free simple website templates
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Ciljevi

Razvijanje aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

VIZIJA

Poboljšanje uslova rada i radne sredine u Crnoj Gori

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

SARADNJA

Saradnja sa organizacijama koje se bave zaštitom na radu

Novosti

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promo spot za kampanju "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"


Priručnik za mlade: Šta mladi treba da znaju o zaštiti i zdravlju na radu


12
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Monitoring projekta “Unapređenje uslova rada i zaštite I zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU”

U okviru aktivnosti od strane EU - Result Oriented Monitoring (ROM) - 9. i 10. februara je došlo do posjete projektu “Enhance labour conditions and occupational safety and health as a support to the Western Balkans towards accessing the European Union", od strane, za ovu priliku određenog monitora iz Brisela – Edina Jahića. Cilj ROM-a je da u ime EU, koja finasira ovaj projekat utvrdi napredak projektnih aktivnosti do tog datuma, u svakoj od zemalja uključenih u ovaj regionalni projekat...

12
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak članova projektnog tima i Upravnog odbora UZNR CG 

Dana 01.02.2023. održan je sastanak članova Upravnog odbora. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Zlatko Popović, Slavica Grgurović, Anđa Strugar, Marjan Brčić, Andrijana Kaljević, Sanja Dujović, Radmila Mićović, Rajko Radusinović, Đina Janković i pripravnice Sandra Lalević i Karolina Popović...

10
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Predavanje u JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević“, u Podgorici

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 10.03.2023. godine uspješno realizovalo jedanaesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“. Zbog velike zainteresovanosti profesora i uprave škole, ovo je već drugo predavnje u istoj obrazovnoj instituciji, kojem su ovoga puta prisutvovali budući tehničari geodezije niskogradnje i hidrogradnje, vodoinstalateri i monteri suve gradnje...

23
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Završna konferencija u okviru projekta "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, na završnoj konferenciji, prezentovalo rezultate projekta i istraživanja koje su sprovedena prethodnih mjeseci. Projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad” finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori, a realizovan je uz podršku NVO Prima i Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, koja ima 67 članica...

24
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore Zdenko Janković i Đina Janković su 24.01.2023. godine imali sastanak sa novim direktorom Direktorata za rad i zapošljavanje Aleksanderom Memčevićem. Sastanku su prisustvovale i koleginice iz Direkcije za zaštitu na radu – načelnica Danijela Šuković, Jovana Bošković i Maja Mijović...

23
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Predstavljanje Indeksa učešća mladih Crne Gore za 2021.

NVO Prima, u okviru Nedjelje učešća mladih, predstavila je Indeks učešća mladih za 2021. godinu. Istraživanje se sprovodi već 6 godina u okviru projekta "Zapadni Balkan i Turska za EmploYouth", koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore Nedjelja učešća mladih je održana od 23. do 30. januara ove godine, tokom koje je javnost upoznata sa položajem mladih ljudi u Crnoj Gori i nalazima Indeksa učešća mladih...

19
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Sastanak sa predstavnicima NVO Mladi Romi

Na sastanku sa predstavnicima NVO Mladi Romi – Samirom Jahom i Nermom Softić, koji su kroz projekat koji finansira Američka ambasada u Crnoj Gori obezbjedila alat i opremu za 30 sakupljača sekundarnih sirovina u 11 opština, što će, smatraju, doprinijeti poboljšanju uslova rada u narednom periodu, bilo je govora o neophodnosti njihovog osposoblajvanja za bezbjedan rad i upoznavanja sa rizicima koje ta vrsta posla nosi...

16
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Deseto predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu na Elektro fakultetu, u Podgorici

Deseto predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu je održano na Elektro fakultetu u Podgorici, 16.12.2022. godine. Cilj ovog predavanja, kao i svih prethodnih, koja se, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, organizuju u saradnji sa NVO Prima i uz finansijsku podršku Evropske komisije i dijelom Ministarstva javne uprave u Crnoj Gori...

16
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Predavanje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na radionici koja je održana u periodu od 26. do 28. oktobra, a na kojoj su učesnici bili predstavnici različitih ministarstava, prepoznati su brojni izazovi sa kojima se zaposleni u javnom sektoru svakodnevno susreću, kada je u pitanju oblast ZZNR, ali i nizak nivo znanja o ovoj veoma važnoj temi...

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Članstvo

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Postanite član

Pravna i fizička lica mogu biti članovi udruženja. Ispunite prijavu za članstvo. OVDJE

Članovi udruženja

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR