.eu/en/statistics/eu-poll

3. Evropsko istraživanje o preduzećima po pitanju novih rizika i rizika koji se tek pojavljuju (ESENER) sprovedeno je u proljeće 2009. godine. Istraživanje je uključilo 31 evropsku zemlju, uključujujći svih 27 EU Država članica, Hrvatsku, Tursku, Norvešku i Švajcarsku. Sprovedeno je 36,000 razgovora sa rukovodiocima i predstavnicima za bezbjednost i zdravlje u preduzećima sa deset ili više zaposlenih i u privatnim i javnim organizacijama u svim sektorima. Imajući u vidu da su uzeta u obzir gledišta rukovodilaca i predstavnika zaposlenih širom Evrope, istraživanje obezbjeđuje ključne informacije o tome kako se evropske kompanije trenutno nose sa pitanjima zdravlja i bezbjednosti sa posebnim naglaskom na relativno nove psihosocijalne rizike, kao što su stres u vezi sa radom, nasilje i pretnje. http://www.esener.eu

4. Istraživanje Evrobarometra o Aktivniom starenju dosputno je na http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_sum_en.pdf

Rezultati ispitivanja koji se odnose na Crnu Gori mozete vidjeti klikom na sljedeći LINK

PRESS RELEASE

Novembar 2011

Upravni Odbor Udruženja zaštite na radu i ovlašćene organizacije za poslove zaštite na radu je Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore uputio PRIGOVOR na dopis koje je ovo Ministarstvo uputilo svim inspektorima zaštite na radu i ovlašćenim organizacijama za poslove zaštite na radu sa potpisom pomoćnice ministra g-đe Anke Stojković

Jun 2011

Fokusirajte se na prevenciju rizika! EU-OSHA po drugi put organizuje panevropsko foto takmičenje na temu zaštita na radu na radnom mjestu.

Nakon uspjeha iz 2009. godine, sa preko 1600 prijavljenih takmičara, Evropska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) po drugi put pokreće foto takmičenje radi unapređenja svijesti o zaštiti na radu na radnom mjestu.

Takmičenje poziva učesnike da šalju svoje fotografije na temu "Zaštita na radu na radnom mjestu" sa fokusom na prevenciji rizika, kako bi na taj način pokazali da poslodavci i zaposleni mogu zajedničkim trudom da spriječe bolesti i povrede na radu. Svi fotografi – profesionalci ili amateri – pozivaju se da dostave svoje radove do 31. avgusta 2011. godine putem sajta: www.osha-photocompetition.eu.

Ove informacije su takođe dostupne i na crnogorskom jeziku na sljedećem linku:

http://osha.europa.eu/me/about/competitions/european-photo-competition-2011

Međunarodni žiri, sačinjen od profesionalnih fotografa i stručnjaka u oblasti zaštite na radu,  izabraće najbolje fotografije i pobjedniku dodjeliti prvu nagradu od €3.000. Drugoplasirani će biti nagrađen sa €2.000, dok će za treće mjesto biti dodjeljena suma od €1.000. Ove godine po prvi put dodjeliće se nagrada za mlade od €1000 za najboljeg učesnika u konkurenciji mlađih od 21. godine.

"Tokom posljednjih godina povećala se svijest o zaštiti na radu u Evropskoj Uniji", rekao je Dr Jukka Takala, direktor agencije EU-OSHA. "Ali i pored toga, još uvijek ima puno da se radi kako bi se osigurala zaštita radnika širom Evrope od opasnosti na radnim mjestima. Organizovanjem ovog takmičenja drugi put, cilj nam je da dobijemo pravu sliku o tome kako na zaštitu na radu gledaju ljudi širom Evrope. Nagrada za mlade uvedena je da bi se poruka o zaštitu na radu proširila i na naredne generacije zaposlenih i tako im pomogla da održe zaštitu na radu u godinama koje tek dolaze.”

Takmičenje je otvoreno za učesnike iz 27 zemalja Evropske Unije, zatim za zemlje članice EFTA-e (Island, Linhenštajn, Norveška i Švajcarska), kao i za 6 zemalja kandidata i potencijalnih kandidata (Hrvatska, Turska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija). Pobjednici će biti izabrani u septembru 2011. godine i proglašeni na završnom događaju u okviru kampanje "Zdrava radna mjesta" koja će se održati u Bilbau u novembru 2011. godine.

Najnovije vijesti i informacije u vezi takmičenja možete pratiti na zvaničnim Facebook i Flickr stranama.

Napomene za urednike:

  1. Misija Evropske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) je da Evropu učini bezbjednijim, zdravijim i produktivnijim mjestom za rad. EU-OSHA je osnovana od strane Evropske Unije u cilju zadovoljenja informacionih potreba na polju zaštite na radu. Sa sjedištem u Bilbau u Španiji, EU-OSHA ima za zadatak da poboljša živote ljudi na poslu podstičući protok tehničkih, naučnih i ekonomskih informacija između svih onih koji su uključeni u pitanja zaštite na radu na radnom mjestu.

Možete nas pratiti na našoj Twitter stranici, posjetiti blog agencije na: Agency’s blog, ili se prijaviti za naš mjesečni bilten "OSHmail" (monthly newsletter OSHmail). Takođe se možete registrovati preko RSS feed-a kako biste odmah bili obavješteni o najnovijim vijestima i informacijama.

http://osha.europa.eu

2.      "Zdrava radna mjesta" je najveća informaciona kampanja o zaštiti na radu pokrenuta u svim zemljama članicama Evropske Unije i šire radi promovisanja bezbjednog održavanja. Koordinirana od strane EU-OSHA-e i njenih partnera, podržava široki spektar aktivnosti na državnom i evropskom nivou pod sloganom  "Zdrava radna mjesta. Dobro za Vas. Dobro za posao.“

http://hw.osha.europa.eu

Pitanja za štampu:

Birgit Müller - International press +34 94 479 35 52 | news@osha.europa.eu

Marta Urrutia - Spanish press +34 94 479 57 46 | noticias@osha.europa.eu

Brenda O’Brien - Brussels Liaison Office +32 2 401 68 59 | obrien@osha.europa.eu

Maj 2011

Postovani,

Evropska Agencija za zastitu na radu, sa sjedistem u Bilbau (Spanija), kao krovna institucija EU na polju zastite na radu po prvi put u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore, organizuje dana 14.06.2011. god. sa pocetkom u 9h u Hotelu Podgorica, jednodnevni seminar na temu bezbjednog odrzavanja. Predavaci ce biti g-dja Angelina Medjedovic (Glavni inspektor rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore), g-dja Boglarka Bola (Evropska Agencija za zastitu na radu), g-din Marios Charalambous (Inspektor rada u Odsjeku za poslove Inspekcije rada, Kipar), g-dja Petra Jackisch (BG BAU, Njemacka), g-din Zdravko Muratti (načelnik Odjela zaštite na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnistva Republike Hrvatske) i g-din Prof. Dr. Miodrag Bulatovic (Univerzitet Crne Gore, Masinski fakultet Podgorica i Predsjednik Saveza inženjera Crne Gore). 

Molim Vas da na moj email koji Vam stoji u prilogu ovog poziva, prijavite svoje ucesce na ovom seminaru, kako bi u najskorije vrijeme dobili i zvanican poziv za ucesce na istom od strane podugovaraca Evropske Agencija za zastitu na radu, koja je zaduzena za organizaciju takvih seminara firme Media Consulta Berlin.

Seminar je planiran za oko 100 ucesnika. Svima ucesnicima ce biti obezbijedjen rucak i dvije kafe pauze, a kotizacija za ucesce se NE PLACA.

Srdacan pozdrav,

Koordinator Evropske Agencije za zastitu na radu za Crnu Goru
Zlatko Popovic, inspektor zastite na radu
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore
Odsjek za poslove Inspekcije rada - PJ Inspekcije rada Podgorica
ul. Atinska 42, 81000 Podgorica
tel./fax. +38220655513 
mob. +38269383726, +38267597000
email. zlatkopuznr@t-com.me

Novembar 2010


      - Održana radionica na temu: "Direktive starog i novog pristupa u vezi sredstava i opreme lične zaštite na radu "-


Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Kancelarijom za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru (TAIEX -Technical Assistance Information Exchange Office) Jedinice za izgradnju institucija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, organizovalo je u Podgorici 15. i 16. novembra Radionicu na temu: "Direktive starog i novog pristupa u vezi sredstava i opreme lične zaštite na radu ".

Edukacija i trening su bili namijenjeni inspektorima zaštite na radu, socijalnim partnerima, licima koja se bave poslovim zaštite na radu u ovlašćenim organizacijama za poslove zaštite na radu, stručnim licima za poslove zaštite na radu kod poslodavaca u Crnoj Gori i tržišnim inspektorima. Obuka se ticala stavljanja na tržište i upotrebu sredstava i opreme lične zaštite na radu.

Cilj ove radionice je bio jačanje kapaciteta Ministarstva rada i socijalnog staranja u pogledu podrške Inspektorima zaštite na radu u nadzoru procjene rizika na radnim mjestim, jer obuka inspektora predstavlja važnu kariku u sprovođenju evropske legislative.

Tokom radionice vođena je diskusija sa ekspertima iz EU-a o nacionalnim mjerama za prenošenje i primjenu direktiva novog i starog pristupa, u vezi sa sredstvima i opremom lične zaštite na radu (PPE), kao i utvrđivanje opasnosti od povreda na radu.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Nataša Žugić i Zlatko Popović, inspektori zaštite na radu su eksperte iz EU upoznali sa dosadašnjim radom , organizacijom i planiranim aktivnostima. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je preuzelo 22 direktive iz Acquisa, koje obuhvataju oblast zaštite na radu. Takođe se Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavezalo da u narednom periodu donese 13 pravilnika iz oblasti zaštite na radu, i da u saradnji sa Ministarstvom ekonomije donese »Pravilnik o stavljanju na tržište sredstava i opreme lične zaštite na radu« i implementira direktivu novog pristupa u vezi ličnih zaštitnih sredstava br. 89/686/EEC.

Direktive novog pristupa su direktive koje se odnose na proizvode koji se po prvi put pojavljuju na tržištu ili se daju na upotrebu u Evropskoj uniji. Važe kako za nove proizvode, proizvedene u državama članicama tako i za nove i polovne proizvode, koji se uvoze iz trećih zemalja.
To su direktive za mnoge tehničke proizvode, koji traže označavanje proizvoda sa oznakom CE.

Oznaka CE na proizvodu znači, da proizvod ispunjava zahtjeve svih odgovarajućih direktiva novog pristupa.

Oznaka CE je namjenjena prije svega organima nadzora u državama članicama Evropske unije. S obzirom da oznaka CE znači usaglašenost proizvoda sa osnovnim javnim interesima, koje pokrivaju relevantne direktive, ovo je svakako značajan podatak takođe za ostale, na primjer za distributere, potrošače i druge korisnike.
Oznaku CE mora na proizvod pričvrstiti odnosno staviti proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa sjedištem u Evropskoj uniji.

Oznaka CE je obavezna. Proizvod mora biti označen ovim znakom prije nego što dođe na tržište i na korišćenje u Evropskoj uniji, osim u slučajevima, kada pojedinačne direktive određuju drukčije (na primjer proizvodi, koji ne ulaze ni u jednu direktivu novog pristupa). Ona znači usaglašenost proizvoda sa svim propisanim obavezama, koje direktive Evropske unije traže za takvo označavanje.

Ova oznaka na proizvodu znači izjavu odgovornog pravnog ili fizičkog lica, da je proizvod u skladu sa svim odgovarajućim odredbama i da su bili obavljeni svi potrebni postupci za utvrđivanje usaglašenosti. Ako je proizvod predmet više direktiva, koje sve traže označavanje sa oznakom CE, oznaka znači da je proizvod usaglašen sa odredbama svih ovih direktiva.

Kada su direktive Novog pristupa u pitanju, važno je napomenuti da Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore preko Inspektora rada za oblast zaštite na radu vrši nadzor nad upotrebom sredstava i opreme lične zaštite na radu od strane zaposlenih kod poslodavca, koji je dužan da iste nabavi, izda na upotrebu zaposlenim i obezbijedi njihovo korišćenje u skladu sa namjenom. Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore ne vrši nadzor nad stavljanjem na tržište sredstava i opreme lične zaštite na radu i nad upotrebom istih od strane građana.

Zakonom o zaštiti na radu je predviđeno da je poslodavac dužan da daje na upotrebu pored ostalog i sredstva i opremu lične zaštite na radu, samo ako za njih raspolaže sa propisanom dokumentacijom na crnogorskom jeziku, a za zaposlene - pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i na njihovom jeziku i pismu, u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbjedonosno-tehničke podatke koji su važni za ocjenjivanje rizika na radu sa njima i da su obezbijeđene sve mjere zaštite na radu koje su određene dokumentacijom u skladu sa propisima o zaštiti na radu.

Predavači na ovoj radionici su bili eksperti iz EU: Lentch Wolfgang (Federalno Ministarstvo ekonomije i rada Austrije), Vanhoutte Henk (Evropska Federacija zaštite na radu – Belgija), Petra Jackisch (BG BAU – Njemačka, ujedno i član Tehničkog Sekretarijata Horizontalnog Komiteta tijela usaglašenosti za sredstva i opremu lične zaštite na radu), Humpilla Marti (Suojalaite Oy – Finska) i Nyzio Jaroslaw (Nacionalna Inspekcija rada Poljske)

Mart 2010

Evropska Agencija za zaštitu na radu sa sjedištem u Bilbao-u (Španija) je formirana Odlukom Vijeća Evropske Unije br. 2062/94 od 18 jula 1994. godine, a otpočela je sa radom 1996. godine. 

Posvećena je unapređenju zaštite i zdravlja na radu (OSH) i u njoj rade eksperti iz oblasti zaštite na radu, eksperti iz oblasti komunikacija (preko interneta i ekstraneta svi zainteresovani mogu imati informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu vezane za razne kampanje, konferencije, seminare, istraživanja, statističke podatke itd) i administrativno osoblje.

Agencija je tripartitna organizacija, to znači da radi s predstavnicima vlada, poslodavaca i zaposlenih. Kao jedna referentna tačka za informacije iz oblasti zaštite na radu, prikuplja i objavljuje nova naučna istraživanja i statistiku u pogledu rizika vezanih za zaštitu na radu.

Ključna polja aktivnosti Evropske Agencije za zaštitu na radu se odnose na razvoj i unapređenje oblasti zaštite na radu u zemljama Evropske Unije koja se ostvaruje kroz tzv. mrežu Focal Pointa-a (to su instutucije na nacionalnom nivou u čijoj je nadležnost zaštita na radu). U slučaju Crne Gore to je Inspekcija rada za oblast zaštite na radu. U svim zemljama Evropske Unije, zemljama kandidatima za članstvo u EU: Hrvatskoj i Turskoj, 4 zemlje koji prapadaju EFTA i zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU: Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, Evropska Agencija za zaštitu i zdravlje na radu ima predstavnike (Focal Point kontakt osobe).

Crna Gora je u aprilu 2007. godine, ostvarila saradnju sa Evropskom Agencijom za zaštitu na radu i odredila svog predstavnika inspektora zaštite na radu Zlatka Popovića kao Focal Point kontakt osobu u toj organizaciji. U tom pravcu Evropska Agencija za zaštitu na radu planira da finansira: prevod materijala na Crnogorski jezik, izradu web site-a sa informacijama Agencije u vezi zaštite na radu i linkom na site Evropske agencije za zaštitu na radu, prevod i štampanje letaka koji će se dijeliti zaposlenima, učenicima i studentima, konferencije-seminare kao i Konferencije tzv. Evropske Nedjelje (svaka godina je tematski posvećena zaštiti i zdravlju na radu - npr. 2001. - povrede na radu, 2002. - stres na poslu, 2003. - opasne materije, 2004. građevinarstvo itd.).

Crna Gora je sa Srbijom, Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom (i Kosovom) uključena u tzv. CARDS program za Zapadni Balkan koji se realizovao u periodu od 23. decembra 2006. godine do 22 decembra 2008. godine. Do sada je realizovan prevod materijala 52 tzv. Fact Sheets-a (Činjenica) čija sadržina mora biti ista na svim evropskim jezicima, na osnovu ugovora koji je Evropska agencija za zaštitu na radu zaključila sa prevodiocem za Crnogorski jezik, a izrađen je rječnik sinonima iz oblasti zaštite na radu, tzv. OSH Thesaurus. U julu 2009. godine materijal je odštampan (cca 18000 primjeraka) i publikovan.

Sporazumom između Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, inspekcije zaštite na radu Crne Gore i Evropske Agencije za zaštitu na radu sa sjedištem u Bilbao-u, Španija, koji je potpisan od strane Ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja g-dina Miodraga Radunovića i direktora Agencije za zaštitu i zdravlje na radu g-dina Jukka Takale, nastavlja se međusobna saradnja do 30.11.2011. godine.

U martu 2010. godine je na web site-u Evropske Agencije za zaštitu na radu: http://osha.europa.eu/en/ postavljen je link na stranicu sa osnovnim napomenama u vezi zaštite na radu u Crnoj Gori

http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points/montenegro

Jul 2009

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

organizuje

SEMINAR

za 

stručna lica za poslove zaštite na radu kod poslodavca

Kotor - Muo

"SIND - CENTAR"

septembar 2009.

ZAKLJUČCI SA SEMINARA

Mart 2009.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Broj sl.

Podgorica 03.03.2009. godine

OBAVJEŠTENJE

Konstitutivna sjednica Upravnog odbora Udruženja zaštite na radu Crne Gore, održana je dana 17.03.2009. godine u 12 h u prostorijama Saveza sindikata Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/III. sa sljedećim:

DNEVNIM   REDOM

1. .  Konstituisanje Upravnog odbora nakon izbora na II Izbornoj skupštini Udruženja zaštite na radu Crne Gore, koja je održana 20.02.2009 god.

2. Donošenje odluke o formiranju radnog tima za izradu novog Statuta ili Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja zaštite na radu

3.  Donošenje predloga Programa rada Udruženja zaštite na radu Crne Gore za 2009. god.

4. Donošenje predioga finansijskog plana Udruženja zaštite na radu Crne Gore za 2009. god.

5.  Tekuća pitanja

Februar 2009.

Na sjednici Skupštine Udruženja zaštite na radu Crne Gore, održanoj 20.02.2009. godine u 12h u sali Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II Podgorica, kojoj je prisustvovalo 36 članova, izabran je novi Upravni odbor Udruženja u sljedećem sastavu:

1. Časlav Vukčević, dipl. ing. el., Predsjednik

2. Velimir Perazić, dipl. ing. maš., Član

3. Mr. Sci. Zdenko Janković, dipl. ing. znr., Član

4. Rajko Matović, dipl. ing. el., Član

5. Rajko Radusinović, dipl. ing. el., Član

6. Zlatko Popović, dipl. ing. maš., Član

7. Radmila Mićović, dipl. ing. met., Član

8. Milorad Terzić, dipl. ing. el., Član

9. Ana Karanikić. dipl. pravnik, Član

10. Đuro Pešikan, dipl. ing. brod., Član

11. Sanja Dujović, dipl. ing. met., Član

12. Tanja Radusinović, dipl. ing. met., Član

13. Dr. Mirjana Lakčević, spec. med. rada, Član

April 2008.

Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Savez sindikata Crne Gore, Privredna komora Crne gore i Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuju  tradicionalno savjetovanje na temu:

 

Edukacija poslodavaca u vezi zaštite na radu sa posebnim osvrtom na način i izrade Akta o procjeni rizika

 

Savjetovanje će se održati 08. i 09. 05. 2008 godine u hotelu "Grand" na Cetinju.

 

Imajući u vidu našu dosadašnju saradnju, Vaša iskustva u rješavanju pitanja iz zaštite na radu, kao i značaj međusobne razmjene, pozivamo Vas da aktivno učestvujete u radu Savjetovanja čime će savjetovanje dobiti u kvalitetu na obostrano zadovoljstvo i u svestranom interesu.

 

U prilogu dostavljamo predlog scenarija za Savjetovanje "Zaštita na radu 2008” i očekujemo da ćete se uključiti sa temama koje prema Vašem mišljenju manifestuju karakteristike Vašeg dostignuća u ovoj oblasti.

 

Nadamo se da ćete prihvatiti naš poziv uz izvinjenje zbog malog zakašnjenja, i molimo Vas da nas obavijestite i kontaktirate. Kon. Tel. + 382 20 482 373; +382 67 645 999; +382 67 624 978

PRILOG: nacrt scenarija za Savjetovanje "Zaštita na radu 2008"

                                                                                                    Organizacioni odbor

Decembar 2007.

UDRUŽENJE ZAŠTITE NA RADU

CRNE GORE

Br. sl.

Podgorica, 04.12.2007. godine

____________________________________________________________________

__________________________________

Predmet: Poziv na sjednicu Upravnog odbora Udruženja zaštite na radu i predstavnika ovlašćenih organizacija za poslove zaštite na radu.

Obavještavate se da će se dana, 19.12.2007. god. (srijeda) održati proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja zaštite na radu Crne Gore sa predstavnicima ovlašćenih organizacija za poslove zaštite na radu.

Sastanak će se održati u zgradi RTV CG sa početkom u 12 h.

  Za sastanak se predlaže sjedeći

DNEVNI RED

  1. Upoznavanje sa preduzetim mjerama u vezi organizovanja savjetovanja o zaštiti na radu
  2. Tekuća pitanja

Molimo da sjednici obavezno prisustvujete.

                                                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                   Časlav Vukčević, dipl. ing.

 

Novembar 2007.

Na osnovu člana 7 Pravilnika o dodjeljivanju priznanja iz oblasti zaštite na radu, koordinacioni odbor akcije "ZAŠTITA NA RADU – PUT KA POSLOVNOM USPJEHU", na sjednici održanoj dana 13.11.2007.godine, raspisuje:

KONKURS

za dodjelu priznanja iz oblasti zaštite na radu za 2007.godinu

Uslovi za dobijanje priznanja su:

·        Opis postignutih rezultata sa aspekta zaštite na radu;

·        Opis tehnološkog (radnog) procesa;

·        Odnos poslodavca (menadžmenta) i zaposlenih;

·        Povezanost zaštite na radu i poslovnog uspjeha:

·        Opis dosadašnjih aktivnosti vezanih za donošenje akta o procjeni rizika;

·        Informisanost zaposlenih o aktivnostima u procjeni rizika i ostalim obavezama poslodavca po Zakonu o zaštiti na radu;

·        Način organizovanja, sprovodjenja i kontrole zaštite na radu;

·        Rezultati (smanjenje povreda, odsustvovanju sa posla, profesionalne bolesti i slično);

·        Inovacije i investicije u smislu unapredjivanja zaštite na radu

·        Društveni standard zaposlenih (prosječna zarada, zdravstvena i socijalna zaštita, osiguranje, prevoz, rekreacija, ishrana itd)

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju:

Preduzetnici
Sindikalne organizacije
Inspekcija rada
Ovlašćenje organizacije za poslove ZNR
Privredna komora
Unija poslodavaca
Nevladine organizacije
Pojedinci

Prijave na konkurs sa Upitnikom koji se može naći na sajtu: www.uznr.users.t-com.me, dostaviti Savezu sindikata Crne Gore – Podgorica, Ul. Novaka Miloševa br.29/I, sa naznakom za akciju "Zaštita na radu – Put ka poslovnom uspjehu" do 30.11.2007.godine, ili putem e-maila: uznr@t-com.me