bootstrap responsive templates
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Ciljevi

Razvijanje aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

VIZIJA

Poboljšanje uslova rada i radne sredine u Crnoj Gori

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

SARADNJA

Saradnja sa organizacijama koje se bave zaštitom na radu

Novosti

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promo spot za kampanju "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"


Priručnik za mlade: Šta mladi treba da znaju o zaštiti i zdravlju na radu


15
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Savjetovanje ‘’Unapređenje kvaliteta u sprovođenju ZZNR - važan korak ka članstvu u EU’’ 24. do 26. april 2024. godine, hotel Palas, Petrovac 

U periodu od 24. do 26. aprila 2024. godine održano je savjetovanje pod nazivom "Unapređenje kvaliteta u sprovođenju ZZNR - važan korak ka članstvu u EU". Organizatori ovog značajnog događaja bili su Udruženje zaštite na radu Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore...

26
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Nagrada "NAJ MENADŽERKA U CRNOJ GORI" za 2023. godinu


Sa velikim ponosom ističemo da je naša Đina Janković ovogodišnja laureatkinja prestižne nagrade "NAJ MENADŽERKA U CRNOJ GORI" za 2023. godinu! Ovo izvanredno priznanje se dodjeljuje od strane Unije poslodavaca Crne Gore, Skupštine Glavnog grada Podgorica i Međunarodne organizacije rada. Tom prilikom je organizovana konferencija "Žene u menadžmentu – snaga promjena i ekonomskog napretka", koja je imala za cilj da promocijom uspješnih poslovnih žena u Crnoj Gori dodatno ukaže na ulogu, snagu i potencijal ženskog liderstva, kao i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja...  

13
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak predstavnika Udruženja zaštite na radu Crne Gore i predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja


U današnjem globalnom kontekstu, zaštita i zdravlje na radu predstavljaju esencijalne elemente socijalne politike svake države. U Crnoj Gori, ova tema postaje sve značajnija s obzirom na napore države ka evropskim integracijama i unapređenju standarda rada. Upravo u tom kontekstu, održan je sastanak između predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja – ministarke Naide Nišić, sekretara ministarstva Adisa Pepića i direktora Direktorata za zaštitu i zdravlje na radu Aleksandra Memčevića i Udruženja zaštite na radu Crne Gore - predsjednika Zdenka Jankovića i generalne sekretarke Đine Janković...

28
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Završna konferencija "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika"

Dana 28. februara 2024. godine održana je završna konferencija posvećena prezentaciji rezultata istraživanja i Studije nastale u okviru projekta "Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika". Ovaj projekat je predstavljao pionirski korak u istraživanju psihosocijalnih rizika koji značajno utiču na kvalitet života, zdravlje i dužinu radnog i životnog vijeka novinara i novinarki u Crnoj Gori. Važno je naglasiti da je ovo istraživanje prvo ovakve vrste koje je sprovedeno u Crnoj Gori, čime je postavljena značajna osnova za dalje razumijevanje i unapređenje zdravlja novinara...

24
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak Upravnog odbora

Dana 23.02.2024. godine održan je sastanak Upravnog odbora, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija članova Upravnog odbora i potpredsjednika
2. Usvajanje komisija UZNR CG kao stručnih tijela
3. Organizacija Savjetovanja iz ZZNR povodom 28. aprila i formiranje organizacionog odbora
4. Dogovor oko organizacije sastanka sa MRSS oko zajedničkih ingerencija.
5. Razno... 

07
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 06.02.2024.

U okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika“, koji realizuje Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP i Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovana je obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Obuci koja je održana 06.02.2024. prisustvovalo je 30 novinara... 

22
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca 22.01.2024. 


Dana 22. januara 2024. godine održan je važan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca, okupljajući relevantne aktere sa ciljem istraživanja pitanja radnih prava mladih, njihove zaštite, kao i promocije zdravlja na radu...

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Članstvo

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Postanite član

Pravna i fizička lica mogu biti članovi udruženja. Ispunite prijavu za članstvo. OVDJE

Članovi udruženja

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR